Quản Trị Marketing Mix

Bezonomics: How Amazon Is Changing Our Lives and What the World's Best Companies Are Learning from It Brian Dumaine

Bạn đang xem: Quản trị marketing mix

*

*

*

The Ministry of Common Sense: How to Eliminate Bureaucratic Red Tape, Bad Excuses, và Corporate BS Martin Lindstrom
*

*

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Văn 6 Phòng Gdđt Huyện Hà Trung 2021

How I Built This: The Unexpected Paths to lớn Success from the World's Most Inspiring Entrepreneurs Guy Raz
Crushing It!: How Great Entrepreneurs Build Their Business and Influence—& How You Can, Too Gary Vaynerchuk
Loonshots: How lớn Nurture the Crazy Ideas That Win Wars, Cure Diseases, and Transform Industries Safi Bahhotline
Make Your Moment: The Savvy Woman’s Communication Playbook for Getting the Success You Want: The Savvy Woman’s Communication Playbook for Getting the Success You Want Dion Llặng
We Should All Be Millionaires: Change Your Thinking, Build Bank, và Clayên ổn Your Independence Rachel Rodgers
Made in China: A Prisoner, an SOS Letter, and the Hidden Cost of America's Cheap Goods Amelia Pang
Everybody Has a Podcast (Except You): A How-To Guide from the First Family of Podcasting Justin McElroy

Quản trị kinh doanh

1. QUẢN TRỊ MARKETING BỘ MÔN MARKETING Khoa Kế toán cùng Quản trị kinh doanh Chương 1 Tổng qua..." target="_blank"> 2. QUẢN TRỊ MARKETING (45 & 60 tiết) Cmùi hương 1 Tổng quan về quản lí trị sale Chương 2 Chiến lược marketing Chương 3 khối hệ thống thông tin với nghiên cứu và phân tích sale Chương thơm 4 Môi ngôi trường kinh doanh Chương thơm 5 Thị Trường với hành vi cài đặt của doanh nghiệp. Chương 6 Lựa chọn Thị trường kim chỉ nam Chương 7 Quản trị chiến lược sản phẩm Cmùi hương 8 Quản trị kế hoạch giá bán Chương thơm 9 Quản trị chiến lược phân phối hận Cmùi hương 10 Quản trị kế hoạch xúc tiến các thành phần hỗn hợp Chương 11 Tổ chức thực hiện và bình chọn chuyển động kinh doanh KHÁI NIỆM CỐT LÕI VỀ MARKETING ..." target="_blank"> 4. NỘI DUNG KHÁI NIỆM CỐT LÕI VỀ MARKETING QUẢN TRỊ MARKETING CÁC QUAN NIỆM VỀ QUẢN TRỊ MARKETING MARKETING HỖN HỢPhường - (MARKETING MIX) THÁCH THỨC CỦA MARKETING TRONG MỘT THẾ GIỚI KẾT NỐI MỚI Theo AMA ( American Marketi..." target="_blank"> 6. KHÁI NIỆM VỀ MARKETING Theo AMA ( American Marketing Association) “ Marketing là quy trình chiến lược cùng tiến hành sự sáng tạo, định vị, xúc tiến và phân phối hận hồ hết ý tưởng, hành hóa với dịch vụ để tạo ra sự Bàn bạc cùng vừa lòng hầu hết mục tiêu cá thể cùng tổ chức triển khai ” “ Làm thị trường ” – phần nhiều họat hễ bên trên thị trường nhằm mục tiêu tạo nên sự điều đình với mục tiêu thỏa mãn nhu cầu nhu yếu cùng mong muốn của con người/người sử dụng - satisfy the needs & wants of customer Nhu cầu tự nhiên, tuyệt nhu cầu ..." target="_blank"> 8. a) Nhu cầu tự nhiên Nhu cầu tự nhiên và thoải mái, hay nhu cầu con người (human need) là yêu cầu được sinh ra lúc nhỏ bạn cảm thấy không được đầy đủ một chiếc gì đó Mong ý muốn là yêu cầu tự nhiên bao gồm dạng..." target="_blank"> 10. b) Mong ý muốn Mong mong muốn là nhu cầu tự nhiên và thoải mái có dạng đặc thù, cụ thể. Mỗi cá thể tất cả phương pháp riêng nhằm thoảmãn mong muốn của mình tuỳ theo nhấn thức, tính biện pháp, văn uống hoá của họ. Nhu cầu bao gồm khả n..." target="_blank"> 11. c) Nhu cầu có khả năng tkhô cứng toán thù Nhu cầu có chức năng tkhô nóng toán là nhu yếu tự nhiên và thoải mái cùng mong muốn phù hợp cùng với kỹ năng tài bao gồm của bạn. Nhu cầu có khả năng tkhô nóng tân oán nói một cách khác là cầu của thị trường (Demand). Giá trị chi tiêu và sử dụng ..." target="_blank"> 12. Giá trị, ngân sách và sự thỏa mãn nhu cầu Giá trị tiêu dùng của một sản phẩm là việc đánh giá của người sử dụng về tài năng tổng thể của sản phẩm rất có thể thỏa mãn nhu cầu nhu yếu của mình. Ngân sách đối với một thành phầm là toàn thể hầu như hao phí cơ mà quý khách hàng đề xuất chi ra để sở hữu giá tốt trị tiêu dùng của chính nó. Sự vừa lòng của người tiêu dùng là cường độ tâm lý cảm hứng của họ lúc đối chiếu giữa công dụng tiêu dùng sản phẩm cùng với hầu hết điều họ mong muốn hóng trước khi mua. Strongly Disagree D..." target="_blank"> 13. Likert Scales Strongly Disagree Disagree Feel Neutral Agree Strongly Agree Seatbelts prsự kiện i njuries. 1 2 3 4 5 Seatbelts are inconvenient. 1 2 3 4 5 Seatbelts can trap you in case of an accident. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Thị phần T..." target="_blank"> 14. thị trường, thành phầm thị phần Theo cách nhìn Marketing, thị phần bao hàm nhỏ tín đồ hay tổ chức mong muốn tuyệt mong muốn rõ ràng, sẵn sàng sở hữu với có khả năng mua hàng hoá các dịch vụ để toại nguyện các nhu cầu ước muốn đó. Sản phđộ ẩm Con người sử dụng sản phẩm hoá, hình thức để vừa lòng nhu cầu của chính mình. Marketing cần sử dụng có mang sản phẩm (product) nhằm chỉ tầm thường cho sản phẩm hoá, các dịch vụ. Trao thay đổi là bài toán trao cho những người khác một t..." target="_blank"> 15. Trao thay đổi Trao đổi là câu hỏi trao cho người không giống một trang bị gì đấy nhằm nhận lại một thành phầm cơ mà bản thân mong ước 16. Để thảo luận được thực hiện, cần được bao gồm các điều kiện sau đây Có nhị phía (nhì đơn vị xóm hội) tsay đắm gia dàn xếp. Hai bên hầu như từ nguyện tđắm say gia cùng mong muốn cần phải toại ý. Mỗi bên tất cả trang bị nào đấy có giá trị để thảo luận với những bên hầu như tin là chúng ta được lợi qua hiệp thương. Hai mặt yêu cầu ban bố lẫn nhau về yêu cầu, về quý giá thương lượng. Hiểu yêu cầu của bạn đỡ đần ta các gì? ..." target="_blank"> 17. Hiểu nhu cầu của công ty tạo điều kiện cho ta số đông gì? Nhận ra những “khoảng chừng trống” Thị Trường . Cung cung cấp thành phầm đúng vào khi, đúng vị trí, đúng khi Thỏa mãn các muốn đợi của bạn Dẫn dắt người tiêu dùng  “Tạo cầu” KHÁI NIỆM VỀ MARKETING thị trường mặt hàng chi tiêu và sử dụng 19. MARKETING VÀ THỊ TRƯỜNG Thị trường mặt hàng tiêu dùng thị trường hàng công nghiệp thị trường trái đất thị trường phi lợi nhuận cùng ban ngành đơn vị nước. Marketing? Chia đội. 20. THẢO LUẬN Marketing? Chia nhóm. Chọn lựa thành phầm Giá trị ? Sự thỏa mãn nhu cầu người sử dụng ? Tại sao tất cả và vì sao không? Là so sánh, lập chiến lược, thực..." target="_blank"> 21. QUẢN TRỊ MARKETING Là so với, lập chiến lược, tiến hành và soát sổ câu hỏi thực hành rất nhiều giải pháp nhằm mục đích cấu hình thiết lập, củng cầm với duy trì số đông cuộc hiệp thương có lợi cùng với hồ hết người tiêu dùng đã được sàng lọc nhằm đạt rất nhiều trọng trách xác minh của công ty nhỏng thu ROI, tăng cân nặng mặt hàng tiêu trúc, không ngừng mở rộng Thị trường..v.v.… Lấy ví dụ nhằm minh chứng sự mãi mãi những qu..." target="_blank"> 23. Thảo luận Lấy ví dụ để chứng minh sự sống thọ những quan điểm sale nêu bên trên vào nền kinh tế hiện đại ngày nay? Product: Taïo ra saûn phaåm..." target="_blank"> 26. Product: Taïo ra saûn phaåm ñuùng theo yeâu caàu cuûa thò tröôøng. Haáp daãn, thu huùt ngöôøi cài đặt, ñaùp öùng hy vọng muân oán cuûa ngöôøi tieâu duøng Price: Linh hoaït tính toaùn ñeå vöøa với laïi lôïi nhuaän cho khách hàng, vöøa vôùi tuùi tieàn cuûa ngöôøi thiết lập Baûo ñaûm tính caïnh ttinh ma treân thò tröôøng MARKETING HỖN HỢPhường (MARKETING MIX) Place: Toå chöùc heä nhoáng t..." target="_blank"> 27. Place: Toå chöùc heä thoáng tieâu thuï, Baûo ñaûm baùn ñöôïc nhanh, nhieàu, tieát kieäm chi phí, thuaän tieän đến ngöôøi mua. Promotion: Toå chöùc quaûng caùo, thoâng tin, caùc hoaït ñoäng khuyeán maõi Taïo đáng tin tưởng mang lại saûn phaåm ñeå loâi keùo, thu huùt ñöôïc nhieàu ngöôøi tải. MARKETING HỖN HỢPhường (MARKETING MIX) 28. THÁCH THỨC CỦA MARKETING TRONG MỘT THẾ GIỚI KẾT NỐI MỚI KẾT NỐI CÔNG NGHỆ Computer EDI Internet KẾT NỐI VỐI KHÁCH HÀNG Duy trì quan hệ Kết nối trực tiếp Tmùi hương mại năng lượng điện tử Kết nối với đối tác Marketing kết nối với các thành phần khác của người tiêu dùng. Kết nối cùng với những bên đáp ứng với phân phối Kết nối cùng với đối tác chiến lược. Kết nối cùng với thế giới bao quanh bọn họ kết nối tòan cầu Kết nối với trách rưới nhiệm thôn hội CHIẾN LƯỢC MARKETING 29. CHƯƠNG 2 CHIẾN LƯỢC MARKETING CHIẾN LƯỢC MARKETING 2.1. KH ÁI N..." target="_blank"> 30. CHIẾN LƯỢC MARKETING 2.1. KH ÁI NIỆM VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING 2.1.1. K/niệm chiến lược & hoạch định chiến lược a. Chiến lược: Được hiểu theo 3 nghĩa - Các chương trình hành vi tổng thể với sự xúc tiến các nguồn lực quan trọng nhằm đạt đựơc các kim chỉ nam toàn vẹn - Chương thơm trình những phương châm của tổ chức cùng đông đảo đổi khác của chính nó, các nguồn lực có sẵn với bố trí áp dụng các nguồn lực đặc trưng để có được kim chỉ nam toàn diện - Xác định các mục tiêu lâu dài, cơ phiên bản của một công ty, lựa chọn các đưòng lối hoạt động cùng phân bố những nguồn lực cần thiết 2. B ản hóa học của chiến lược Marketing 33. 2. B ản chất của chiến lược Marketing “ Nội dung thực thụ của Marketing chưa hẳn là bán hàng. Mục tiêu đích thực của Marketing là phải ghi nhận với gọi đựơc người sử dụng, giỏi tới cả những sản phẩm hình thức dịch vụ đáp ứng vẫn tương xứng hoàn toàn với người tiêu dùng với tự nó sẽ tiến hành bán” (Peter Drucker) - Chi ến lược Marketing: Là lý luận (logic) marketi..." target="_blank"> 34. - Chi ến lược Marketing: Là giải thích (logic) sale dựa vào đó một đơn vị chức năng kinh doanh hy vọng đã đạt được phần lớn phương châm kinh doanh của chính mình. - Hoạch định kế hoạch kinh doanh là 1 quá trình cai quản trị, nhằm mục tiêu trở nên tân tiến và gia hạn sự thích hợp nghi chiến lược thân một mặt là kim chỉ nam cùng năng lực của doanh nghiệp, với bên đó là thời cơ marketing đầy dịch chuyển II. TI ẾN TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIÊN LƯỢC MARKETING 35. II. TI ẾN TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIÊN LƯỢC MARKETING Bao có những quy trình sau: XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ CỦA DOANH NGHIỆP XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆPhường ĐỊNH DẠNG CÁC CHIẾN LƯỢC KINH DOANH HOẠCH ĐỊNH MARKETING Có 5 nguyên tố c..." target="_blank"> 36. 1-XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ (SỨ MỆNH) CỦA DN Có 5 nhân tố cơ phiên bản Lúc xác minh thiên chức của Doanh Nghiệp - Quá trình sinh ra và cải tiến và phát triển của DN - Những mong ước của công ty sở hữu và ban chỉ huy - Những yên cầu khách quan của T.T - Các nguồn lực có sẵn của Doanh Nghiệp - Những khả năng đặc trưng của Doanh Nghiệp Để tiến hành bổ ích sứ ..." target="_blank"> 37. 2-XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CỦA DN Để thực hiện bổ ích sứ mệnh của chính mình, Doanh Nghiệp fải ví dụ hoá thiên chức bởi đều phương châm ví dụ của từng cấp cho quản trị Mỗi công ty QT của từng cung cấp fải gồm trách nát nhiệm thực hiện những phương châm này. Hệ thống MT này hotline là QT theo MT (MBO – Managerment by objectives) VD: Xác định mục tiêu của Dn thêm vào sản phẩm nghe chú ý Phân tích tình trạng KD h..." target="_blank"> 39. 3- ĐỊNH DẠNG CHIẾN LỰƠC KD Phân tích tình hình KD bây giờ : bằng phần đa qui định như ma trận SWOT, BCG, … Triển knhị những chiến lược trở nên tân tiến : CL cải tiến và phát triển triệu tập, hội nhập, đa dạng và phong phú hoá Ma trận đán..." target="_blank"> 40. CÁC CÔNG CỤ GIÚPhường HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC Ma trận Đánh Giá các yếu tố môi trường Ma trận SWOT Ma trận BCG suất lớn lên Thị Trường Ma trận chiến lược chủ yếu Đánh giá chỉ..." target="_blank"> 41. a) MA TRẬN ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG Đánh giá những nguyên tố bên phía ngoài Ma trận hình ảnh tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh Để dễ dàng chỉ rước 5 nguyên tố, thực tế lấy ít nhất 1..." target="_blank"> 43. Để dễ dàng và đơn giản chỉ mang 5 nhân tố, thực tiễn rước ít nhất 10 yếu tố Mức phân một số loại 4 là cực tốt, 3 tương đối, 2 mức độ vừa phải, 1 yếu đuối kém. Chỉ nấc phản bội ứng các kế hoạch Cty đưa ra cùng với mỗi nhân tố. Tổng số điểm đặc biệt 2,7 cao hơn nữa nấc trung bình 2,5 Trọng số : An định cường độ đặc biệt quan trọng của yếu tố, ca..." target="_blank"> 45. Trọng số : An định cường độ quan trọng đặc biệt của yếu tố, cao nhất là tài thiết yếu (0,4) Phân loại : 4 là rất tốt, 3 trên trung bình, 2 vừa phải, 1 yếu đuối kém Điểm quan trọng : Điểm của cty tuyên chiến và cạnh tranh 2 là 2,8 cao nhất. Họ đối phó cùng với những nhân tố bên phía ngoài & bên trong hiệu quả tuyệt nhất, chúng ta mạnh mẽ nhất . b) MA TRẬN SWOT Còn gọi ma trận đ..." target="_blank"> 46. b) MA TRẬN SWOT Còn Điện thoại tư vấn ma trận điểm mạnh-điểm yếu-cơ hội-nguy hại -S : Strengths - ưu thế -W : Weaknesses - điểm yếu kém -O : Opportunities - cơ hội -T : Threats - nguy cơ 47. Moâi tröôøng Beân ngoaøi Moâi tröôøng Beân trong T-W : Caùc CL keát hôïp ñieåm yeáu & ñe doaï 1. 2. 3. O-W : Caùc CL keát hôïp khaéc phuïc ñieåm yeáu ñeå taän duïng cô hoäi 1. 2. 3. W : Lieät keâ caùc ñieåm yeáu chuû yeáu 1. 2. 3. T-S : Caùc CL keát hôïp ñieåm maïnh ñeå haïn cheá neù traùnh ñe doaï ……… .. 2. ………. 3. ……….. 4. ………. O-S : Caùc CL keát hôïp Ñieåm maïnh ñeå taän duïng Cô hoäi …… .. 2. …….. 3. …….. 4. ……… S : Lieät keâ caùc ñieåm maïnh chuû yeáu 1. 2. 3. T : Lieät keâ nhöõng ñe doaï chuû yeáu 1. 2. 3. O : Lieät keâ nhöõng cô hoäi chuû yeáu 1. 2. 3. BCG (Boston Consulting Group) Sua..." target="_blank"> 59. BCG (Boston Consulting Group) Suaát taêng tröôûng haøng naêm cuûa thò tröôøng (M.G.R : Market Growth Rate) Phaàn phaân phân chia thò tröôøng töông ñoái (R.M.S: Relative Market Shane) : Ví duï : = 0,8 töùc laø = 0,8 phaàn phaân chia t.tröôøng cuûa ñoái thuû daãn ñaàu. = 1,5 töùc laø DN daãn ñaàu và thò phaàn cuûa noù = 1,5 thò phaàn cuûa ñoái thuû thöù hai 60. d) Ma traän chieán löôïc thiết yếu (Gr& Strategy Matrix) SÖÏ TAÊNG TRÖÔÛNG NHANH CHOÙNG CUÛA THÒ TRÖÔØNG SÖÏ TAÊNG TRÖÔÛNG CHAÄM CHAÏP CUÛA THÒ TRÖÔØNG VÒ TRÍ CAÏNH TRANH YEÁU VÒ TRÍ CAÏNH TRANH MAÏNH Caùc CL ñaùp öùng Taêng tröôûng nkhô cứng Vò trí caïnh toắt maïnh (II) Caùc CL ñaùp öùng Taêng tröôûng nhanh khô Vò trí caïnh tnhóc con yeáu (III) Caùc CL ñaùp öùng Taêng tröôûng chaäm Vò trí caïnh tranh con yeáu (IV) Caùc CL ñaùp öùng Taêng tröôûng chaäm Vò trí caïnh ttinh ranh maïnh 61. (I) Caùc CL ñaùp öùngTaêng tröôûng nhanh khô Vò trí caïnh trỡ ràng maïnh Phaùt trieån thò tröôøng Thaâm nhaäp thò tröôøng Phaùt trieån SF Keát hôïp veà phía tröôùc Keát hôïp veà phía đằng sau Keát hôïp theo chieàu ngang Ña daïng hoaù taäp trung 62. ( II) Caùc CL ñaùp öùng taêng tröôûng TT nhanh hao, vò trí caïnh tranh con yeáu Phaùt trieån thò tröôøng Thaâm nhaäp thò tröôøng Phaùt trieån SF Keát hôïp theo chieàu ngang Loaïi bôùt Tkhô nóng lyù 63. (III) Caùc CL ñaùp öùng taêng tröôûng TT chaäm, vò trí caïnh trực rỡ yeáu Giaûm bôùt chi tieâu Ña daïng hoùa taäp trung Ña daïng hoaù theo chieàu ngang Ña daïng hoaù lieân keát Loaïi bôùt Tkhô nóng lyù 64. (IV) Caùc CL ñaùp öùng taêng tröôûng TT chaäm, vò trí caïnh tnhãi maïnh Ña daïng hoaù taäp trung Ña daïng hoùa theo chieàu ngang Ña daïng hoaù lieân keát Lieân doanh Phaùt trieån ..." target="_blank"> 66. 3. NHÖÕNG CL TAÊNG TRÖÔÛNG TAÄP.. TRUNG Phaùt trieån thò tröôøng Xaâm nhaäp thò tröôøng Phaùt trieån Saûn phaåm - Laø caùc CL tìm caùch t..." target="_blank"> 67. a. CL Tđắm đuối thò tröôøng - Laø caùc CL search caùch taêng tröôûng mang lại saûn phaåm hieän taïi trong thò tröôøng hieän ni baèng nhöõng noã löïc tieáp thò taùo baïo hôn. - Ví duï : Bia SG, Bia Tiger, … Laø caùc CL tra cứu söï ta..." target="_blank"> 68. b. CL Xaâm nhaäp thò tröôøng Laø caùc CL tra cứu söï taêng tröôûng baèng caùch gia nhaäp nhöõng thò tröôøng môùi vôùi nhöõng SF hieän coù. Ví duï : Caùc maët haøng noâng saûn-deät may nước ta, … Laø caùc CL tra cứu söï ..." target="_blank"> 69. c. CL Phaùt trieån Saûn phaåm Laø caùc CL tìm söï taêng tröôûng baèng caùch phaùt trieån thò tröôøng hieän taïi vôùi nhöõng SF môùi. Ví duï : Bia SG vôùi SF “Special”, … Laø caùc CL n..." target="_blank"> 70. 4. NHÖÕNG CL PHAÙT TRIEÅN HOÄI NHAÄP. Laø caùc CL nhaèm taêng cöôøng khaû naêng SX-KD cuûa DN, aùp duïng Lúc thò tröôøng ñaõ bò baõo hoøa. Coù 2 daïng : Hoäi nhaäp veà vùng sau và hoäi nhaäp veà phía tröôùc + Hoäi nhaäp veà vùng sau : Taêng cöôøng sôû höõu & kieåm soaùt nhöõng nguoàn cung caáp. Ví duï : Ñaàu tö SX laáy NVL-MMTBò,… + Hoäi nhaäp veà phía tröôùc : Tìm kieám söï taên..." target="_blank"> 71. + Hoäi nhaäp veà phía tröôùc : Tìm kieám söï taêng tröôûng baèng caùch sôû höõu tuyệt kieåm soaùt nhöõng chöùc naêng gaàn guõi thò tröôøng cuoái cuøng. Ví duï : Kieåm soaùt/sôû höõu heä loáng phaân phoái, tieâu thuï vôùi DN SX Ña daïng hoùa..." target="_blank"> 72. 5. NHÖÕNG CL TAÊNG TRÖÔÛNG ÑA DAÏNG Ña daïng hoùa ñoàng taâm Ña daïng hoùa haøng ngang Ña daïng hoaù keát hôïp Laø caùc CL tìm kiếm kie..." target="_blank"> 73. a. CL Ña daïng hoùa ñoàng taâm Laø caùc CL tìm kieám söï taêng tröôûng baèng caùch ñöa nhöõng SF môùi vaøo nhöõng thò tröôøng môùi coù söï say mê hôïp veà tieáp thò phuø hôïp vôùi SF hieän coù. Ña daïng hoaù ñoàng taâm noäi boä : Ví duï : DN SX xe pháo ñaïp môû theâm boä phaän SX xe cộ ñaïp ñieän. Ña daïng hoùa ñoàng taâm beân ngoaøi : 74. Ña daïng hoùa ñoàng taâm beân ngoaøi : Ví duï : Bia SG thu naïp caùc nhaø maùy bia nhoû ñeå SX bia SG. Ña daïng hoaù beân ngoaøi coù theå thoâng qua caùc hình thöùc : Hôïp nhaát, thu nhaän, lieân doanh, … Tìm kieám taêng trö..." target="_blank"> 75. b. CLÑa daïng hoùa haøng ngang Tìm kieám taêng tröôûng baèng caùch loâi cuoán thù thò tröôøng hieän nay vôùi SF môùi khoâng lieân quan liêu gì tôùi SF hieän ni veà maët kyõ thuaät. Ví duï : Nöôùc ngoït “Number 1” vaø SF bia “Laser”, Baùnh “Kinc ñoâ” vaø kem “Wall”, …. Tìm kieám söï taêng t..." target="_blank"> 76. b. CL Ña daïng hoaù keát hôïp Tìm kieám söï taêng tröôûng baèng caùch loâi cuân oán thò tröôøng môùi vôùi SF môùi khoâng coù lieân heä gì veà quá trình coâng ngheä vôùi SF saün coù. Ví duï : Unilever lieân doanh SX kem ñaùnh raêng P/S sau naøy ñöa ra SF Traø ñoùng hoäp. - Ñöôïc thöïc hieän Khi c..." target="_blank"> 77. 6. CHIEÁN LÖÔÏC SUY GIAÛM - Ñöôïc thöïc hieän khi caàn taäp trung laïi ñeå caûi tieán hieäu suaát sau 1 thôøi gian phaùt trieån nhanh hao. Hoaëc ñeå chuaån trườn chuyeån sang 1 höôùng phaùt trieån khaùc. - Caùc hình thöùc bao gồm cuûa CL naøy : 1/Söï chænh ñoán thù ñôn giaûn : Giaûm bôùt chi phí naø..." target="_blank"> 78. 1/Söï chænh ñoán ñôn giaûn : Giaûm bôùt chi phí naøo ñoù, caûi thieän naêng suaát, … Aùp duïng lúc … 2/Söï ruùt bôùt voán : Ñeå doàn voán cho nhöõng hoaït ñoäng khaùc. Aùp duïng khi …. 3/Thu hoaïch : Tìm caùch thu haùi toái ña löôïng tieàn maët coù theå. Aùp duïng Lúc … 4/Thanh hao toaùn : Baùn ñi, giaûi theå, … theo moät ke..." target="_blank"> 79. 4/Tkhô nóng toaùn : Baùn ñi, giaûi theå, … theo moät keá hoaïch thöù töï. Aùp duïng lúc … 5/Keát hôïp suy giaûm vôùi caùc CL hoäi nhaäp, xaâm nhaäp thò tröôøng, phaùt trieån SF & ña daïng hoaù khaùc. III. CHIẾN LƯỢC MARKETING (Nội du..." target="_blank"> 80. III. CHIẾN LƯỢC MARKETING (Nội dung tổng thể Việc demo một kế hoạch marketing) 1. Hiện trạng Marketing a. Tình hình thị trường: (T/bày số liệu cơ phiên bản về tình trạng thị trường) - Quy tế bào, nút vững mạnh với những phân đoạn Thị Phần - Nhu cầu Thị trường - Xu hướng và hành động sắm sửa b. Tình hình sản phẩm - lượng tiêu thú, giá bán bình quân - Tỷ suất sinch lợi, lợi tức đầu tư ròng rã v.v. c. T ình hình cạnh tranh Phân tíc..." target="_blank"> 81. c. T ình hình tuyên chiến đối đầu Phân tích đối phương tuyên chiến và cạnh tranh, bài bản sale, thị trường, quality sản phẩm, kế hoạch kinh doanh … d. Tình hình phân phối hận Phân tích hệ thống kênh phân phối hận, bài bản từng kênh v.v. 2. Phân tích cơ hội sale Phân tích môi trường marketing: môi trường xung quanh vĩ mô, vi tế bào. Làm đại lý hoạch định kim chỉ nam và chiến lược kinh doanh * Sử dụng các ma trận: SWOT, BCG, v.v. 3. Mục tiêu kế hoạch sale ..." target="_blank"> 82. 3. Mục tiêu chiến lược sale - Xác định kim chỉ nam marketing: sản lượng tieu trúc, doanh thu, thị trường v.v. - Mục tiêu tài chính: Lợi nhuận ròng, Tỷ suất inc lợi trên vốn đầu tư chi tiêu v.v. * Lưu ý: Cần xác định những mục têu về định tính cùng định lượng 2.3.4. Chiến lược marketing: a. T..." target="_blank"> 83. 2.3.4. Chiến lược marketing: a. Thị trường phương châm cùng địa điểm sản phẩm b. Chiến lược kinh doanh - Theo cách tiếp cận sản phẩm, Thị Trường, gồm: + Chiến lược thâm nhập t.trường; C/lược không ngừng mở rộng T/truờng; kế hoạch phát triển sản phẩm với kế hoạch nhiều mẫu mã hoá v.v.. - Theo giải pháp tiếp cận đối đầu và cạnh tranh, gồm: kế hoạch dẫ..." target="_blank"> 84. - Theo giải pháp tiếp cận tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh, gồm: chiến lược dẫn đầu thị trường; C/lược theo thị trường; C/ lược phủ vị trí trống T/ngôi trường - Chiến lược kinh doanh –set (nói một cách khác phương pháp tiếp cận theo bién số marketing) c. M arketing – mix 2.3.5. Mức ph..." target="_blank"> 85. c. M arketing – set 2.3.5. Mức phí tổn marketing 2.3.6. Chương thơm trình hành vi 2.3.7. túi tiền 2.3.8. Kiểm tra 3.1. HỆ..." target="_blank"> 87. HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING 3.1. HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING 3.2. HỆ THỐNG NGHIÊN CỨU MARKETING Khái niệm 88. 3.1. HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING Khái niệm Hệ thống thông báo Marketing là một trong tập phù hợp bé fan, vật dụng cùng các giấy tờ thủ tục dùng để tích lũy, phân nhiều loại, phân tích, reviews và phân pân hận thông báo cần thiết một biện pháp đúng mực, đúng lúc cho những bên ra quyết định Marketing. Các n..." target="_blank"> 89. Sự cần thiết một Hệ thống thông báo Marketing Các đơn vị thống trị V.I.P của người tiêu dùng ngày dần gồm không nhiều thời gian nhằm ra các ra quyết định Marketing. Các hoạt động Marketing ngày dần phức tạp rộng, phạm vi và địa bàn càng ngày rộng lớn hơn vày đối đầu và cạnh tranh càng ngày càng mạnh bạo cùng với Xu thế toàn cầu hoá. Mong chờ của bạn ngày càng tốt, doanh nghiệp càng ngày càng buộc phải quan tâm nhiều đến người sử dụng. Xu hướng quy tụ giữa tin học tập và viễn thông tạo ra sự dễ ợt mang lại câu hỏi cấu hình thiết lập những cửa hàng tài liệu Khủng được nối mạng. Nghiên cứu vớt mark..." target="_blank"> 91. 2.2. HỆ THỐNG NGHIÊN CỨU MARKETING Nghiên cứu vãn sale là quy trình thu thập, ghi chép, đối chiếu với xử lý các báo cáo Thị trường về phần nhiều vụ việc gồm tương quan mang lại những vận động kinh doanh Cách khó nhấ..." target="_blank"> 93. Xác định vấn đề và kim chỉ nam phân tích Cách khó khăn nhất trong quy trình phân tích Xác định đúng nguyên nhân xuất phát của vấn đề Xác định biết tin cần..." target="_blank"> 94. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu Xác định đọc tin phải thu thập Xác định chiến lược nhằm thu thập biết tin một giải pháp kết quả Trình bày chiến lược cho giám đốc sale Mục tiêu nghiên cứu và phân tích..." target="_blank"> 95. Xác định thông báo đề xuất tích lũy Mục tiêu phân tích cần ví dụ hóa bởi phần lớn thông báo chi tiết cần được nghiên cứu và phân tích. Tìm kiếm công bố như vậy nào? với ở đâu? Cân so với chi phí đơn vị, tầm quan trọng và ngân sách của từng mảng lên tiếng. Thu thập dữ li..." target="_blank"> 97. Nguồn dữ liệu sơ cung cấp (Primary data) Thu thập dữ liệu sơ cấp Phương thức nghiên cứu Pmùi hương pháp tiếp xúc bạn phỏng vấn Chọn chủng loại Công nuốm nghiên cứu Nghiên cứu vớt quan lại cạnh bên 98. Pmùi hương thức nghiên cứu và phân tích Nghiên cứu quan liêu ngay cạnh Thu thập ban bố trong những số ấy bên nghiên cứu sử dụng mắt để quan tiền gần kề đối tượng người tiêu dùng nghiên cứu và phân tích. Điều tra điều tra Thích hợp độc nhất vô nhị nhằm tích lũy công bố biểu lộ Nghiên cứu vãn thí nghiệm Thích vừa lòng tuyệt nhất để thu thập báo cáo về dục tình nhân quả, bằng phương pháp tác động ảnh hưởng rất nhiều thí điểm khác nhau vào các đội nghiên cứu khác biệt, kiểm tra sự khác biệt của các team. Mẫu là 1 tập thích hợp nhỏ tuổi của chỗ đông người được c..." target="_blank"> 100. Chọn mẫu mã Mẫu là 1 tập phù hợp nhỏ tuổi của chỗ đông người được lựa chọn ra nhằm thay mặt cho toàn cục toàn diện. Ai sẽ được chọn? Bao nhiêu người sẽ tiến hành chọn? Chọn như vậy nào? chọn chủng loại xác suất lựa chọn mẫu phi xác suất Bảng câu hỏi( questionaire) 101. Công cầm cố phân tích Bảng câu hỏi( questionaire) Câu hỏi gì? Hình thức thắc mắc – đóng, mở Từ ngữ, lắp thêm từ câu hỏi Liên hệ cho phương châm phân tích. Câu hỏi đóng góp 102. BẢNG CÂU HỎI (QUESTIONAIRE) Câu hỏi đóng 1.  Có  không 2.  500,000 đồng  1,000,000 - 2,000,000  2,000,000 - 3,000,000  3,000,000 - 4,000,000  bên trên 4,000,0000 đồng. 3. thực thụ ko gật đầu không gật đầu đồng ý đồng ý thực sự gật đầu     4.quan trọng đặc biệt, tốt….. Câu hỏi mở 1. các bạn suy nghĩ gì về giao hàng vủa sản phẩm không việt nam? _______________________________________ 2.thương hiệu gì thứ nhất khi chúng ta nghĩ tới những sản phẩm tiếp sau đây beer _________ xe pháo sản phẩm công nghệ _________ du lịch _________ 103. Trình bày planer nghiên cứu và phân tích đến chủ tịch marketing Xác định vấn đề kim chỉ nam nghiên cứu Nhu cầu thông báo Nguồn dữ liệu đồ vật cấp cùng phương pháp tích lũy dữ liệu sơ cấp giá cả và thờI gian phân tích Thu thập 104. Thực hiện kế hoạch nghiên cứu Thu thập Xử lý Phân tích ban bố Phân tích v..." target="_blank"> 105. Phân tích và báo cáo kết quả nghiên cứu và phân tích Phân tích vấn đề, đúc kết Kết luận cùng báo cáo với người có quyền lực cao sale Trình bày hầu như Kết luận quan trọng gồm liên quan đến các quyết định chủ yếu ở trong nhà quản lí trị kinh doanh MOÂI TRÖÔØNG MARKETING ..." target="_blank"> 106. CHÖÔNG 4 MOÂI TRÖÔØNG MARKETING (Marketing Environment ) Muïc tieâu chöông 4: Giôùi thieäu..." target="_blank"> 107. Muïc tieâu chöông 4: Giôùi thieäu moät caùch khaùi quaùt moâi tröôøng vi moâ vaø vó moâ aûnh höôûng tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp ñeán hoaït ñoäng M. cuûa caùc doanh nghieäp. Moâ taû nhöõng xu höôùng bieán ñoäng chính yeáu cuûa moâi tröôøng vó moâ vaø vi moâ treân thò tröôøng hieän nay . KHAÙI NIEÄM VEÀ MOÂI TRÖÔØNG MARKETING 108. KHAÙI NIEÄM VEÀ MOÂI TRÖÔØNG MARKETING Moâi tröôøng Marketing cuûa Doanh Nghiệp bao goàm caùc taùc nhaân vaø caùc löïc löôïng naèm ngoaøi chöùc naêng quaûn trò Marketing nhöng coù taùc ñoäng ñeán chöùc naêng quaûn trò Marketing trong vieäc trieån knhị vaø gia hạn caùc cuoäc giao dòch thaønh coâng vôùi KH trong thò tröôøng muïc tieâu. Nhö vaäy moâi tröôøng Marketing cuûa DN bao goàm moâi tröôøng vi moâ vaø moâi tröôøng vó moâ, chủ yếu chuùng taïo ra cô hoäi vaø thaùch thöùc cho DN ñoù. Môi trường ..." target="_blank"> 109. KHAÙI NIEÄM VEÀ MOÂI TRÖÔØNG MARKETING Môi trường Marketing là tổng phù hợp các nhân tố bên trong cùng bên phía ngoài công ty tất cả tác động lành mạnh và tích cực hoặc tiêu cực mang lại vận động Marketing của công ty. Qui moâ, toác ñoä taêng, ..." target="_blank"> 112. 1.1 Moâi tröôøng daân soá Qui moâ, toác ñoä taêng, löùa tuoåi, giôùi tính, daân toäc, trình ñoä, ngheà nghieäp cuûa daân soá ñeàu coù aûnh höôûng ñeán Marketing. Sự di chuyển daân soá: töø noâng thoân veà thaønh thò, töø noäi thaønh ra ngoaïi thaønh ñaõ taùc ñoäng ñeán vieäc chuyeån dòch ghê teá. Nhöõng nắm ñoåi veà cô caáu tuoåi taùc trong quaàn chuùng: tyû leä sinch thaáp ôû moät soá nöôùc taïo ra moät cô caáu tuoåi giaø trong daân chuùng, tuoåi thoï mức độ vừa phải taêng leân. Söï vậy ñoåi veà..." target="_blank"> 113. 1.1 Moâi tröôøng daân soá (tt ) Söï nuốm ñoåi veà cô caáu gia ñình: ngaøy caøng coù nhieàu tkhô cứng nieân soáng ñoäc thaân, ñoäc laäp vôùi gia ñình,hoä ít bé. Phuï nöõ coù vai troø ngaøy caøng cao trong xaõ hoäi, hoï coù vieäc laøm vaø ñoäc laäp veà taøi bao gồm. Kinch teá, vaên hoùa, giaùo duïc phaùt trieån taïo ra moät tyû leä lôùn daân soá coù trình ñoä cao,gia taêng soá löôïng coâng nhaân aùo traéng trong cô caáu lao ñoäng xaõ hoäi vaø bởi vì ñoù nhu caàu tieâu duøng cuõng cố ñoåi. Thu nhaäp vaø kieåu pha..." target="_blank"> 114. 1.2 Moâi tröôøng khiếp teá Thu nhaäp vaø kieåu phaân phoái thu nhaäp cuûa daân chuùng quyeát ñònh vieäc mua haøng cuûa hoï. Laõi suaát ngaân haøng coù aûnh höôûng ñeán vieäc thu huùt ñaàu tö trong cuõng nhö ngoaøi nöôùc. Caùc giai ñoaïn cuûa chu kyø gớm teá: phaùt trieån–phoàn vinh–suy thoaùi–phuïc hoài, aûnh höôûng ñeán SX. Xu höôùng đưa ra tieâu: SP coù chaát löôïng vaø giaù caû cao ngaøy caøng ñöôïc ñöôïc öa chuoäng. Coù söï caïn kieät taøi..." target="_blank"> 115. 1.3 Moâi tröôøng töï nhieân Coù söï caïn kieät taøi nguyeân thieân nhieân Taøi nguyeân thieân nhieân bao goàm : Taøi nguyeân voâ haïn (khoâng khí, nöôùc,aùnh saùng,gioù) Taøi nguyeân höõu haïn taùi taïo ñöôïc (röøng, thöïc phaåm) Taøi nguyeân höõu haïn khoâng taùi taïo ñöôïc (daàu thoâ, than ñaùù, ñoàng, keõm, platinium) Ngân sách naêng löôïng phuïc vuï saûn xuaát ngaøy caøng taêng cao nhö chi phí gas, xaêng daàu, than ñaù, ñieän . Möùc ñoä oâ nhieãm moâi tröôøng ñeán möùc baùo ñoäng. Coù söï tieán boä nhan..." target="_blank"> 116. 1.4 Moâi tröôøng coâng ngheä Coù söï tieán boä nkhô nóng choùng veà coâng ngheä. Khôûi ñaàu đến nhöõng ngaønh coâng nghieäp môùi. Cô hoäi ñoåi môùi laø voâ taän. Doanh nghieäp quan taâm ñeán vieäc caûi tieán thöù yeáu cho SP. túi tiền nghieân cöùu vaø phaùt trieån taêng leân. Coù söï can thieäp cuûa nhaø nöôùc trong vieäc öùng duïng coâng ngheä. Vaên hoùa laø heä thoá..." target="_blank"> 117. 1.5 Moâi tröôøng vaên hoùa Vaên hoùa laø heä thoáng caùc giaù trò, caùc truyeàn loáng, caùc nieàm tin vaø caùc chuaån möïc, ñöôïc truyeàn töø ñôøi naøy quý phái ñôøi khaùc vaø ñöôïc theå hieän qua vieäc aên, maëc, ôû, ñi laïi, hoïc taäp, thôø cuùng, leã hoäi, giao tieáp … Vaên hoùa coát loõi thöôøng beàn vöõng,khoù bieán ñoåi. Vaên hoùa thöù phaùt thöôøng bò cố gắng ñoåi. Caùc nhoùm vaên hoùa nhoû ñöôïc hình thaønh töø caùc vuøng,daân toäc,toân giaùo,löùa tuoåi,giôùi tính. Xu höôùng cầm cố ñoåi cuûa vaên hoùa: coi troïng söùc khoûe, thôøi gian raõnh roãi, söï treû trung, söï thoaûi maùi. Moãi cheá ñoä chính tr..." target="_blank"> 118. 1.6 Moâi tröôøng phaùp luaät Moãi cheá ñoä thiết yếu trò xaõ hoäi ñeàu coù heä nhoáng phaùp luaät ñeå ñieàu chænh caùc hoaït ñoäng saûn xuaát tieâu duøng vào xaõ hoäi. Phaùp luaät bao goàm hieán phaùp, caùc ñaïo luaät, phaùp leänh, nghò ñònh, chæ thò, thoâng tö. Phaùp luaät coù chöùc naêng: baûo veä quyeàn lôïi ngöôøi tieâu duøng, baûo veä quyeàn lôïi cuûa caùc doanh nghieäp vaø baûo veä quyeàn lôïi roäng lôùn cuûa xaõ hoäi. Cung caáp caùc nguoàn löïc đến c..." target="_blank"> 121. 2.2 Nhaø cung öùng Cung caáp caùc nguoàn löïc mang lại coâng ty nhö SPhường, dòch vuï, nguyeân nhieân vaät lieäu vaø nhaân löïc. Caùc nhaø Marketing caàn phaûi naém baét ñöôïc khaû naêng cung öùng cuûa hoï caû veà chaát laãn löôïng. Söï gia taêng giaù caû töø phía nhaø cung öùng cuõng gaây khoù khaên cho caùc hoaït ñoäng doanh nghieäp. Söï gia taêng chi phí, söï thieáu haøng vào ngaén haïn gaây taùc haïi ñeán khaû naêng thoaû maõn khaùch haøng muïc tieâu cuûa doanh nghieäp vào daøi haïn. Trung gian phaân phoái: go..." target="_blank"> 122. 2.3 Trung gian Marketing Trung gian phaân phoái: goàm caùc nhaø baùn buoân, baùn leû, ñaïi lyù, ngöôøi moâi giôùi. Caùc toå chöùc taøi chính nhö ngaân haøng, coâng ty taøi chính, coâng ty baûo hieåm, coâng ty chöùng khoaùn … Caùc cô sôû dòch vuï trung gian nhö coâng ty vaän taûi, kho baõi, quaûng caùo, tö vaán, nghieân cöùu thò tröôøng … Laø moät nhoùm baát kyø toû ra qu..." target="_blank"> 125. 2.6 Coâng chuùng Laø moät nhoùm baát kyø toû ra quan lại taâm thöïc söï xuất xắc coù theå seõ quan liêu taâm ñeán doanh nghieäp, coù aûnh höôûng ñeán khaû naêng ñaït tôùi nhöõng muïc tieâu ñeà ra cuûa doanh nghieäp. Giôùi coâng quyeàn Giôùi taøi thiết yếu Coâng chuùng roäng raõi Giôùi truyeàn thoâng Coâng chuùng noäi boä COÂNG CHUÙNG Caùc toå chức Xaõ Hoäi Giôùi ñòa phöông Laø moät nhoùm baát kyø toû ra qu..." target="_blank"> 126. 2.6 Coâng chuùng Laø moät nhoùm baát kyø toû ra quan lại taâm thöïc söï giỏi coù theå seõ quan lại taâm ñeán doanh nghieäp, coù aûnh höôûng ñeán khaû naêng ñaït tôùi nhöõng muïc tieâu ñeà ra cuûa doanh nghieäp. Giôùi coâng quyeàn Giôùi taøi thiết yếu Coâng chuùng roäng raõi Giôùi truyeàn thoâng Coâng chuùng noäi boä COÂNG CHUÙNG Caùc toå chức Xaõ Hoäi Giôùi ñòa phöông Những phát âm biết chung về Thị trường 128. NỘI DUNG Những đọc biết bình thường về Thị phần Phân khúc Thị trường Lựa chọn Thị phần kim chỉ nam Định vị trong thị phần thị phần là t..." target="_blank"> 129. thị trường theo ý kiến Marketing Thị Phần là tập phù hợp tất cả gần như người tiêu dùng với bạn chào bán nhằm thanh toán giao dịch, mua bán thành phầm hay hình thức dịch vụ Thị Trường là quý khách bao hàm cả khách hàng hiện nay gồm với người tiêu dùng tàng ẩn Căn uống cứ đọng vào sệt ..." target="_blank"> 130. Những hiểu biết tầm thường về thị phần Cnạp năng lượng cđọng vào đặc tính sản phẩm Thị trường sản phẩm hữu hình Thị Trường sản phẩm vô hình Căn uống cđọng vào không gian địa lý Thị phần trái đất Thị Trường quốc gia Thị phần khoanh vùng, địa phương Căn uống cứ đọng vào số lượng người tiêu dùng cùng bán Độc quyền Cạnh trỡ Căn cứ đọng vào mục đích mua hàng của công ty + thị phần người tiêu dùng + Thị trường công ty sản xuất + Thị Phần thương nhân Tính thống kê giám sát 133. Yêu cầu của phân khúc Thị phần Tính đo lường và tính toán Qui mô, sức mua, kết quả của khúc thị phần Tính tiếp cận Có kỹ năng đạt tới mức với ship hàng khúc Thị phần Tính thu hút, quan trọng đặc biệt Qui tế bào đủ Khủng cùng tài năng tăng lãi Tính hành động Triển knhì phần lớn công tác kinh doanh lẻ tẻ đến từng khúc Thị Phần sẽ phân chia Địa lý ..." target="_blank"> 134. thị phần sản phẩm chi tiêu và sử dụng Địa lý Miền Qui mô và vị trí của thành phố Cư trú, nhiệt độ Nhân khẩu học tập Tuổi tác, giới tính Qui tế bào mái ấm gia đình Giai đoạn cuộc sống gia đình Thu nhập hàng tháng Trình độ học tập vấn Nghề nghiệp Tôn giáo, dân tộc bản địa Tâm lý ..." target="_blank"> 135. Thị Phần sản phẩm tiêu dùng Tâm lý Lối sống Cá tính Tầng lớp buôn bản hội Hành vi của khách hàng Dịp mua Lợi ích mong ước Mức độ chi tiêu và sử dụng Lòng trung thành Phân khúc Thị phần xe gắn lắp thêm " target="_blank"> 136. Thảo luận Phân khúc Thị trường xe đính máy Thị trường kim chỉ nam (t..." target="_blank"> 137. Lựa lựa chọn thị phần mục tiêu Thị Trường phương châm (target market) là Thị Trường bao gồm những quý khách tất cả thuộc nhu cầu hoặc mong ước mà lại công ty ra quyết định thỏa mãn nhu cầu 138. Đánh giá chỉ các khúc Thị Phần để lựa chọn Thị Phần kim chỉ nam Qui mô và phát triển Thu thập cùng so với các số liệu nlỗi doanh thu hiện tại, dự đoán thù tỉ lệ thành phần tăng lợi nhuận sau này, ROI hiện thời với tỉ lệ thành phần tăng lợi nhuận tương lai. Sức thu hút của khúc thị trường Đánh giá chỉ kẻ địch hiện giờ và tiềm năng Sự rình rập đe dọa của thành phầm thay thế Áp lực về phía người tiêu dùng Áp lực về phía bên cung cấp Mục tiêu và nguồn lực đơn vị Chiến lược market..." target="_blank"> 139. Chiến lược về thị trường phương châm Chiến lược sale không minh bạch (Undifferentiated marketing) Company Marketing Mix Market Chiến lược đa khúc/ minh bạch ( M..." target="_blank"> 140. Chiến lược đa khúc/ tách biệt ( Multiple Segmentation/Differentiated marketing) Segment 1 Segment 2 Segment 3 Company Marketing Mix 1 Company Marketing Mix 2 Company Marketing Mix 3 Chiến lược solo khúc/triệu tập (Si..." target="_blank"> 141. Chiến lược đối chọi khúc/tập trung (Single Segmentation/Concentrated Marketing) Segment 1 Segment 2 Segment 3 Company Marketing Mix Là câu hỏi gửi các ấn tượng t..." target="_blank"> 142. Định vị vào Thị Trường Là Việc gửi các tuyệt hảo tốt, rực rỡ, khó khăn quên về sản phẩm cửa hàng vào trong trái tim trí người sử dụng bằng các kế hoạch kinh doanh mix thích hợp Xác định mức độ 143. Quá trình xác định Xác định mức độ Xác định rõ các Đặc điểm chủ chốt quan trọng cho những khúc đang chắt lọc Xác định đặc điểm trên bạn dạng đồ xác định Các lợi thế tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh có tác dụng thực hiện đối với đối phương đối đầu và cạnh tranh Khác biệt về sản phẩm Khác biệt về hình hình ảnh Khác biệt về các dịch vụ Đánh giá bài toán sàng lọc xác định Lựa lựa chọn chiến lược tuyên chiến và cạnh tranh đúng Thực hiện tại định vị Truyền thông và bàn giao vị trí đang chọn lựa Chỉ ra taàm quan liêu troïng cuûa SP...." target="_blank"> 145. Muïc tieâu chöông 6 Chỉ ra taàm quan troïng cuûa SP.. vaø chieán löôïc SP vào sale. Trình baøy moät soá chieán löôïc SP ñieån hình. 3. Giôùi thieäu veà chu kyø soáng cuûa SP vaø tieán trình phaùt trieån moät SPhường. môùi. SAÛN PHAÅM 146. SP. THEO QUAN ÑIEÅM MARKETING SAÛN PHAÅM ª Khaùi nieäm: Saûn phaåm laø baát cöù thöù gì coù theå ñöa vaøo thò tröôøng ñeå ñaït ñöôïc söï chuù yù, söï chaáp nhaän, söû duïng hoaëc tieâu thuï, coù khaû naêng thoûa maõn ñöôïc moät öôùc muoán thù hay moät nhu caàu . SP.. coù theå laø moät vaät phaåm, dòch vuï, con ngöôøi, yù töôûng, toå chöùc, ñòa ñieåm tuyệt moät söï höùa heïn. SPhường coát loõi laø lôïi ích hay dòch vuï maø KH mong muốn..." target="_blank"> 148. SP coát loõi laø lôïi ích tuyệt dòch vuï maø KH mong ñôïi lúc mua SPhường ñeå thoûa maõn nhu caàu cuûa mình. SPhường cuï theå laø caùc boä phaän caáu thaønh SPhường. phoái hôïp laïi nhaèm chuyeån taûi lôïi ích cô baûn cuûa SP. đến KH. SP. taêng theâm la ø taát caû caùc lôïi ích vaø dòch vuï tăng theâm cho pheùp phaân bieät SP cuûa coâng ty naøy vôùi caùc coâng ty khaùc . Saûn phaåm tieàm naêng laø nhöõng söï hoaøn thieän vaø bieán ñoåi cuûa saûn phaåm coù theå coù vào töông lai. ª Phaân loaïi saûn phaåm Theo m..." target="_blank"> 149. ª Phaân loaïi saûn phaåm Theo muïc ñích söû duïng: Coù haøng tieâu duøng vaø tö lieäu saûn xuaát. Theo thôøi gian söû duïng: Coù haøng beàn vaø haøng khoâng beàn. Theo ñaëc ñieåm caáu taïo: Coù SPhường höõu hình vaø dòch vuï. Theo kieåu mua coù caùc loaïi haøng: Coù haøng tieän duïng, haøng cài đặt coù suy nghó, haøng ñaëc bieät . Theo tính chaát phöùc taïp: coù haøng phöùc taïp vaø haøng giaûn ñôn. Ñaëc tính kyõ thuaät ..." target="_blank"> 150.  Ñaëc tính cuûa saûn phaåm Ñaëc tính kyõ thuaät –lyù hoùa goàm coâng thöùc, thaønh phaàn vaät lieäu, kieåu daùng, maøu saéc, côû khoå, muøi vò, … Ñaëc tính söû duïng goàm thôøi gian söû duïng, tính ñaëc thuø, ñoä beàn, söï an toaøn, hieäu naêng,… Ñaëc tính taâm lyù goàm veû ñeïp, veû treû trung, söï thoaûi maùi, söï vöõng chaéc… Ñaëc tính keát hôïp goàm giaù caû, nhaõn hieäu, söï ñoùng goùi, teân goïi, caùc dòch vuï phuïc vuï khaùch haøng… Danh mục thành phầm..." target="_blank"> 151. Danh mục sản phẩm (product mix), Danh mục thành phầm tốt nói một cách khác là phối thức thành phầm, là tập phù hợp tất cả những một số loại thành phầm và mặt hàng của một fan phân phối đưa ra nhằm xuất bán cho người tiêu dùng Chiều rộng lớn danh mục thành phầm c..." target="_blank"> 152. Danh mục thành phầm Chiều rộng hạng mục thành phầm cho biết doanh nghiệp lớn gồm từng nào loại thành phầm. ví dụ như, danh mục thành phầm của hãng sản xuất Avon gồm 4 các loại sản phẩm: mỹ phẩm, trang bị bạn nữ trang, năng động cùng mặt hàng gia dụng. · Chiều dài hạng mục sản phẩm là toàn bô món đồ bao gồm trong toàn bộ những nhiều loại sản phẩm của người sử dụng, được tập thích hợp theo từng nhiều loại thành phầm khác nhau. · Chiều sâu danh mục thành phầm ..." target="_blank"> 153. Danh mục sản phẩm · Chiều sâu hạng mục sản phẩm biểu hiện con số phần đa món đồ không giống nhaucó trong từng thương hiệu của từng một số loại thành phầm của hạng mục thành phầm. · Tính đồng bộ của danh mục thành phầm bộc lộ quan hệ mật thiết đến hơn cả độ làm sao giữa những một số loại thành phầm gồm trong danh mục sản phẩm xét Theo phong cách áp dụng ở đầu cuối, những công nghệ cung cấp, những khối hệ thống phân phối, giá cả xuất xắc các phương diện tương quan khác. Những loại thành phầm bao gồm tính nhất quán thấp thì bọn chúng bao hàm tính năng không giống nhau so với người tiêu dùng. Loại sản phẩm ( produc..." target="_blank"> 155. Quyết định về loại thành phầm Loại sản phẩm ( hàng hóa line ) là một trong team hồ hết sản phẩm tất cả contact quan trọng cùng nhau, hoặc bởi vì chúng tiến hành một công dụng tương tự như, được xuất bán cho thuộc một đội người sử dụng, được gửi vào Thị Phần theo thuộc các kênh phân phối hận đồng nhất, giỏi được xếp chung một nút giá thành làm sao đó... 1. Quyết định về chiều ..." target="_blank"> 156. Quyết định về nhiều loại sản phẩm 1. Quyết định về chiều nhiều năm một số loại thành phầm Trong từng các loại thành phầm thường có một số trong những món đồ. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể tăng lệch giá bằng cách bổ sung thêm một trong những mặt hàng nữa vào trong một số loại thành phầm ví như nó quá nlắp, hoặc loại trừ đi mộüt số mặt hàng thoát ra khỏi loại sản phẩm trường hợp cảm thấy nó thừa dài. 1. Quyết định về chiều ..." target="_blank"> 157. Quyết định về nhiều loại sản phẩm 1. Quyết định về chiều nhiều năm nhiều loại thành phầm a. Quyết định dãn rộng lớn một số loại sản phẩm Việc dãn rộng nhiều loại thành phầm (sản phẩm line streching) được triển khai Khi công ty lớn kéo dài sản phẩm rộng nút hiện giờ. Doanh nghiệp có thể dãn lên, dãn xuống hoặc theo cả hai phía b. Quyết định bổ sung một số loại thành phầm Một loại thành phầm cũng có thể kéo dãn bằng cách cấp dưỡng đầy đủ mặt hàng mới toanh trong phạm vi hiện nay của một số loại kia 2. Quyết định tiến bộ..." target="_blank"> 158. Quyết định về một số loại sản phẩm 2. Quyết định văn minh hóa thành phầm Trong một trong những ngôi trường hợp, ngay cả lúc các loại thành phầm đã gồm độ dài tương thích, nó vẫn rất cần phải văn minh hoá 3. Quyết định khuếch tr..." target="_blank"> 159. Quyết định về các loại thành phầm 3. Quyết định nâng cao và sa thải sản phẩm Doanh nghiệp hoàn toàn có thể chọn nhằm khuếch trương một vài ba mặt hàng vào một số loại thành phầm của chính bản thân mình so với quý khách với mục đích đẩy mạnh vấn đề tiêu thú bọn chúng hoặc tạo thành ĐK cho câu hỏi kích ham mê chi tiêu và sử dụng các món đồ khác. Doanh nghiệp cũng cần phải thanh tra rà soát lại đều sản phẩm hiện tất cả của chính bản thân mình với vứt bỏ những mặt hàng phân phối lờ đờ kỹ năng đẻ lãi kém, để có điều kiện triệu tập vào phần đa món đồ đẻ lãi cao hơn nữa giỏi để bổ sung thêm phần lớn mặt hàng mới có triển vọng hơn. ª Nhaõn hieäu coù caùc chöùc naêng sau: 161. ª Nhaõn hieäu coù caùc chöùc naêng sau: Chöùc naêng thöïc tieãn : đến pheùp nhôù lại deã daøng SP ñaõ löïa choïn tröôùc ñoù. Chöùc naêng baûo ñaûm : moät NH quen thuoäc laø söï ñaûm baûo đến moät chaát löôïng toát nhaát. Chöùc naêng caù theå hoùa : Lúc choïn moät NH töùc laø khaúng ñònh neùt ñoäc ñaùo, nhaân caùch cuûa mình. Chöùc naêng taïo söï vui say đắm : ngöôøi thiết lập caûm th..." target="_blank"> 162. Chöùc naêng taïo söï vui say mê : ngöôøi mua caûm thaáy ưa thích thuù Lúc ñöôïc choïn löïa trong nhieàu SPhường coù NH ña daïng. Chöùc naêng chuyeân bieät : khi NH phaûn aùnh moät hình daùng ñoäc nhaát caùc ñaëc tröng cuûa SPhường. Chöùc naêng deã phaân bieät : lúc NH laø ñieåm duy nhaát ñeå ngöôøi tieâu thuï baùm vaøo khi mua SPhường . ª Quyeát ñònh veà choïn nhaõn hieäu ..." target="_blank"> 163. ª Quyeát ñònh veà choïn nhaõn hieäu NH rieâng bieät mang đến töøng SP cuûa haõng. NH chung mang lại töøng doøng SP.. NH bình thường đến taát caû caùc SPhường cuûa haõng. Teân thöông maïi cuûa coâng ty keát hôïp vôùi NH rieâng bieät (Kellog rice cryspies, Kellog raisin, Nescafeù, Nestea,…). Nhaõn hieäu phaûi deã ñoïc, deã vieát, deã nhôù vaø..." target="_blank"> 164. Nhaõn hieäu phaûi deã ñoïc, deã vieát, deã nhôù vaø coù theå söû duïng ôû nöôùc ngoaøi. Nhaõn hieäu caàn phaûi ñöôïc ñaêng kyù vaø baûo veä bôûi phaùp luaät. Sau Khi ñaêng kyù, nhaõn hieäu trôû thaønh thöông hieäu vaø ñöôïc marketing ñoäc quyeàn treân thò tröôøng ñaõ ñaêng kyù. Nhaõn hieäu vaø thöông hieäu laø taøi saûn voâ hình cuûa doanh nghieäp bôûi vị nhôø noù maø doanh nghieäp coù theå baùn ra nhieàu hôn, vôùi giaù cao hôn. Vì vaäy trong sale caùc Doanh Nghiệp phaûi quan tiền taâm ñeán vieäc xaây döïng vaø baûo veä nhaõn hieäu vaø thöông hieäu. BAO BÌ- SÖÏ ÑOÙNG GOÙI ª Khaùi n..." target="_blank"> 165. BAO BÌ- SÖÏ ÑOÙNG GOÙI ª Khaùi nieäm Bao phân bì laø vaät duïng ñöôïc thieát keá vaø SX ñeå chöùa ñöïng SP. Noù laø moät yeáu toá ngaøy caøng trôû neân quan liêu troïng cuûa SP bởi vì ñoù vieäc löïa choïn bao bì cuõng laø moät quyeát ñònh quan tiền troïng cuûa Marketing. Söï ñoùng goùi- vỏ hộp coù caùc chöùc naêng: baûo veä SPhường., taïo ñieàu kieän thuaän lôïi mang lại vieäc chuyeân chôû, baùn haøng, download haøng, tieâu duøng vaø deã daøng baûo quaûn SP.. Nhöõng quyeát ñònh veà dòch vuï khaùch haøng: ..." target="_blank"> 166. Nhöõng quyeát ñònh veà dòch vuï khaùch haøng: Cho höôûng tín duïng: download traû goùp. Dòch vuï sau baùn (Laxay raùp, hieäu chænh SP.., höôùng daãn caùch söû duïng, caùch baûo trì SP). Baûo haønh: söûa chöõa khoâng maát tieàn, ñoåi laïi SPhường. Cho thöû mieãn phí: xaøi thöû. Ñieàu kieän giao haøng: giao taïi nhaø xuất xắc taïi cöûa haøng.  Chieán löôïc ñoåi môùi SP Ñoå..." target="_blank"> 167.  Chieán löôïc ñoåi môùi SP.. Ñoåi môùi phaûn öùng : Ñöôïc thöïc hieän lúc moâi tröôøng coù söï núm ñoåi. Muoán thöïc hieän ñöôïc chieán löôïc naøy caàn thoaû maõn hai ñieàu kieän:1 Doanh Nghiệp phaûi coù khaû naêng lôùn veà sale vaø 2 DN phaûi coù söï meàm deûo cao veà cô caáu toå chöùc vaø saûn xuaát. Ñoåi môùi chuû ñoäng : Ñöôïc thöïc hieän khi moâi tröôøng chöa coù gì vắt ñoåi nhöng DN muoán search kieám moät möùc phaùt trieån cao hôn. Ñeå thöïc hieän, doanh nghieäp caàn coù: Nguoàn vân oán lôùn, coù baèng phaùt minc, saùng cheá vaø laøm chuû toát heä loáng phaân phoái. Chieán löôïc mang đến töøng SP cuï theå  Chieán löôïc baét chöôùc saûn phaåm 168.  Chieán löôïc baét chöôùc saûn phaåm Ñöôïc thöïc hieän Khi DN khoâng daùm ñoåi môùi bởi sôï ruûi ro. CL naøy mang tính chất ñoåi môùi. CL naøy caàn ñöôïc thöïc hieän nhanh hao choùng bôûi leõ neáu baét chöôùc chaäm quaù chæ laøm taêng söï öù ñoïng haøng hoùa.  Chieán löôïc ưa thích öùng SP Na..." target="_blank"> 169.  Chieán löôïc say đắm öùng SP. Naâng cao chaát löôïng SP: baèng caùch: Caûi tieán coâng ngheä Naâng cao quý ngheà Tìm nguoàn nguyeân vaät lieäu toát hôn. Kieåm ta chaët cheõ chaát löôïng SPhường Haï giaù baùn haøng: baèng caùch: Phaân tích giaù trò: Loaïi boû ngân sách voâ ích. Chieán löôïc ñònh vò saûn phaåm: ..." target="_blank"> 170. Chieán löôïc ñònh vò saûn phaåm: CL naøy nhaèm trao vò trí môùi cuûa SPhường hieän coù vào oùc ngöôøi tieâu duøng baèng caùch: Taïo mang đến SPhường. coù moät vò trí ñaëc bieät trong taâm trí ngöôøi tải hieän taïi vaø töông lai. Laøm mang đến noù ñöôïc phaân bieät roõ raøng vôùi caùc SP caïnh tranh con. Ñaùp öùng söï chôø ñôïi cuûa KH vào thò tröôøng muïc tieâu. GIAI ÑOAÏN MÔÛ ÑAÀU Khoái löôïn..." target="_blank"> 173. GIAI ÑOAÏN MÔÛ ÑAÀU Khoái löôïngï baùn ra taêng chaäm vị nhieàu ngöôøi chöa bieát, chöa coù nhieàu ñoái chöùng vào vieäc tieâu thuï. Saûn phaåm: Phaûi hieäu chænh kyõ thuaät vaø thöông maïi, taêng cöôøng kieåm tra chaát löôïng SPhường . Giaù caû: Giaù hôùt vaùng (chaét loïc) ñoái vôùi SPhường. ñoäc ñaùo, giaù thaâm nhaäp ñoái vôùi SP phoå bieán, giaù khu vực vöïc. Phaân phoái: ñoäc quyeàn xuất xắc choïn loïc, phuï giá thành cao. Xuùc tieán: Xuùc tieán hieåu bieát veà SP.. vaø nhöõng lôïi ích cuûa noù. Öu tieân nhaỉm tôùi ngöôøi tieân phong vaø caùc nhaø buoân baèng caùch chaøo haøng giỏi catalogue. GIAI ÑOAÏN TAÊNG TRÖÔÛNG Khoái lö..." target="_blank"> 174. GIAI ÑOAÏN TAÊNG TRÖÔÛNG Khoái löôïngï baùn ra taêng leân nhanh hao choùng. Saûn phaåm: Saûn xuaát haøng loaït, ña daïng hoaù vaø tieâu chuaån hoaù SPhường. ñeå deã daøng môû roäng baùn ra. Giaù caû: Coù xu höôùng giaûm nhaèm môû roäng thò tröôøng. Söû duïng thang giaù caû roäng theo caùc ñòa baøn khaùc nhau. Phaân phoái: roäng raõi, maïnh, toàn kho döï tröõ lôùn vaø nguoàn tieáp teá nhanh choùng. Xuùc tieán: Taïo sö öa say mê cao nhaát cuûa ña soá KH, söû duïng maïnh nhöõng phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng. GIAI ÑOAÏN TRÖÔÛNG THAØNH Khoái l..." target="_blank"> 175. GIAI ÑOAÏN TRÖÔÛNG THAØNH Khoái löôïngï baùn ra taêng chaäm laïi vị SPhường ñaõ ñöôïc haàu heát KH tieàm naêng chaáp nhaän. Saûn phaåm: Ña daïng hoùa nhaõn hieäu vaø kieåu daùng nhaèm ñaùp öùng caùc phaân khuùc thò tröôøng saâu hôn. Giaù caû: Caïnh trạng rỡ maïnh veà giaù, sö co giaõn cheùo raát cao. Vì vaäy coù xu höôùng ñi ñeán thoûa thuaän ngaàm hoaëc coâng knhị giöõa nhöõng ngöôøi baùn ñeå choáng laïi nhöõng ngöôøi baùn khaùc giỏi choáng laïi ngöôøi cài. Phaân phoái: Vaãn coøn roäng raõi vaø maïnh. Xuùc tieán: Cuûng coá loøng trung thaønh ñoái vôùi nhaõn hieäu baèng caùch söû duïng caùc phöông tieän thoâng tin xuất xắc taêng cöôøng thuyeát phuïc, khuyeán maïi. GIAI ÑOAÏN SUY THOAÙI Khoái löôïn..." target="_blank"> 176. GIAI ÑOAÏN SUY THOAÙI Khoái löôïng baùn ra giaûm, nguy cô toàn kho taêng nkhô hanh. Saûn phaåm: Giaûm bôùt caùc maët haøng xeùt thaáy khoâng coøn hieäu quaû. Giaù caû: Giaûm , ñoâi Lúc taêng. Phaân phoái: Choïn loïc vaø chuyeân moân hoùa (thöïc hieän luaät 20/80). Xuùc tieán: Giaûm caùc chi phí ñeán không nhiều nhaát. Khaùi nie..." target="_blank"> 177. Chieán löôïc phaùt trieån SPhường môùi Khaùi nieäm veà SP.. môùi Saûn phaåm môùi ñoù laø SP ñöôïc moät soá khaùch haøng tieàm naêng caûm nhaän nhö môùi, noù bao goàm SP môùi hoaøn toaøn, SP caûi tieán, SPhường. hoaøn chænh vaø SP coù nhaõn hieäu môùi maø doanh nghieäp phaùt trieån. Sôû dó DN quan liêu taâm ñeán phaùt trieån SP môùi bởi nhu caàu cuûa ngöôøi tieâu duøng ngaøy caøng taêng, coâng ngheä ngaøy caøng tieán boä vaø söï caïnh tnhóc ngaøy caøng mặc lieät. ª B3: Phaùt trieån vaø thöû nghieäm khaùi nieäm 181. ª B3: Phaùt trieån vaø thöû nghieäm khaùi nieäm Chuyeån ñaït moät yù töôûng thaønh nhöõng ngoân töø mang lại khaùch haøng hieåu (moâ taû kieåu daùng, maøu saéc, côõ khoå, muøi vò, tính naêng söû duïng vaø giaù caû saûn phaåm). Thöû nghieäm khaùi nieäm SPhường ôû nhoùm khaùch haøng đam mê hôïp maø coâng ty ñang muân oán höôùng ñeán baèng caùc caâu hoûi thích hợp hôïp. 183. Các câu hỏi về định nghĩa xe pháo hơi chạy bằng năng lượng điện (tt) Baïn ñeà nghò caûi tieán gì veà ñaëc ñieåm cuûa xe? 6. Trong nhaø baïn, ai naém nhẹm vai troø quyeát ñònh sở hữu vaø ai seõ söû duïng xe naøy? 7. Theo yù baïn, giaù moät chieác xe cộ hôi ñieän neân laø bao nhieâu? 8. Baïn coù thiết lập xe naøy khoâng? (Döùt khoaùt-coù, coù leõ-coù, coù leõ-khoâng, döùt khoaùt-khoâng). ª B4: Hoaïch ñònh chieán löôïc marketing 184. ª B4: Hoaïch ñònh chieán löôïc marketing Thöù nhaát: moâ taû quy moâ, cô caáu, haønh vi cuûa thò tröôøng muïc tieâu, döï kieán ñònh vò vaø baùn SPhường, thò phaàn vaø möùc LN ý muốn ñôïi vào vaøi naêm ñaàu. Thöù hai: döï kieán giaù SP, chieán löôïc phaân phoái vaø kinh phí sale đến naêm ñaàu tieân. Thöù ba: trình baøy chæ tieâu möùc tieâu thuï vaø lôïi nhuaän laâu daøi vaø chieán löôïc M.M theo thôøi gian . ª B(6 +7) Phaùt trieån vaø thöû nghieäm SPhường môùi 186. ª B(6 +7) Phaùt trieån vaø thöû nghieäm SPhường. môùi  Thöïc hieän khaùi nieäm saûn phaåm: Ñeán ñaây, khaùi nieäm SP ñöôïc chuyeån ñeán boä phaän (R+D) ñeå phaùt trieån thaønh SPhường vaät chaát.  Thöû nghieäm caùc yeáu tháo gaén lieàn vôùi SP.. : Goàm thöû nghieäm veà muøi vò, tính naêng, kieåu daùng, côû khoå, nhaõn hieäu, vỏ hộp, giaù caû, phaân phoái, quaûng caùo... Giôùi thieäu taàm quan liêu troïng cu..." target="_blank"> 189. Muïc tieâu chöông7 Giôùi thieäu taàm quan tiền troïng cuûa giaù vào Marketing mix. Trình baøy moät soá yeáu cởi aûnh höôûng ñeán vieäc ñònh giaù cho SPhường. Giôùi thieäu moät soá chieán löôïc ñònh giaù ñieån hình. Qui trình ñònh giaù đến moät SPhường môùi. PRICE IN THE MARKETING – MIX Toån..." target="_blank"> 192. PRICE IN THE MARKETING – MIX Toång lệch giá = Giaù ñôn vò x Löôïng baùn Lôïi nhuaän = Toång doanh thu – Toång chi phí 193. 2. Nhöõng nhaân cởi beân trong vaø beân ngoaøi Doanh Nghiệp aûnh höôûng ñeán vieäc ñònh giaù Caùc quyeát ñònh veà giaù Nhöõng yeáu toá beân trong: Caùc muïc tieâu kinh doanh Chieán löôïc Marketing - Mix Vò trí treân ñöôøng bieåu dieãn chu kỳ sinh sống sản phẩm Ngân sách Nhöõng yeáu dỡ beân ngoaøi: Thò tröôøng Soá caàu Giaù vaø SP cuûa ñoái thuû caïnh trỡ Caùc bao gồm saùch giaù caû cuûa nhaøø nöôùc 2.1 NHÖÕNG YEÁU TOÁ BEÂN TRONG 2...." target="_blank"> 194. 2.1 NHÖÕNG YEÁU TOÁ BEÂN TRONG 2.1.1. Muïc tieâu kinh doanh cuûa coâng ty Toàn taïi. Toái ña hoùa LN tröôùc maét. Toái ña hoùa lợi nhuận. Daãn ñaàu veà chaát