PRESS COVERAGE LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-Việt Việt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-Khmer Việt-Việt

Bạn đang xem: Press coverage là gì

*

coverage /”kʌvəridʤ/ danh từ vùng được gộp vào; số lượng được gôm ào sự quan sát và theo dõi nhằm điện thông tin về (báo chí)
Xem thêm: " Tha Hóa Là Gì ? Từ Cách Tiếp Cận Của C sự che sónghemispherical coverage: sự đậy sóng bán cầuspot beam coverage: sự lấp sóng bằmg chùm điểm


o sự bít phủ; trung bình liên quan, cự ly công dụng

Thuật ngữ ngành nghề Bảo hiểm

COVERAGE

Phạm vi bảo hiểmSự bảo đảm vào một đơn bảo hiểm. Trong bảo hiểm gia tài, phạm vi bảo đảm liệt kê phần lớn khủng hoảng rủi ro được bảo đảm, gia sản được bảo hiểm, vị trí được bảo hiểm, đa số cá nhân được bảo hiểm cùng đa số hạn mức đền bù. Trong bảo đảm nhân thọ, phạm vi bảo hiểm đấy là số tiền bảo đảm trả vào trường thích hợp tín đồ được bảo đảm còn sinh sống và vào trường hòa hợp tín đồ được bảo hiểm bị tiêu diệt.

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): cover, coverage, covering, cover, uncover, undercover, uncovered

Tra câu | Xem báo giờ đồng hồ Anh

coverage

Từ điển Collocation

coverage noun

ADJ. considerable, extensive sầu, massive sầu There”s been massive sầu television coverage of the World Cup. | comprehensive, full | detailed, in-depth | wide, widespread | national, international, worldwide | limited | truyền thông, news, newspaper, press, radio, television/TV The television company was given a special award for its news coverage.

Bài Viết: Coverage là gì

| live There”s live coverage of the match on BBC1. | exclusive

VERB + COVERAGE give sầu sth, provide (sth with) The minister”s resignation was given widespread coverage. | attract, get, have, receive sầu The wedding had wide press coverage.

COVERAGE + VERB focus on sth Media coverage of the march focused on the few fights that broke out.


Từ điển WordNet

n.

the total amount và type of insurance carried; insurance coveragethe extent lớn which something is covered

the dictionary”s coverage of standard English is excellent

the news as presented by reporters for newspapers or radio or television; reporting, reportage

they accused the paper of biased coverage of race relations

Bloomberg Financial Glossary

保额|承保范围保额;承保范围See: Fixed-charge coverage

English Synonym với Antonym Dictionary

syn.: insurance coverage reportage reporting

Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng


Bài Viết: Coverage Là Gì – định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://kinhdientamquoc.vn Coverage Là Gì – định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích