Present value là gì

Excel mang đến kinhdientamquoc.vn 365 Excel cho kinhdientamquoc.vn 365 dành đến máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

PV, một trong những hàm tài chính, tính toán giá trị hiện tại của một khoản cho vay vốn hoặc khoản đầu tư dựa bên trên một mức lãi suất vay cố định. Bạn cũng có thể sử dụng PV với các khoản thanh toán bằng nhau định kỳ (chẳng hạn như khoản thế chấp hay cho vay vốn khác), hoặc giá bán trị trong tương lai bằng cùng với mục tiêu đầu tư chi tiêu của bạn.

Bạn đang xem: Present value là gì

*

Sử dụng Excel Formula Coach để tìm giá chỉ trị hiện tại (số chi phí vay) mà chúng ta có thể chi trả, dựa vào khoản giao dịch hàng tháng định sẵn. Đồng thời, các bạn sẽ tìm đọc cách áp dụng hàm PV vào công thức.

Hoặc thực hiện Excel Formula Coach nhằm tìm giá trị lúc này của mục tiêu đầu tư chi tiêu tài chính của bạn.

Cú pháp

PV(rate, nper, pmt, , )

Cú pháp hàm PV có những đối số sau đây:

Rate Bắt buộc. Lãi suất theo kỳ hạn. Ví dụ, nếu bạn có một khoản vay mua xe tương đối với lãi suất 10%/năm và bạn trả nợ hàng tháng, thì lãi suất tháng của bạn là 10%/12, xuất xắc 0,83%. Bạn sẽ nhập lãi suất 10%/12 hoặc 0,83% hoặc 0,0083 vào công thức.

Nper Bắt buộc. Tổng số kỳ hạn thanh toán vào một niên kim. Ví dụ, nếu bạn có khoản vay cài xe tương đối với kỳ hạn bốn năm và bạn trả nợ hàng tháng, thì khoản vay của bạn có 4*12 (hay 48) kỳ thanh toán. Bạn sẽ nhập nper là 48 vào công thức.

Pmt Bắt buộc. Khoản thanh toán cho mỗi kỳ và không đổi trong suốt vòng đời của niên kim. Thông thường, đối số pmt bao gồm tiền gốc và lãi, nhưng mà không chứa các khoản phí và thuế khác. Ví dụ, số tiền thanh toán hàng tháng cho một khoản vay download xe kỳ hạn bốn năm trị giá $10.000 với lãi suất 12% là $263,33. Bạn sẽ nhập -263,33 làm pmt vào công thức. Nếu pmt được bỏ qua, bạn phải gửi vào đối số fv.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tải Rules Of Survival Trên Máy Tính, Cách Cài Đặt Game Rules Of Survival Trên Pc

Fv Tùy chọn. Giá trị tương lai hoặc số dư tiền mặt bạn muốn thu được sau thời điểm thực hiện khoản thanh toán cuối cùng. Nếu fv được bỏ qua, thì nó được giả định là 0 (ví dụ, giá trị tương lai của khoản vay là 0). Ví dụ, nếu bạn muốn tiết kiệm $50.000 để đưa ra trả đến một dự án đặc biệt vào 18 năm, thì $50.000 là giá trị tương lai. Lúc đó, bạn có thể dự đoán một cách thận trọng về lãi suất và quyết định bạn phải tiết kiệm được bao nhiêu tiền mỗi tháng. Nếu fv được bỏ qua, bạn phải đưa vào đối số pmt.

Type Tùy chọn. Số 0 hoặc 1 chỉ rõ thời điểm thanh toán đến hạn.

Đặt loại bằng với

Nếu thanh toán đến hạn

0 hoặc bỏ qua

Ở cuối chu kỳ

1

Ở cuối chu kỳ

Chú thích

Đảm bảo là bạn sử dụng đối chọi vị nhất quán để xác định tỉ suất và nper. Nếu bạn thanh toán hàng tháng đến một khoản vay mượn bốn năm với lãi suất 12 phần trăm năm, hãy sử dụng 12%/12 vào đối số lãi suất và 4*12 đến đối số nper. Nếu bạn thực hiện thanh toán hàng năm cho cùng một khoản vay, hãy sử dụng 12% mang đến tỉ suất và 4 cho nper.

Những hàm sau đây áp dụng đối với niên kim:

CUMIPMT

PPMT

CUMPRINC

PV

FV

RATE

FVSCHEDULE

XIRR

IPMT

XNPV

PMT

Niên kim là một chuỗi các khoản thanh toán bằng tiền bằng nhau vào một giai đoạn liên tiếp. Ví dụ, khoản vay download xe tương đối hoặc vay thế chấp download nhà là niên kim. Để biết thêm thông tin, bạn hãy xem tế bào tả về từng hàm niên kim.

Trong các hàm niên kim, số tiền mà bạn chi trả, chẳng hạn như nộp vào tài khoản tiết kiệm, được thể hiện bằng số âm; số tiền mà bạn nhận được, chẳng hạn như séc phân chia cổ tức, được thể hiện bằng số dương. Ví dụ, khoản tiền gửi $1.000 vào ngân hàng sẽ được biểu thị bằng đối số -1000 nếu bạn là người gửi tiền và được biểu thị bằng đối số 1000 nếu bạn là ngân hàng.

kinhdientamquoc.vn Excel giải từng đối số tài chính vào mối liên quan với các đối số khác. Nếu lãi suất khác 0, thì:

*

Nếu lãi suất bằng 0, thì:

(pmt * nper) + pv + fv = 0

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ vào bảng tiếp sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để phương pháp hiển thị kết quả, hãy lựa chọn chúng, nhận F2 và tiếp đến nhấn Enter. Trường hợp cần, chúng ta cũng có thể điều chỉnh độ rộng cột nhằm xem toàn bộ dữ liệu.