Quản trị giá thành

Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế tài chính tổng hòa hợp phản ánh hiệu quả của việc thực hiện tài sản, đồ vật tư, lao động và chi phí vốn trong quy trình sản xuất ghê doanh, bội phản ánh kết quả của các nỗ lực cai quản chi giá thành của doanh nghiệp. Vậy có các cách tính chi tiêu như cố nào và quá trình tính ngân sách như rứa nào?… văn bản bài dưới đây sẽ đề cập cụ thể và lấy ví dụ như minh họa thế thể.

Bạn đang xem: Quản trị giá thành

*

Ví dụ minh họa

DN XY có quy trình sản xuất technology đơn giản, khép kín. Thành phầm của quy trình công nghệ là hai sản phẩm X, Y. Công ty lớn đã khẳng định hệ số túi tiền sản phẩm X là 1. Sản phẩm Y là 1.2. Giá cả sản xuất dở dang vào đầu kỳ và phát sinh trong kỳ như sau: Đơn vị tính: 1.000đ

Khoản mục đưa ra phíDở dang đầu kỳPhát sinh
Nguyên vật tư trực tiếp

9.000

120.000

Nhân công trực tiếp2.00016.000
Sản xuất chung3.00020.000

Cuối kỳ hoàn thành 90 thành phầm X, 10 sản phẩm X dở dang nấc chế biến ngừng 50%, 60 sản phẩm Y, 10 thành phầm Y dở dang nút chế biến dứt 50%.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Kênh Phân Phối Trong Doanh Nghiệp, Nhà Phân Phối Là Gì

Yêu cầu: Tính chi phí sản phẩm X, Y theo từng khoản mục. Ngân sách nguyên vật liệu phát sinh 1 lần từ trên đầu quy trình công nghệ. Các chi tiêu khác phát sinh dần.

Đáp án: 

Xác định sản lượng theo sản phẩm tiêu chuẩn. 

Tổng sản phẩm ngừng quy thay đổi về thành phầm tiêu chuẩn = 90 x 1+60 x 1.2 = 162Tổng sản phẩm dở dang quy đổi để phân bổ chi tiêu nguyên vật liệu = 10 x 1+10 x 1.2=22Tổng sản phẩm dở dang quy đổi nhằm phân bổ ngân sách chi tiêu chế biến chuyển (nhân công trực tiếp, sản xuất chung) = 10 x 1/2 x 1+10 x 1.2 x 50%=11Phân bổ chi phí theo lượng đầu ra: 162 (Qht) + 22 (Qck)

Do khẳng định được tỉ lệ ngừng tương đương, thành phầm dở dang phải review theo tỷ lệ dứt tương đương – phương thức bình quân

Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ: 

Chi phí tổn nhân công trực tiếp = (2.000+16.000)/(162+11) x 11=1.144Chi phí sản xuất phổ biến = (3.000+20.000)/(162+11) x 11=1.462

Xác định giá thành sản phẩm tiêu chuẩn trong kỳ với quy đổi nhằm tính ngân sách chi tiêu sản phẩm thực tế

Sản lượng: 162 sản phẩm tiêu chuẩn

Khoản mục bỏ ra phíDở dang đầu kỳChi phí thêm vào trong kỳDở dang cuối kỳTổng ngân sách chi tiêu sản phẩm tiêu chuẩnGiá thành solo vị thành phầm tiêu chuẩnGiá thành solo vị sản phẩm X (hệ số =1)Tổng giá cả sản phẩm X (90 Sản phẩm)Giá thành đối kháng vị sản phẩm Y (hệ số =1.2)Tổng ngân sách sản phẩm Y (60 Sản phẩm)
Nguyên vật tư trực tiếp

9.000

120.00015.424113.57670170163.098841

50.478

Nhân công trực tiếp2.00016.0001.14416.8561041049.3641257.492
Sản xuất chung3.00020.0001.46221.53813313311.9661609.572
Cộng 14.000156.00018.030151.97093893884.4281.12667.542

Phần mềm kế toán online kinhdientamquoc.vn kinhdientamquoc.vn hiện đã đáp ứng phương thức tính giá cả theo phương thức hệ số; auto tập phù hợp các túi tiền sản xuất trực tiếp cho từng đối tượng người sử dụng tập hợp chi phí, phân bổ chi tiêu sản xuất phổ biến theo vật liệu trực tiếp hoặc nhân lực trực tiếp; chất nhận được đánh giá sản phẩm dở dang theo nhiều cách thức và tính giá cả chi tiết theo sản phẩm, đối kháng hàng, công trình.