Nộp phạt định khoản thế nào

*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Tiền phạt vi phạm hợp đồng gớm tế có được tính vào chi phí được trừ? Có phải xuất hoá đối chọi không? Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách xử lý tiền phạt vi phạm hợp đồng - bí quyết hạch toán chi phí phạt phạm luật hợp đồng.

Bạn đang xem: Nộp phạt định khoản thế nào

1. Tiền phạt vi phạm hợp đồng gớm tế được tính vào bỏ ra phí:

“Theo Điểm 2.36khoản 2 điều 4 Thông bốn 96/2015/TT-BTC của bộ Tài thiết yếu quy định:Các khoản giá cả không được trừ khi xác minh thu nhập chịu đựng thuế bao gồm:

"2.36. Những khoản tiền vạc về vi phạm luật hành chính gồm những: vi vi phạm giao thông, vi phạm chính sách đăng ký kinh doanh, vi phạm cơ chế kế toán thống kê, vi bất hợp pháp luật về thuế bao gồm cả tiền lừ đừ nộp thuế theo qui định của Luật cai quản thuế và các khoản vạc về vi phạm hành chính khác theo pháp luật của pháp luật."

- Căn cứ những quy định trên, ngôi trường hợp công ty có phát sinh các khoản đưa ra về chi phí phạt, bồi thường do vi phạm hòa hợp đồng tởm tế với người tiêu dùng thì khi bỏ ra tiền công ty lập hội chứng từ chi tiền. địa thế căn cứ vào hợp đồng ghê tế, hội chứng từ giao dịch thanh toán trên, Công ty tiến hành xác định tính vào ngân sách theo phương tiện của thuế TNDN.

Như vậy: Dựa vào hợp đồng tởm tế, chứng từ thanh toán thì khoản đưa ra phí tiền phạt vi phạm hợp đồng gớm được mang đến vào chi phí được trừ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Tiền phạt vi phạm hợp đồng phải xuất hoá solo hoặc phiếu chi:

"1. Tổ chức, cá thể nhận những khoản bỏ túi bồi thường bởi tiền (bao bao gồm cả tiền bồi thường về khu đất và gia sản trên khu đất khi bị tịch thu đất theo ra quyết định của ban ngành Nhà nước gồm thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền ủy quyền quyền phân phát thải và những khoản thu tài thiết yếu khác.

- Cơ sở sale khi dìm khoản tiền đuc rút bồi thường, tiền thưởng, tiền cung ứng nhận được, tiền ủy quyền quyền phân phát thải và các khoản thu tài chủ yếu khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối cùng với cơ sở sale chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập bệnh từ bỏ ra tiền.

- Trường thích hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi hoàn phải lập hóa đối chọi và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.”

Như vậy: Khoản tiền vi phạm hợp đồng tởm tế phải xuất hoá đơn:

- Nếu bồi thường bằng tiền mặt thì lập phiếu chi.

- Nếu bồi thường bằng hàng hoá, dịch vụ thì phải lập hoá solo và kê khai thuế.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- căn cứ vào thích hợp đồng tài chính và các chứng trường đoản cú nêu trên, doanh nghiệp được tính khoản tiền bồi thường vào giá thành được trừ khi khẳng định thu nhập chịu thuế TNDN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lưu ý:

- Khoản tiền phạt vì vi phạm hợp đồng gớm tếthì được trừ.

- Còn các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng cam kết kinh doanh, vi phạm cơ chế kế toán thống kê, vi phi pháp luật về thuế bao gồm cả tiền lờ lững nộp thuế và các khoản phân phát về vi phạm hành bao gồm khác. THÌ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ lúc TÍNH THUẾ TNDN.

Xem thêm: Câu Hỏi Toán Học Cấp 1 Brain Out, New Giải Brain Out Level 1 Đến Level 255

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3. Cách hạch toán tiền phạt phạm luật hợp đồng.

A. Bên được nhận tiền phạt, bồi thường:

- địa thế căn cứ Khoản 13, Điều 7, Thông tư số 78/2014/TT-BTC của bộ Tài thiết yếu quy định:Các khoản các khoản thu nhập khác:"13. Trường vừa lòng doanh nghiệp bao gồm khoản bỏ túi tiền phạt, chi phí bồi thường vày bên đối tác vi phạm thích hợp đồng hoặc những khoản thưởng do tiến hành tốt khẳng định theo hòa hợp đồng phạt sinh cao hơn khoản đưa ra tiền phạt, tiền bồi hoàn do vi phạm luật hợp đồng (các khoản phạt này sẽ không thuộc các khoản tiền phân phát về phạm luật hành thiết yếu theo hiện tượng của lao lý về xử lý phạm luật hành chính), sau khoản thời gian bù trừ, phần chênh lệch còn sót lại tính vào thu nhập khác. Trường hợp doanh nghiệp tất cả khoản bỏ túi tiền phạt, tiền bồi thường do bên đối tác vi phạm thích hợp đồng hoặc các khoản thưởng do thực hiện tốt cam đoan theo hợp đồng gây ra thấp rộng khoản chi tiền phạt, tiền bồi thường do phạm luật hợp đồng (các khoản phạt này sẽ không thuộc các khoản tiền phạt về vi phạm hành chủ yếu theo chính sách của lao lý về xử lý vi phạm hành chính), sau thời điểm bù trừ, phần chênh lệch còn lại tính bớt trừ vào thu nhập cá nhân khác. Ngôi trường hợp đơn vị trong năm không phát sinh thu nhập cá nhân khác thì được bớt trừ vào thu nhập hoạt động sản xuất khiếp doanh. Các khoản bỏ túi tiền phạt, tiền bồi thường nêu bên trên không bao hàm các khoản chi phí phạt, tiền bồi hoàn được ghi áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá trị công trình trong quy trình tiến độ đầu tư.”

Theo khoản 1 điều 93 Thông tứ 200/2014/TT-BTC quy định:

"1. Chính sách kế toán

a) tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập cá nhân khác ngoài chuyển động sản xuất, sale của DN, gồm:

- Thu tiền được phát do người sử dụng vi phạm thích hợp đồng;

- Thu tiền bồi hoàn của mặt thứ cha để bù đắp cho tài sản bị tổn thất (ví dụ thu tiền bảo đảm được bồi thường, tiền thường bù di chuyển cơ sở sale và các khoản có tính chất tương tự);

b) Khi có khả năng chắc hẳn rằng thu được những khoản chi phí phạt vi phạm luật hợp đồng, kế toán bắt buộc xét thực chất của khoản chi phí phạt để kế toán tương xứng với từng ngôi trường hợp rõ ràng theo nguyên tắc:

- Đối với mặt bán:

+) toàn bộ các khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng thu được từ bên mua nằm kế bên giá trị thích hợp đồng được ghi dấn là thu nhập khác.

- Đối với bên mua:

+) các khoản tiền phân phát về thực chất là khoản tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng mua, làm bớt khoản thanh toán cho người bán được hạch toán giảm ngay trị tài sản hoặc khoản giao dịch (không hạch toán vào thu nhập khác) trừ khi gia tài có liên quan đã được thanh lý, nhượng bán.

Ví dụ khi bên thầu xây dựng chậm tiến độ, chủ đầu tư chi tiêu được phạt nhà thầu theo đó được quyền thu hồi lại một phần số tiền đã giao dịch cho nhà thầu thì số tiền thu hồi lại được ghi ưu đãi giảm giá trị tài sản xây dựng. Mặc dù nếu khoản tiền phạt thu được sau khi tài sản đã làm được thanh lý, nhượng chào bán thì khoản tiền phân phát được ghi vào các khoản thu nhập khác.

+ các khoản tiền phạt khác được ghi thừa nhận là thu nhập khác vào kỳ phạt sinh, ví dụ: người mua được quyền lắc đầu nhận hàng cùng được phân phát người cung cấp nếu ship hàng không đúng thời hạn giải pháp trong vừa lòng đồng thì khoản tiền phạt cần thu được ghi dìm là thu nhập khác khi chắc chắn là thu được. Trường hợp người tiêu dùng vẫn dìm hàng cùng số tiền phạt được giảm trừ vào số chi phí phải giao dịch thì cực hiếm hàng tải được ghi nhận theo số thực đề nghị thanh toán, kế toán không ghi nhận khoản tiền phạt vào thu nhập cá nhân khác."

e) bội nghịch ánh những khoản thu tiền phạt

- ngôi trường hợp những khoản tiền phân phát được ghi giảm ngay trị tài sản, ghi:

Nợ những TK liên quan

Có những TK 151, 153, 154, 156, 241, 211…

- trường hợp các khoản tiền vạc được ghi dìm vào thu nhập cá nhân khác, ghi:

Nợ những TK liên quan

tất cả TK 711 - thu nhập cá nhân khác.

g) phản nghịch ánh các khoản được bên thứ tía bồi thường (như tiền bảo đảm được bồi thường, tiền đền bù di chuyển cơ sở gớm doanh...), ghi:

Nợ các TK 111, 112,...

bao gồm TK 711 - thu nhập khác.

- những khoản giá cả liên quan mang đến xử lý các thiệt hại so với những trường thích hợp đã cài bảo hiểm, ghi:

Nợ TK 811 - ngân sách chi tiêu khác

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 152,...

---------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Bên buộc phải chi tiền phạt, bồi thường:

Theo khoản một điểm 94 Thông tứ 200/2014/TT-BTC quy định:

"1. Cách thức kế toán

a) tài khoản này phản ánh đông đảo khoản ngân sách chi tiêu phát sinh do các sự kiện hay những nghiệp vụ cá biệt với vận động thông thường của các doanh nghiệp. Giá cả khác của doanh nghiệp rất có thể gồm:

- chi phí phạt phải trả do vi phạm hợp đồng ghê tế, vạc hành chính;"

đ) Hạch toán những khoản tiền bị vạc do vi phạm luật hợp đồng tởm tế, phạt vi phạm luật hành chính, ghi:

Nợ TK 811 - giá cả khác

Có các TK 111, 112

bao gồm TK 333 - Thuế và các khoản bắt buộc nộp đơn vị nước (3339)

có TK 338 - đề xuất trả, nên nộp khác.

---------------------------------------------------------------------------------------------------