Poverty là gì

* danh từ- sự nghèo nàn; cảnh nghèo nàn, cảnh xấu cùng=to be reduced to extreme poverty+ lâm vào cảnh cảnh nghèo khổ cơ cực- (nghĩa bóng) sự nghèo nàn, sự thiếu thốn thốn; sự tốt kém, sự tồi tàn=a great poverty of ideas+ chứng trạng hết sức nghèo khó về tứ tưởng

Bạn đang xem: Poverty là gì

bần thuộc ; chịu cảnh nghèo khổ ; dòng nghèo ; cảnh bần cùng ; cảnh bần cùng ; cảnh nghèo ngay lập tức ; cảnh nghèo ; cảnh nghèo đói ; cảnh túng bấn ; em ; bớt nghèo ; không bần hàn ; túng bấn ; túng thiếu ; nghèo khó ; nghèo ; nghèo đó ; nghèo khó ; nạn đói nghèo ; sư ; sống khổ ; sự nghèo đói ; sự bần hàn ; sự bần cùng ; sự túng bấn ; sự nghèo túng ; sự nghèo ; sự bần cùng ; sự đói nhát ; sự nghèo đói ; thiệp ; tình cảnh bần cùng ; chứng trạng nghèo ; tình trạng túng bấn ; tình trạng đói nghèo ; túng thiếu thiếu ; đói bớt nghèo ; đói khổ ; nghèo đói ; đói ; đối với những người nghèo nàn ; ̣ đói nghèo ;
bần cùng ; chịu cảnh bần hàn ; loại nghèo ; cảnh nghèo khó ; cảnh nghèo đói ; cảnh nghèo tức khắc ; cảnh nghèo ; cảnh nghèo khó ; cảnh túng ; em ; sút nghèo ; hao ; không nghèo đói ; nghèo khổ ; nghèo khó ; nghèo nàn ; nghèo ; nghèo đó ; túng thiếu ; nạn đói nghèo ; sự túng bấn ; sự túng thiếu ; sự nghèo khó ; sự nghèo nàn ; sự nghèo túng ; sự nghèo ; sự bần hàn ; sự đói yếu ; sự đói nghèo ; thiệp ; tình cảnh bần hàn ; tình trạng nghèo ; tình trạng túng thiếu ; chứng trạng đói nghèo ; bí thiếu ; đói sút nghèo ; đói khổ ; nghèo đói ; đói ; ̣ đói nghèo ;
* danh từ- sự nghèo nàn; cảnh nghèo nàn, cảnh bần cùng=to be reduced lớn extreme poverty+ lâm vào tình thế cảnh nghèo khổ cơ cực- (nghĩa bóng) sự nghèo nàn, sự thiếu hụt thốn; sự thấp kém, sự tồi tàn=a great poverty of ideas+ triệu chứng hết sức bần cùng về tứ tưởng
* tính từ- nghèo khó ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))=a poverty-stricken language+ (nghĩa bóng) ngôn ngữ nghèo nàn

Xem thêm: Sh Abs Khác Cbs Như Thế Nào, So Sánh Phanh Abs Và Cbs: Phanh Nào An Toàn Hơn

*
Reply
*
1
*
0
*
share
*

*

*

*