Preservatives là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Preservatives là gì

*
*
*

preservative
*

preservative /pri"zə:vətiv/ tính từ để phòng giữ, nhằm gìn giữ, để bảo quản, nhằm bảo tồn, để duy trìpreservative measure: biện pháp phòng giữpreservative drug: thuốc chống bệnh danh từ thuốc chống bênh giải pháp phòng giữ (hoá học) hóa học phòng phân hu
bảo quảnpreservative agent: chất bảo quảnpreservative coating: lớp bao phủ bảo quảnpreservative paint: sơn bảo quảnpreservative substance: hóa học bảo quảnpreservative treatment of timber: sự xử lý bảo quản gỗwood preservative: chất bảo vệ gỗbảo vệbiện pháp bảo vệchất bảo quảnwood preservative: chất bảo vệ gỗgiữ gìnLĩnh vực: xây dựngngừapreservative substancechất khử trùngtimber preservativechất kháng mục gỗchất bảo quảnphương tiện thể bảo quảnpreservative effecttác dụng dự trữpreservative factornhân bảo quảnpreservative solutiondịch quả đóng góp hộp o chất bảo quản Một loại phụ gia thí dụ chất parafomanđehit dùng để ngăn chặn hiện tượng lên men đối với một chất. o bảo vệ, giữ gìn

Xem thêm: Blue Là Gì ? Ý Nghĩa Và Các Thành Ngữ Liên Quan Blue Là Màu Gì

*

*

*

preservative

Từ điển Collocation

preservative noun

ADJ. food, wood | artificial Our products contain no artificial preservatives or colourings.

VERB + PRESERVATIVE apply, treat sth with Make sure the panels are treated with a wood preservative.

Từ điển WordNet


n.

a chemical compound that is added lớn protect against decay or decomposition

adj.

tending or having the power khổng lồ preserve

the timbers should be treated with a preservative