Obtain nghĩa là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Obtain nghĩa là gì

*
*
*

obtain
*

obtain /əb"tein/ nước ngoài hễ từ đã có được, chiếm được, giành được, tìm đượcto lớn obtain experience: chiếm được gớm nghiệmto lớn obtain a prize: giành được phần thưởng nội đụng từ đang vĩnh cửu, hiện nay hành, thông dụngthe customs which obtain: những phong tục đang còn tồn tại
đạt đượcthừa nhận đượcLĩnh vực: toán thù và tincó được, thu đượcLĩnh vực: năng lượng điện lạnhsearch đượcobtain a subscribernhấn mướn bao
*Xem thêm: Sự Thật Té Ngửa Về Món Võ “ Song Kiếm Hợp Bích Là Gì, Ichimoku Club

*

*

obtain

Từ điển Collocation

obtain verb

ADV. fraudulently, unlawfully (law)

VERB + OBTAIN be able/unable to | attempt to, endeavour lớn | fail lớn | assist sb khổng lồ, enable sb to The local authority may assist you to lớn obtain alternative accommodation. | be easy to lớn, be possible to lớn | be difficult lớn, be impossible khổng lồ goods which are difficult lớn obtain | be necessary to, be required lớn, need to lớn It is necessary to lớn obtain the patients" consent.

PREPhường. from Anglers are required to lớn obtain prior authorization from the park keeper.

PHRASES be easily obtained Such information is easily obtained from the Internet. | sth can/may be obtained Details of this offer can be obtained from any of our stores. | a means/method/way of obtaining sth

Từ điển WordNet


v.

come inlớn possession of

How did you obtain the visa?
Xem thêm: Đeo Bạc Tại Sao Bạc Bị Đen ? Cách Làm Sáng Bạc Hiệu Quả Tại Sao Đeo Bạc Bị Đen

English Synonym & Antonym Dictionary

obtains|obtained|obtainingsyn.: acquire earn gain get procure receive sầu secureant.: đại bại

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học tự | Tra câu


Chuyên mục: Hỏi Đáp