PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ LÀ GÌ

Giới thiệu Đơn vị trực thuộc phòng chức năng Trung tâm Khoa cận lâm sàng Khoa lâm sàng thông tin - Sự kiện giành riêng cho nhân viên y tế nghiên cứu và phân tích khoa học NCKH cấp cho cơ sở thông tin dược Quy trình thống trị chất lượng thuốc Thầu thuốc chăm lo khách hàng thương mại & dịch vụ y tế các kỹ thuật thương mại & dịch vụ phục vụ kiến thức và kỹ năng y khoa Đặt định kỳ khám
Giới thiệu Đơn vị trực thuộc phòng chức năng Trung tâm Khoa cận lâm sàng Khoa lâm sàng tin tức - Sự kiện dành cho nhân viên y tế phân tích khoa học NCKH cấp cho cơ sở thông tin dược Quy trình làm chủ chất lượng thuốc Thầu thuốc chăm lo khách hàng dịch vụ y tế những kỹ thuật thương mại & dịch vụ phục vụ kiến thức và kỹ năng y khoa Đặt kế hoạch khám

PHÒNG HÀNH CHÍNHQUẢN TRỊ

HÀI LÒNG ĐỒNG NGHIỆP – CHUYÊN NGHIỆP KHÁCH HÀNG

Giới thiệu chung

phòng Hành chính Quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ huy trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước người có quyền lực cao về toàn bộ công tác hành bao gồm quản trị trong căn bệnh viện.

Bạn đang xem: Phòng hành chính quản trị là gì

Chức năng và nhiệm vụ

- lập kế hoạch cung ứng văn phòng phẩm, ấn phẩm, đồ tư, đồ dùng hành chính cho những khoa, chống trong bệnh viện theo chiến lược đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng phương pháp về thống trị tài chính. Định kỳ tổng kết báo cáo Giám đốc dịch viện.

- Tổ chức tốt công tác cai quản có hệ thống các công văn đi và đến của căn bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ làm hồ sơ theo quy định.

- Đảm bảo công tác tiếp khách, giao hàng các buối họp báo hội nghị toàn bệnh viện.

- thống trị nhà cửa, kho tàng, tô chức thực hiện việc duy tu, sửa chữa, cải tạo, xuất bản nhà cửa và cơ sở hạ tầng.

- quản lý hệ thống con đường ống hỗ trợ nước sạch với nước thoát của bệnh dịch viện.

- thống trị các phương tiện đi lại vận đưa của dịch viện. Điều hễ xe xe hơi đi công tác, chuyến bệnh và cấp cứu theo quy định.

- Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), khối hệ thống cống rãnh thông bay trong bệnh dịch viện. Định kỳ tố chức kiếm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.

- Đảm bảo công tác trật tự, chống cháy và trị cháy. Thâm nhập kiêm tra công tác bảo lãnh lao đụng trong bệnh dịch viện.

Xem thêm: Các Tựa Game Nha Hang Vui Ve, Chơi Game Nhà Hàng Vui Vẻ Zing Me Offline

- Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, buôn bán vật liệu, vật tư trang thiết bị thông dụng, report Giám đốc căn bệnh viện.

- quản lý kho hàng, phân tích xây dựng định mức tiêu tốn vật tư thông dụng nhằm trình Giám đốc khám đa khoa phê chú ý và tổ chức triển khai thực hiện. Tìm tra, đôn đốc việc áp dụng hợp lý, bao gồm hiệu quả; kháng lãng phí, tham ô.

- Định kỳ báo cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng phải chăng vật tư tiêu hao ở những khoa, chống trong bệnh viện đế chủ tịch xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

Thế mạnh

Nhân sự:

* Phó Trưởng phòng phụ trách điều hành:Cử nhân Phan tự khắc Hiển

* Phó Trưởng phòng: Kỹ sư Nguyễn Thanh Nhã

* Nhân sự: 15 (ThS: 1; Cử nhân: 3; Kỹ sư: 3; Cao đẳng: 1; Nhân viên: 7)

*

Hình bè cánh phòng Hành chính Quản trị

*

CN. Phan tương khắc Hiển - Trưởng chống Hành bao gồm Quản trị

Trang thiết bị: Được trang bị rất đầy đủ cơ sở trang bị chất, trang thiết bị ship hàng công tác trình độ chuyên môn như laptop bàn, lắp thêm scan văn bản, xe chuyên được sự dụng chuyên chở tín đồ bệnh, phòng kho hành chính…

Định phía phát triển:

- Cải tạo, tăng cấp và không ngừng mở rộng các khoa/Phòng, khối chống chức năng.

- thường xuyên cải tạo, nâng nền các Phòng, khoanh vùng hành lang tầng trệt.

- thường xuyên thực hiện nội dung kế hoạch định hướng phát triển bệnh viện quy trình tiến độ 2020 – 2025 với tầm nhìn đến năm 2030, nội dung: kiến tạo khối bên mới, sữa chữa nâng cấp kết nối cửa hàng vật chất, hạ tầng hiện hữu và bán buôn bổ sung trang thiết bị, hướng đến Bệnh viện chuyên khoa hạng I, quy mô 500 giường bệnh dịch trong quy trình tiến độ 2020 – 2025 với đạt bài bản 700 nệm trong quá trình 2025 – 2030, xây cất và thực thi Đề án kiến thiết khu điều trị cao cấp.

- phối kết hợp thực hiện nay kế hoạch đầu tư chi tiêu công trung hạn và thường niên từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công lập, nội dung: dự đoán cải tạo, sữa trị hoặc xây bắt đầu cơ sở vật chất tại các khoa, phòng và cài sắm, cung cấp trang máy tin học giai đoạn 2021 – 2025.

- Xây dựng và triển khai triển khai Kế hoạch kiểm tra, bảo trì và sữa chữa.

- tiếp tục thực hiện tân tiến hoá công tác văn thư, lưu trữ theo đúng quy định.