Out of tune là gì

The result was that a power supply problem pushed Wright"s keyboards completely out of tune, damaging the band"s performance.

Bạn đang xem: Out of tune là gì


Hậu quả là việc thiếu thốn nguồn điện đã để cho âm tkhô nóng từ dòng keyboard của Wright bị lệch tông, tác động rất lớn tới chương trình diễn.
Thưa các bậc phụ huynh, giả dụ cuộc sống thường ngày của bọn họ không phù hợp với music của hồi âm, thì chúng ta rất cần phải điều chỉnh lại cuộc sống của bản thân để cho phù hợp với phúc đáp.
Their guitar was missing strings, it was completely out of tune, but they made up for it with their smiles.
Cây đàn Guita của họ bị mất dây, nó trọn vẹn bị lạc điệu, tuy thế bọn họ ngụy trang mang đến nó...... bằng phần nhiều nụ cười của chính mình.
Think about what an out-of-tune instrument sounds lượt thích & what might cause an instrument to be out of tune.
Hãy nghĩ về về âm thanh khô của một nhạc cầm sai điệu nghe vẫn thế nào và làm cho vậy nào một nhạc nạm bị không nên điệu.
Cook taught, “When one is tone-deaf khổng lồ the music of faith, he or she is out of tune with the Spirit” (page 41).
Cook dạy: “lúc một bạn quan trọng áp dụng đức tin, thì tín đồ ấy ko hòa hợp cùng với Thánh Linh.” (trang 41).
The blaông chồng notes were sticking, the Trắng notes were out of tune, the pedals didn"t work & the piano itself was just too small.
Các nốt Đen thì bị kẹt bám, những nốt trắng thì bị lạc, những pê-đan thì bị lỗi cùng bản thân cây piano thì quá nhỏ dại.
Above all else, each of us must realize that when one is tone-deaf to the music of faith, he or she is out of tune with the Spirit.
Hơn hết, từng chúng ta rất cần được nhận ra rằng khi 1 fan không thể thực hiện đức tin, thì người ấy ko hòa hợp cùng với Thánh Linch.

Xem thêm: Cách Quản Trị Website Cần Làm Gì ? Người Quản Trị Trang Web Làm Những Gì?


It was a battered old thing with five rusty strings, and was out of tune, but quickly I learned khổng lồ play it và realized that I"d found a friover for life, an accomplice, a co-conspirator in my plan to lớn escape from this surreal industrial landscape.
Đó là cây bầy lâu đời với năm giây vẫn rỉ và không nên điệu, tuy nhiên tôi đã học đùa hết sức nhanh hao với biết rằng đời mình hiện nay đã có một fan bạn, một đề cập đồng mưu, một bạn đồng lõa mang lại chiến lược đào thoát khỏi dòng vùng công nghiệp kỳ tai quái này.
So if the basses in your family choir are too loud & overbearing, or if the string section in your family orchestra is a little too shrill or a little bit sharp, or if those impetuous piccolos are out of tune or out of control, be patient.
Vậy ví như bố mẹ trong mái ấm gia đình quá lớn giờ và độc đoán thù, hoặc giả dụ con cháu tuổi niên thiếu hụt có tương đối ầm ĩ hoặc chói tai một chút, hoặc trường hợp con cái nhỏ tuổi rộng hiếu rượu cồn một bí quyết ko đam mê hợp với ko trang nghiêm, thì nên kiên trì.
On those days when we feel a little out of tune, a little less than what we think we see or hear in others, I would ask us, especially the youth of the Church, to rethành viên it is by divine kiến thiết that not all the voices in God’s choir are the same.
Vào mọi ngày nhưng mà họ Cảm Xúc tương đối lạc điệu, khá kém nhẹm rộng so với điều mình thấy hoặc nghe từ những người dân khác, thì tôi yêu cầu họ, nhất là người trẻ tuổi của Giáo Hội, hãy nhớ rằng đó là qua planer linh nghiệm nhưng mà chưa hẳn tất cả các giọng hát vào dàn hợp xướng của Thượng Đế hầu như như thể nhau.
In Pythagorean tuning on C (C, E+, G: 4, 5, 6), the major triad on C is just while the major triad on E♯+++ (F♮) is noticeably out of tune (E♯+++, A+, C: 4 1⁄8, 5, 6) due to lớn E♯+++ (521.44 cents) being a Pythagorean comma (23.46 cents) larger sharp compared to F♮.
Trong vấn đề chỉnh tông Pythagorean (Pythagorean tuning) trong Đô (C, E+, G: 4, 5, 6), Quãng 3 Đô trưởng là đều bằng nhau trong khi quãng 3 Mi♯+++ (F♮) lại cực kỳ khác (E♯+++, A+, C: 4 1⁄8, 5, 6) vì E♯+++ (521.44 cents) sự không giống cao độ (Pythagorean comma) (23.46 cents) cao hơn một chút so với fa thăng.
After supper, when night and lamplight came, Pa took his fiddle out of the box and tuned it lovingly.
Sau bữa cơm về tối, khi trơn đêm và ánh đèn sáng cho tới, cha lấy cây bầy ra khỏi hộp và lên dây một cách trìu thích.
Instead of tuning out the familiar words of the sacrament prayers, we can learn much and feel even more as we participate spiritually by considering the commitments và associated blessings included in these sacred prayers.
Txuất xắc vày ko lắng nghe kỹ hầu hết từ không còn xa lạ của những lời nguyện cầu Tiệc Thánh, chúng ta có thể học hỏi và giao lưu những cùng còn cảm giác nhiều hơn nữa Lúc tyêu thích gia với phần nằm trong linh của bản thân bằng phương pháp Để ý đến về rất nhiều khẳng định và các phước lành liên quan giữa những lời nguyện cầu linh nghiệm này.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M