Quản Trị Học Tài Liệu

Bezonomics: How Amazon Is Changing Our Lives and What the World's Best Companies Are Learning from It Brian Dumaine

Bạn đang xem: Quản trị học tài liệu

*

*

*

The Ministry of Common Sense: How to Eliminate Bureaucratic Red Tape, Bad Excuses, and Corporate BS Martin Lindstrom
*

*

How I Built This: The Unexpected Paths to Success from the World's Most Inspiring Entrepreneurs Guy Raz

Xem thêm: Da Khô Là Gì? Chăm Sóc Da Khô Như Thế Nào Là Tốt Nhất? Bí Quyết Chăm Sóc Da Khô Chuẩn Như Gái Hàn

Crushing It!: How Great Entrepreneurs Build Their Business and Influence—and How You Can, Too Gary Vaynerchuk
Loonshots: How to Nurture the Crazy Ideas That Win Wars, Cure Diseases, and Transform Industries Safi Bahcall
Make Your Moment: The Savvy Woman’s Communication Playbook for Getting the Success You Want: The Savvy Woman’s Communication Playbook for Getting the Success You Want Dion Lim
We Should All Be Millionaires: Change Your Thinking, Build Bank, and Claim Your Independence Rachel Rodgers
Made in China: A Prisoner, an SOS Letter, and the Hidden Cost of America's Cheap Goods Amelia Pang
Everybody Has a Podcast (Except You): A How-To Guide from the First Family of Podcasting Justin McElroy

Giao trinh quan tri hoc dai cuong

1. Chương 1: Tổng quan về quản trị1CHƯƠNG 1TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ HỌCHoàn thành chương này người học có thể:1. Hiểu được khái niệm quản trị và sự cần thiết của quản trịtrong các tổ chức.2. Nắm bắt được bốn chức năng cơ bản của quản trị.3. Mô tả các vai trò của nhà quản trị.4. Xác định được các cấp quản trị trong một tổ chức và nhiệmvụ chủ yếu của mỗi cấp quản trị.5. Hiểu được tại sao phải học quản trị và học như thế nào đểtrở thành nhà quản trị giỏi.I. Quản Trị và Tổ Chức1.1. Định nghĩa quản trịThuật ngữ quản trị được giải thích bằng nhiều cách khác nhau và có thể nói làchưa có một định nghĩa nào được tất cả mọi người chấp nhận hoàn toàn. Mary ParkerFollett cho rằng “quản trị là nghệ thuật đạt được mục đích thông qua người khác”.Định nghĩa này nói lên rằng những nhà quản trị đạt được các mục tiêu của tổ chứcbằng cách sắp xếp, giao việc cho những người khác thực hiện chứ không phải hoànthành công việc bằng chính mình.Koontz và O’Donnell định nghĩa: “Có lẽ không có lĩnh vực hoạt động nào củacon người quan trọng hơn là công việc quản lý, bởi vì mọi nhà quản trị ở mọi cấp độvà trong mọi cơ sở đều có một nhiệm vụ cơ bản là thiết kế và duy trì một môi trườngmà trong đó các cá nhân làm việc với nhau trong các nhóm có thể hoàn thành cácnhiệm vụ và các mục tiêu đã định.”Một định nghĩa giải thích tương đối rõ nét về quản trị được James Stoner vàStephen Robbins trình bày như sau: “Quản trị là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnhđạo và kiểm soát những hoạt động của các thành viên trong tổ chức và sử dụng tất cảcác nguồn lực khác của tổ chức nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra”. Từ tiến trình trongđịnh nghĩa này nói lên rằng các công việc hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soátphải được thực hiện theo một trình tự nhất định. Khái niệm trên cũng chỉ ra rằng tất cảnhững nhà quản trị phải thực hiện các hoạt động quản trị nhằm đạt được mục tiêumong đợi. Những hoạt động này hay còn được gọi là các chức năng quản trị bao gồm: