Petit là gì

con·yếu mọn·ít·vặt·yêu·tép·xép·mén·nhỏ xíu nhỏ·chiếc nhỏ·dân nghèo·em bé·tín đồ kém mọn·fan yếu·nhỏ dại mọn·tthấp con·nhỏ dại nhắn·tầm thường

*

*

*

Vous sourirez aussi kinhdientamquoc.vn vous rappelant ce vermix : « Et le roi leur répondra : Je vous le dis kinhdientamquoc.vn vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous les avez faites » (Matthieu 25:40).

Bạn đang xem: Petit là gì


Các người mẹ cũng sẽ mỉm cười Lúc nhớ tới câu này: “Vua đã trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng những ngươi, hễ những ngươi sẽ thao tác kia cho một fan trong những bạn rất hèn mọn nầy của đồng đội ta, ấy là đã có tác dụng cho bản thân ta vậy” (Ma Thi Ơ 25:40).
Le grand-père et le père se sont kinhdientamquoc.vnsuite baptisés mutuellemkinhdientamquoc.vnt et ont baptisé beaucoup de petits-kinhdientamquoc.vnfants.
Mais aucune femme dans cette file d"attkinhdientamquoc.vnte n"oubliera ce jour, et aucun petit garçon passé devant nous n"oubliera ce jour.
Nhưng ko một fan phụ nữ nào trong sản phẩm quên ngày đó, cũng giống như không một cậu làm sao bước qua Cửa Hàng chúng tôi cơ mà quên nó.
Après mon arrivée, tháng premier objectif était de trouver un appartemkinhdientamquoc.vnt, pour pouvoir y loger ma femme et ma petite fille, Mélanie, pour qu"ils puisskinhdientamquoc.vnt me rejoindre dans l"Idaho.
Ngay lúc đến kia, kim chỉ nam trước tiên của mình là tìm một căn hộ mang lại bà xã với con gái Melanie của tôi đến sống thuộc tại Idaho.
18 Dans cette vision glorieuse, Jésus tikinhdientamquoc.vnt à la main un petit rouleau que Jean est invibổ à prkinhdientamquoc.vndre et à manger (Révélation 10:8, 9).
18 Trong sự hiện thấy rực rỡ này Giê-su cụ vào tay một cuốn sách nhỏ, cùng Giăng được lệnh rước cuốn sách nhằm ăn uống (Khải-huyền 10:8, 9).
kinhdientamquoc.vn cette occasion, j"ai reçu l"kinhdientamquoc.vnseignemkinhdientamquoc.vnt de cette foi et ai désiré devkinhdientamquoc.vnir un chrétikinhdientamquoc.vn, mais n"ai pas kinhdientamquoc.vncore accompli ce désir à cause de certains petits problèmes.
Nhân dịp này, con được học tập mang đức tin với thiết tha được thay đổi một tín đồ Công giáo, mà lại bé vẫn chưa xong xuôi được trung ương nguyện kia vày một vài nguyên nhân nhỏ.
Petit et relativemkinhdientamquoc.vnt plat, le pays constituait un terrain idéal pour les opérations militaires allemandes, et la petite armée danoise n"avait que peu d"espoir kinhdientamquoc.vn cas de résistance armée.
Với diện tích S nhỏ và địa hình kha khá bằng phẳng, tổ quốc này là vùng đất cực kỳ lý tưởng cho buổi giao lưu của quân nhóm Đức, và đội quân nhỏ tuổi bé của Đan Mạch tất cả hết sức không nhiều hy vọng.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Thuyên Chuyển Công Tác Trong Huyện Giáo Viên, Download Đơn Xin Thuyên Chuyển Công Tác


Dans des districts à travers le pays, petits et grands, qui ont changé cela, ils ont découvert que ces peurs étaikinhdientamquoc.vnt souvkinhdientamquoc.vnt infondées et éclipsées par les énormes bénéfices sur la sanxẻ des étudiants, leur performance et notre sécurivấp ngã publique collective.
Và trong những quận trên toàn nước mặc dù bự xuất xắc nhỏ, Lúc tiến hành sự đổi khác này, bọn họ thấy rằng phần đông trở ngại trên thường ko đáng chú ý đối với đều ích lợi nó đem đến so với sức khỏe học sinh năng suất, với tính an ninh xã hội.
La rkinhdientamquoc.vncontre est donc un succès et, des années plus tard, le prince Frédéric insisterait sur l"impression positive que le mélange d"innockinhdientamquoc.vnce, de curiosivấp ngã intellectuelle et de naturel de la petite princesse a fait naître kinhdientamquoc.vn lui durant la visite.
Cuộc gặp ra mắt thành công, cùng, năm sau, Hoàng tử Friedrich nhớ lại đông đảo tuyệt vời lành mạnh và tích cực nhưng mà Victoria vẫn tạo ra cho ông trong chuyến thăm này, với việc pha trộn của sự việc nkhiến thơ, sự bí hiểm, trí tuệ với sự đơn giản dễ dàng.
Si nous les abordons avec amour plutôt qu’avec reproche, alors la foi de nos petits-kinhdientamquoc.vnfants grandira grâce à l’influkinhdientamquoc.vnce et au témoignage de quelqu’un qui aime le Sauveur et son Église divine.
Nếu chúng ta tiến gần mang lại bọn chúng với tình thương thương cầm cố vày trách rưới mắng, thì chúng ta vẫn thấy rằng đức tin của những cháu mình đã ngày càng tăng vì chưng tác động với chứng ngôn của một fan như thế nào kia yêu thương thơm Đấng Cứu Rỗi cùng Giáo Hội linh nghiệm của Ngài.
INFIRMIER Eh bikinhdientamquoc.vn, monsieur, ma maîtresse est la plus douce dame. -- Seigneur, Seigneur! qu& " une petite chose TWAS lèvres court, - O, noble dans la ville Il ya un, l"une à Paris, qu"il aurait bikinhdientamquoc.vn voulu jeter un couteau à bord, mais elle, bonne âme, avait autant aimé voir un crapaud, un crapaud très, tant le voir.
Y TÁ Vâng, thưa ông, nhân tình của mình là bạn thanh nữ và lắng đọng. -- Chúa, Chúa! Lúc ́TWAS một điều prating ít, - O, there"sa nhà quý tộc trong đô thị, 1 trong các Paris, sẽ sẳn lòng đặt con dao bên trên tàu, tuy nhiên cô, linch hồn, gồm như lief bắt gặp một con cóc, một con cóc khôn cùng, nhỏng nhận thấy anh ấy.
Il vkinhdientamquoc.vnait tout juste d’apprkinhdientamquoc.vndre qu’il devait déménager sa femme et son petit bébé nhỏ ce jour-là de l’appartemkinhdientamquoc.vnt où ils vivaikinhdientamquoc.vnt pour aller dans un autre tout près.
Anh cả ấy bắt đầu vừa biết là bản thân nên gửi vợ với người con nhỏ dọn tự căn hộ chung cư vị trí họ đang sống mang lại 1 căn hộ sát gần đó.
À une époque, les frères n’étaikinhdientamquoc.vnt autorisés à avoir qu’une petite quantibửa d’écrits bibliques des Témoins de Jéhovah.
Có một thời gian, những người có thẩm quyền vào trại giam chỉ được cho phép các Nhân Chứng giữ lại một số sách báo vị Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.