Phân Từ 2 Là Gì

Hiện tại phân từ(V-ing) vàQuá khứ phân từ(V-ed) là hai dạng đặc biệt quan trọng của đụng từ trong giờ đồng hồ Anh, đó cũng là phần ngữ phápgây nhầm lẫn cho người học. Bài viết ngày hôm nay sẽ tổng hợp phần lớn kiến thứccơ phiên bản giúp các bạn đangluyện thi toeiccó thể hiểu và làm giỏi hơn dạng bài tâp về hai động từ này.

Bạn đang xem: Phân từ 2 là gì

Bạn sẽ xem: Phân từ 2 là gì

TRUNG TÂM ANH NGỮ ATHENA:KHÓA HỌC TOEIC 0 - 500+ DÀNH cho NGƯỜI MẤT GỐC!


*

1. Khái niệm

-Hiện trên phân từchính là đụng từ thêm đuôi "V-ing".Hiện tại phân từcòn được call là danh rượu cồn từ, được thành lập bằng cách thêm ”-ing” vào sau đụng từ.

Ví dụ:

+ My job is boring.

+The film was disappointing. I expected it khổng lồ be better.

-Quákhứ phân từlà hễ từ thêm đuôi ”-ed” (đối với các động từ tất cả quy tắc và những động từ nằm ở cột sản phẩm công nghệ 3 trong bảng liệt kê những động tự bất quy tắc).

Ví dụ:

+ Everyone wassurprisedthat he passed the examination.

+It was quitesurprisingthat he passed the examination.

2. Biện pháp sử dụng

2.1. Bây giờ phân từ

-Hiện trên phân từdùng trong số thì tiếp diễn miêu tả hành hễ đang xảy ra tại 1 thời điểm cố định như thì hiện tại tiếp diễn, thừa khứ tiếp diễn, tương lai tiếp diễn, hiện tại dứt tiếp diễn, thừa khứ hoàn thành tiếp diễn và tương lai xong tiếp diễn.

Ví dụ:She has beenworkingin this company for2 years.

(Cô ấy đã thao tác trong doanh nghiệp này được 2 năm.)

-Dùng làm chủ ngữ trong câu. (vai trò y như một danh từ.)

Ví dụ:Playingsocceris his hobby.

(Chơi đá bóng là sở thích của anh ấy.)

-Dùng làm tân ngữ của hễ từ.

Ví dụ:I hatebeingasked a lot of questions about my private life.

(Tôi không say đắm bị hỏi vượt nhiều câu hỏi về cuộc sống riêng tư của tôi.)

-Dùng làm cho tân ngữ của các giới từ.

Ví dụ:I’mlookingforward to hearing from you.

(Tôi khôn xiết nóng lòng ngóng tin bạn.)

-Dùng như té ngữ của chủ ngữ.

Ví dụ:My hobby isplayingcomputer games.

(Sở thích của mình là chơi trò giải trí trên lắp thêm tính.)

-Dùng như tính từ trong câu.

Ví dụ: Thewalkingwomen is my mother.

(Người thiếu nữ đang đi bộ là bà bầu tôi.)

-Dùng vào mệnh đề quan hệ rút gọn.

Ví dụ: She is the workerhavingthe best quality.

(Cô ấy là nhân viêngiỏinhất.)


*

2.2. Thừa khứ phân từ

-Quá khứ phân từdùng trong số thì dứt như hiện tại hoàn thành, thừa khứ hoàn thành, tương lại trả thành.

Ví dụ:I haven’tvisitedto Ha Noi thành phố for 2 years.

(Tôi đã không đến hà thành được 2 năm)

- cần sử dụng như tính từ vào câu.

Ví dụ: Shelivedin an isolated village.

(Cô ấy sinh sống trong một ngôi buôn bản biệt lập.)

- cần sử dụng trong câu bị động.

Ví dụ: The boy istaughthow to lớn play theguitar.

(Cậu nhỏ nhắn được dạy cách chơi ghi ta.)

- cần sử dụng trong mệnh đề tình dục rút gọn.

Ví dụ: I have read the novelwrittenby O’Henry.

(Tôi vẫn đọc tè thuyết dược viết bởiO’Henry.)

VIDEO PHÂN BIỆT PHÂN TỪ V_ING VÀ V_ED

ÔN THI TOEIC TOÀN DIỆN? ĐĂNG KÝ NGAY:KHÓA HỌC THÀNH THẠO NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT

3. Luyện tập


*

Dạng 1.Chọn lời giải đúng

1. I lượt thích the film very much. It’s really (amazed/ amazing ).

2. It’s really ( terrifying / terrified) experience. I will never forget it.

Xem thêm: Hỏi Về Bệnh Hồng Cầu Nhỏ Là Gì, Các Chỉ Số Xét Nghiệm Hồng Cầu

4. Some newcomers are easily (embarrassed/ embarrassing) when they can’t express themselves well in English.

5. During the first few years, many immigrants feel (hindering/ hindered) by their slow economic advancement.

6. Stephan felt (disappointed/ disappointing) very when his visa to the United States was denied.

7. They used to go (fishing/ fished) together when they were young.

8. Many baseball players from the Dominican Republic are (excited/ exciting) when they are selected khổng lồ play for a U.S. Team.

9. (Got / Getting) stuck in the traffic, Sarah knew she was going lớn be late for work.

10. (Made / Making) in Japan, the oto was on sale at a very competitive price.

Dạng 2.Hoàn thành câu bằng phương pháp nối 2 mệnh đề thực hiện V-ing hoặc V-ed.

1.A man was sitting next khổng lồ me on the plane. I didn’t talk much to him.

=> I didn’t talk much to the _________________________

2.A taxi was taking us to lớn the airport. It broke down.

The_________________________

3.There’s a path at the over of this street. The path leeds to lớn the river.

At the end of the street there’s a_________________________

4. A factory has just opened on the town. It employs 500 people.

A_________________________has just opened in the town.

5. The company sent me a brochure. It contained the information I needed.

The company sent me_________________________

6.A gate was damaged in the storm. It has now been repaired.

The gate_________________________ has now been repaired.

7. A number of suggestions were made at the meeting. Most of them were not very practical.

Most of the_________________________were not very practical.

8. Some painting was stolen from the museum. Most of them haven’t been found yet.

The_________________________ haven’t been found yet.

9.A man was arrested by the police. What was his name?

What was the name of_________________________ ?

10.A boy was injured in the accident. He was taken to lớn the hospital.

The boy_________________________

ĐÁP ÁN

Dạng 1.

1. Amazing

2. Terrifying

3. Fascinating

4. Embarrassed

5. Hindered

6. Disappointed

7. Fishing

8. Excited

9. Getting

10. Made

Dạng 2.

1.I didn’t talk much tothe man sitting next lớn me on the plane.

2.The taxe taking us khổng lồ the airport.

3. At the end of the street there’s a path leading to the river.

4.A factory employing 500 people has just opened in the town.

5. The company sent mea brochue containing the information I needed.

6.The gatedamaged in the roomhas now been repaired.

7.Most of thesuggestions made museumwere not very practical.

9.What was the name ofthe man arrested by the police?

10.The boy injured in the accident was taken to lớn hospital.

Chúc chúng ta học tốt!

ĐỌC THÊM TÀI LIỆU LUYỆN THI TOEIC, SƯU TẦM CÁC ĐỀ THI THỬ TOEIC, MẸO THI TOEIC:TẠI ĐÂY