NỘP THUẾ CHẬM BỊ PHẠT NHƯ THẾ NÀO

*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Cách tính tiền phạt chậm rì rì nộp thuế TNDN, GTGT, TNCN, thuế môn bài... Mới nhất theo khí cụ về nấc phạt đủng đỉnh nộp tiền thuế; phía dẫn phương pháp tính số ngày chậm trễ nộp chi phí thuế theo Luật cai quản thuế new nhất.

Bạn đang xem: Nộp thuế chậm bị phạt như thế nào

1. Các trường thích hợp bị phạt chậm trễ nộp chi phí thuế:Theo khoản 1 Điều 59 quy định số 38/2019/QH14 Luật thống trị thuế:a) tín đồ nộp thuế chậm nộp tiền thuế đối với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan làm chủ thuế, thời hạn trong ra quyết định ấn định thuế hoặc đưa ra quyết định xử lý của cơ quan thống trị thuế;

b) người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế có tác dụng tăng số chi phí thuế phải nộp hoặc cơ quan quản lý thuế, ban ngành nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện khai thiếu hụt số tiền thuế đề xuất nộp thì đề nghị nộp tiền chậm rì rì nộp so với số chi phí thuế nên nộp tăng thêm tính từ lúc ngày sau đó ngày cuối cùng thời hạn nộp thuế của kỳ tính thuế tất cả sai, sót hoặc tính từ lúc ngày không còn thời hạn nộp thuế của tờ khai thương chính ban đầu;c) người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số tiền thuế vẫn được hoàn trả hoặc cơ quan cai quản thuế, phòng ban nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện tại số chi phí thuế được hoàn nhỏ hơn số chi phí thuế vẫn hoàn thì bắt buộc nộp tiền lừ đừ nộp so với số tiền thuế đã hoàn trả phải thu hồi tính từ lúc ngày nhận thấy tiền trả lại từ ngân sách nhà nước;d) Trường hòa hợp được nộp dần tiền thuế nợ quy định tại khoản 5 Điều 124 của hiện tượng này;đ) trường hợp không bị xử phạt vi phạm luật hành bao gồm về quản lý thuế do không còn thời hiệu xử phạt nhưng bị truy nã thu số chi phí thuế thiếu cách thức tại khoản 3 Điều 137 của cách thức này;e) ngôi trường hợp không xẩy ra xử phạt vi phạm luật hành chủ yếu về thống trị thuế so với hành vi mức sử dụng tại khoản 3 và khoản 4 Điều 142 của nguyên lý này;g) Cơ quan, tổ chức triển khai được cơ quan cai quản thuế ủy nhiệm thu thuế chậm chuyển khoản thuế, tiền chậm rì rì nộp, tiền vạc của bạn nộp thuế vào ngân sách chi tiêu nhà nước thì buộc phải nộp tiền chậm rì rì nộp so với số tiền chậm chuyển theo quy định.

------------------------------------------------------------------------------

2. Những trường hợp free chậm nộp tiền thuế:Theo khoản 5 Điều 59 dụng cụ số 38/2019/QH14 Luật quản lý thuế:a) người nộp thuế cung ứng hàng hóa, thương mại & dịch vụ được giao dịch bằng nguồn vốn chi tiêu nhà nước, bao gồm các bạn thầu phụ được qui định trong hợp đồng ký kết với chủ đầu tư chi tiêu và được chủ đầu tư chi tiêu trực tiếp thanh toán nhưng chưa được thanh toán thì chưa hẳn nộp tiền lừ đừ nộp. Số chi phí nợ thuế xung quanh chậm nộp là tổng số tiền thuế còn nợ ngân sách nhà nước của bạn nộp thuế dẫu vậy không vượt vượt số tiền ngân sách chi tiêu nhà nước chưa thanh toán;b) những trường hợp dụng cụ tại điểm b khoản 4 Điều 55 của lý lẽ này thì free chậm nộp trong thời hạn chờ hiệu quả phân tích, giám định; trong thời gian chưa tồn tại giá chủ yếu thức; trong thời gian chưa xác minh được khoản thực thanh toán, những khoản điều chỉnh cộng vào trị giá chỉ hải quan.Theo khoản 8 Điều 59 dụng cụ số 38/2019/QH14 Luật thống trị thuế:- người nộp thuế đề xuất nộp tiền chậm rì rì nộp theo phương tiện tại khoản 1 Điều này được miễn tiền lờ đờ nộp trong trường thích hợp bất khả kháng lao lý tại khoản 27 Điều 3 của lý lẽ này."27. Trường đúng theo bất khả kháng bao gồm:a) fan nộp thuế bị thiệt sợ hãi vật hóa học do chạm chán thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn thương tâm bất ngờ;b) các trường hòa hợp bất khả phòng khác theo công cụ của chủ yếu phủ."

------------------------------------------------------------------------------

3. Nấc phạt chậm chạp nộp tiền thuế và cách tính tiền phạt chậm nộp thuế:Theo khoản 2 Điều 59 qui định số 38/2019/QH14 Luật quản lý thuế:1. Nút tính tiền chậm chạp nộp và thời gian tính tiền chậm rì rì nộp được luật pháp như sau:

a) nút tính tiền đủng đỉnh nộp bởi 0,03%/ngày tính trên số chi phí thuế lờ lững nộp;b) thời gian tính tiền chậm rì rì nộp được tính liên tục tính từ lúc ngày tiếp theo ngày tạo ra tiền lừ đừ nộp quy định trên khoản 1 Điều này đến ngày cạnh bên trước ngày số chi phí nợ thuế, tiền tịch thu hoàn thuế, tiền thuế tăng thêm, tiền thuế ấn định, tiền thuế lừ đừ chuyển đã nộp vào giá cả nhà nước.Công thức tính tiền lờ đờ nộp tiền thuế như sau:

Số chi phí phạt lừ đừ nộp chi phí thuế=Số chi phí thuế lờ đờ nộpX0.03%XSố ngày lờ đờ nộp

- người nộp thuế tự khẳng định số tiền chậm chạp nộp theo khí cụ tại khoản 1, khoản 2 vấn đề này và nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.- Trường hòa hợp sau 30 ngày tính từ lúc ngày hết thời hạn nộp thuế, tín đồ nộp thuế không nộp tiền thuế, tiền chậm rì rì nộp, tiền phân phát thì cơ quan cai quản thuế thông báo cho những người nộp thuế biết số tiền thuế, tiền phân phát còn nợ cùng số ngày lờ lững nộp.

Xem thêm: Thế Nào Là Quy Luật Cơ Bản Của Phép Biện Chứng Duy Vật, Quy Luật Số Lớn Là Gì

----------------------------------------------------------------------------------

KẾT LUẬN:

- ví như số ngày đủng đỉnh nộp

Số tiền phạt=Số chi phí thuế lừ đừ nộpX0.05%XSố ngày chậm trễ nộp

- nếu như số ngày chậm nộp > 90 ngày:

Số tiền phạt=Số chi phí thuế đủng đỉnh nộpX0.07%XTổng số ngày chậm rì rì nộp - 90

Số tiền phạt=Số tiền thuế chậm chạp nộpX0.05%XSố ngày lờ lững nộp

Số tiền phạt=Số chi phí thuế chậm rì rì nộpX0.03%XSố ngày chậm rãi nộp

Cách tính chi phí phạt lờ lững nộp chi phí thuế cụ thể như sau:

-> Số tiền phạt lờ lững nộp = 100 triệu đồng x 0,05% x 90 ngày = 4,5 triệu đồng.

-> Số chi phí phạt chậm rãi nộp = 100 triệu đồng x 0,07% x 10 ngày = 0,7 triệu đồng.

-> Số chi phí phạt lờ đờ nộp: 100 triệu đ x 0,05% x 547 ngày = 27,35 triệu đồng.

-> Số chi phí phạt lừ đừ nộp = 100 triệu đồng x 0,03% x 51 ngày = 1,53 triệu đồng.

3. Số ngày chậm trễ nộp tiền thuế (bao gồm một ngày dài lễ, ngày nghỉ ngơi theo luật pháp của pháp luật) được tính từ thời điểm ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế theo hình thức của quy định về thuế, thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc đưa ra quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế hoặc ra quyết định xử lý của ban ngành nhà nước bao gồm thẩm quyền đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế vào chi phí nhà nước.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúc chúng ta làm tốt công việc kế toán thuế để tránh chưa hẳn bị phạt!

Các bạn muốn hạn chế những sai phạm khi làm cho kế toán thuế với học biện pháp lập report quyết toán thuế cuối năm, thì rất có thể tham gia: Lớp học thực hành thực tế kế toán thuế thực tiễn chuyên sâu tại doanh nghiệp kế toán Thiên Ưng

-------------------------------------------------------------------------------------------------