Presented By Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

presented
*

present /"preznt - pri"zent/ pri"zent/ tính từ có mặt, hiện diệnto be present at...

Bạn đang xem: Presented by là gì

: xuất hiện ở...to be present lớn the mind: chỉ ra trong trí hiện nay, hiện tại, hiện thời, nay, nàypresent boundaries: mặt đường ranh giới hiện nay tạithe present volume: cuốn sách này (ngôn ngữ học) hiện tại tạipresent tense: thời hiện tại tại (từ cổ,nghĩa cổ) sẵn sàng, chuẩn bị sẵn sàng giúp đỡa very present help in trouble: sự giúp đỡ hết sức chuẩn bị trong lúc hoảng loạn khó khăn danh từ hiện nay tại, hiện nay thời, hiện giờ, hiện tại nay, dịp này, bây giờat present: hiện tại tại, bây giờ, thời điểm nàyfor the present: trong khi này, hiện giờ (pháp lý);(đùa cợt) tài liệu này, tư liệu nàyby these presents: bởi những tài liệu này (ngôn ngữ học) thời hiện tại tại danh từ qua biếu, vật dụng tặng, tặng phẩmto make somebody a present of something: biếu ai dòng gì, bộ quà tặng kèm theo ai mẫu gì danh từ tứ thế giơ súng ngắm bốn thế bồng súng chào ngoại động từ chuyển ra, bày ra, lộ ra, giơ ra, phô rathe case presents some difficulty: trường phù hợp này lộ ra một số cực nhọc khăn đưa, trình, nộp, dângto present the credentials: trình quốc thưto present a petition: gửi một bạn dạng kiến nghịto present a cheque for payment: nộp séc nhằm lĩnh tiền bày tỏ, trình bày, biểu thịto present the question very cleary: trình bày vấn đề một cách rất rõ ràng ràng biểu đạt (một vở kịch); đến (diễn viên) ra mắtto present oneself: trình diện; dự thi; nảy sinh, xuất hiện, bộc lộ rato present oneself before the jury: phơi bày trước ban giám khảothe idea presents itself lớn my mind: ý nghĩ về nảy ra trong phoán đoán tôi giới thiệu (ai với ai); gửi (ai) vào yết kiến, chuyển (ai) vào bệ loài kiến (vua...)to be presented at court: được đưa vào chầu, được đưa vào yết loài kiến vua (tôn giáo) tiến cử (thầy tu với giám mục để quản lý xứ đạo) biếu tặng ngay (ai cái gì) (quân sự) giơ (súng) ngắm (quân sự) bồng (súng) chàoto present arms: bồng súng chào

*

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

presented

Từ điển WordNet


adj.


n.

Xem thêm: Cách Chèn Chữ Vào Ảnh Trên Điện Thoại, Nhiều Kiểu Chữ, Màu Sắc

something presented as a gift

his tie was a present from his wife

v.

formally present a debutante, a representative of a country, etc.

adj.

spatial sense; being or existing in a specified place

the murderer is present in this room

present at the wedding

present at the creation


English Synonym và Antonym Dictionary

presents|presented|presentingsyn.: award bestow deliver donate extend give grant hand over offer submit tenderant.: absent future past