Protected Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Protected là gì

*
*
*

protected
*

protect /protect/ ngoại hễ từ bảo vệ, bảo hộ, che chởto protect someone from (against) danger: che chở ai khỏi bị nguy hiểm đảm bảo an toàn (nền công nghiệp trong nước cản lại sự cạnh tranh của mặt hàng nước ngoài) (kỹ thuật) gắn thêm thiết bị bảo hộ lao động (cho máy nhằm phòng tai nạn) (thương nghiệp) cung cấp tiền để thanh toán giao dịch (hoá đơn, hối phiếu...)
bảo vệNot copy protected (NCP): bảo vệ chống sao chépRACF protected: được bảo đảm bằng RACFbare protected conductor: dây trần bao gồm bảo vệexplosion protected system: hệ thống đảm bảo an toàn nổexterior protected construction: kết cấu bảo vệ bên ngoàifeatures to be protected: điểm sáng cần bảo vệprotected area: vùng được bảo vệprotected area: quần thể được bảo vệprotected area: khoanh vùng được bảo vệprotected band: dải được bảo vệprotected cable: cáp được bảo vệ (có vỏ bọc)protected construction: công trình được bảo vệprotected dynamic storage: bộ lưu trữ động tất cả bảo vệprotected escape route: cửa sinh được bảo vệprotected external stairway: mong thang bên cạnh được bảo vệprotected field: trường được bảo vệprotected field: trường gồm bảo vệprotected file: tập tin có bảo vệprotected format: dạng thức gồm bảo vệprotected miễn phí storage: bộ lưu trữ trống có bảo vệprotected lamp: đèn bảo vệprotected location: địa chỉ (lưu trữ) gồm bảo vệprotected location: vùng được bảo vệprotected master: sever được bảo vệprotected mode: chính sách bảo vệprotected queue area (PQA): vùng hàng đợi tất cả bảo vệprotected resource: tài nguyên được bảo vệprotected resource: nguồn gồm bảo vệprotected storage: bộ nhớ lưu trữ được bảo vệprotected surface: mặt bảo vệprotected text: văn phiên bản có bảo vệprotected zone: khu vực bảo vệprotected zone: vùng được bảo vệwrite protected disk: đĩa bảo đảm an toàn ghiđược bảo vệRACF protected: được đảm bảo bằng RACFprotected area: vùng được bảo vệprotected area: khu được bảo vệprotected area: khu vực được bảo vệprotected band: dải được bảo vệprotected cable: cáp được bảo đảm an toàn (có vỏ bọc)protected construction: công trình xây dựng được bảo vệprotected escape route: cửa sinh được bảo vệprotected external stairway: ước thang ko kể được bảo vệprotected field: ngôi trường được bảo vệprotected location: vùng được bảo vệprotected master: máy chủ được bảo vệprotected resource: khoáng sản được bảo vệprotected storage: bộ nhớ được bảo vệprotected zone: vùng được bảo vệFaraday cage protected roomphòng màn Faradayend protected fieldhết vùng được phátend protected fieldkết thúc vùng được phátjute protectedđược bọc đay (các)protected field strengthtrường được đậy chởprotected landscapephong cảnh được bảo tồn
*

*

Xem thêm: Mã Tkkt Là Gì - Cách Viết Giấy Điều Chỉnh Thu Nsnn Áp Dụng Từ 15

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

protected

Từ điển WordNet


adj.


v.

shield from danger, injury, destruction, or damage

Weatherbeater protects your roof from the rain

use tariffs to lớn favor domestic industry

Microsoft Computer Dictionary

n. A từ khóa in a programming language (such as Java or C++) used in a method or variable declaration. It signifies that the method or variable can be accessed only by elements residing in its class, subclasses, or classes in the same package. See also class, declaration, method, package, variable.

English Synonym and Antonym Dictionary

syn.: saved secureprotects|protected|protectingsyn.: cover defend ensure guard harbor safeguard screen shelter shield