NOT REALLY LÀ GÌ

1. Cách sử dụng Very

Dùng Very với tính từ, vượt khứ phân từ giữ lại vai trò là tính từ cùng trạng từ. Very vào trường vừa lòng này nghĩa là “rất”.Bạn vẫn xem: Not really là gì

Ví dụ:

I am very hungry.I was very pleased to get your letter.You played very well.

Bạn đang xem: Not really là gì

Bạn đang xem: Not really nghĩa là gì

Bạn đang xem: Not really tức là gì

Nhưng xem xét cách cần sử dụng very (much) trong câu sau:I’m very much afraidthat your son may be involved in the crime.

Very không được dùng với quá khứ phân từ có nghĩa bị động. Gắng vào đó, Much, very much hoặc greatly (ngôn ngữ trang trọng) thường xuyên được dùng.

Ví dụ:

Your help was very much appreciated.He was much loved by everyone.She was greatly admired.

Dùng Very để nhấn mạnh tính từ ở thể so sánh nhất hoặc trước own. Không cần sử dụng Very trước so sánh nhất tất cả most. Vào trường hòa hợp này, ta thay bằng by far.

Ví dụ:

They wanted thevery bestquality.Be there by sixat the very latest.At last he had hisvery owncar(=thuộc về riêng anh ấy chứ không phải thuộc về ai khác).I think watching television isby far the most harmfulactivity for a child.

Not: …is the very most harmful activity for a child.

Với dạng so sánh hơn của tính từ, ta cần sử dụng much, very much, a lot

Ví dụ:

Your work is very much better.They are much younger children.

Very không được dùng với tính từ và trạng tự vốn đã có nghĩa “cực kỳ”. Nỗ lực vào đó, rất có thể sử dụng một trạng từ lever như absolutely,completely…

Ví dụ:

She was absolutely furious.I’m completely exhausted.You played really brilliantly.

Very cũng ko đi với các tính từ mang nghĩa tuyệt vời nhất như dead, unique.

Ví dụ:

The king wasdead.Not:The king was very dead.He ismarried. (Not:He is very married.)

Very không cần sử dụng với cồn từ. Cầm vào đó, ta cần sử dụng very much.

Ví dụ:

We enjoyed staying with you very much.

Xem thêm: Fo Là Gì, Công Việc Của Bộ Phận Fo, Bộ Phận Fo Trong Khách Sạn Là Gì

Lưu ý cấu trúc the very same

Ví dụ:


*

2. Cách áp dụng Really

Dùng Really nhằm nói điều gì chính xác là sự thật.

Ví dụ:

What vì chưng you really think about it?Tell me what really happened.They are not really my aunt and uncle.I can"t believe I am really going khổng lồ meet the princess.

Dùng Really để nhấn mạnh điều gì ai đang nói hoặc một ý kiến bạn đưa ra.

Ví dụ:

I want khổng lồ help, I really do.Now I really must go.I really don"t mind.He really likes you.Ireally and trulyam in love this time.

Dùng Really để nhấn mạnh tính tự hoặc trạng từ.

Ví dụ:

a really hot fireI"m really sorry.She was driving really fast.

Dùng Really, thường trong câu lấp định, để bớt cường độ điều ai đang nói.

Ví dụ:

I don"t really agree with that.It doesn"t really matter.‘Did you enjoy the book?’ ‘Not really’(=‘no’ or ‘not very much’).We’ve done well, really.

Lưu ý: địa điểm của Really gồm thể thay đổi nghĩa của câu.

Ví dụ:

I don’t really know nghĩa là các bạn không cứng cáp về điều gì đó.I really don’t know nhấn mạnh vấn đề bạn không còn hay biết.

Dùng Really trong câu hỏi và câu bao phủ định khi bạn có nhu cầu ai kia nói “không”.

Ví dụ:

Do you really expect me khổng lồ believe that?I don"t really need to go, vị I?

Ví dụ:

We"re going to nhật bản next month.’ ‘Oh, really?’"She"s resigned.’ ‘Really? Are you sure?’

Dùng Really dể đãi đằng bạn thất vọng về việc mà ai đó đã làm.