Niệm nam mô đại bi quán thế âm bồ tát 108 biến

Crúc Đại Bi phía bên trong Kinc Đại bi trọng tâm đà la ni. Phật nói Chụ đại bi là thần crúc quảng đại như ý, thần crúc vô trinh nữ đại bi, thần chụ cứu vớt khổ. Trì crúc đại bi thì khử vô lượng tội, được vô lượng phước với bị tiêu diệt thì sinh Cực Lạc. Thần chú này vì chưng Quan Thế Âm bồ tát nói. Muốn nắn trì chụ này thì nên vạc Bồ đề trung tâm, kính duy trì trai giới, chổ chính giữa luôn luôn đồng đẳng với đa số loại và đề xuất trì tụng liên tục.

Bạn đang xem: Niệm nam mô đại bi quán thế âm bồ tát 108 biến


Chụ đại bi giờ đồng hồ Việt

Đây là bản crúc đại bi dịch từ Âm Phạn –> Âm Hán –> Âm Việt được sử dụng ưng thuận trong những các Kinc điển với nghi tiết tụng niệm rộng lớn tại đất nước hình chữ S và hải nước ngoài. Và cũng đó là bản crúc đại bi vào đoạn Clip bởi vì thầy Trí Thoát tụng ở trên.

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại ngùng Đại-bi trọng tâm đà-la-ni.

Nam mô hắc ra đát na nhiều ra dạ domain authority.Nam tế bào a rị domain authority bà lô yết đế, thước chén ra da, người yêu đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca domain authority. Án tát bàn ra pphân tử duệ, số đát na đát tỏa.Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị domain authority, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.Nam tế bào na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha ý trung nhân đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha pphân tử xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ pphân tử ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị tất rị, sơn rô tô rô, người thương đề dạ, người tình đề dạ, người yêu đà dạ, tình nhân đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị nhan sắc ni na, cha dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị win yết ra dạ, ta bà ha.Nam mô hắc ra đát mãng cầu, nhiều ra dạ da.Nam mô a rị domain authority, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.Án, vớ điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần khi trì biến đổi cuối cùng)

Những ích lợi Khi trì tụng chú đại bi

Theo khiếp Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, vì ngài Già Phạm Đạt Ma dịch (thời Đường), toàn bài crúc này có 84 câu, tín đồ trì tụng thần chú Đại Bi sẽ được 15 điều lành tính, không bị 15 sản phẩm công nghệ hoạnh tử bức sợ.

Xem thêm: Bài Tập Cho Trẻ Bại Não Thể Co Cứng Và Cách Điều Trị » Y Thuật Thăng Long

Được 15 điều lành

1. Sinh ra hay được chạm mặt vua hiền đức, 2. Thường sinh vào nước an ổn định, 3. Thường chạm chán vận may, 4. Thường chạm chán được các bạn xuất sắc, 5. Sáu căn uống vừa đủ, 6. Tâm hộ nhuần nhuyễn, 7. Không phạm giới cấm, 8. Bà bé hạnh phúc yêu dấu, 9. Của cải thức nạp năng lượng hay được giàu có, 10. Thường được người khác kính cẩn, trợ giúp, 11. Có của báu không bị giật đoạt, 12. Cầu gì đông đảo được đồng tình, 13. Long, Thiên, thiện tại thần thường theo hộ vệ, 14. Được chạm mặt Phật nghe pháp, 15. Nghe Chánh pháp ngộ được nghĩa thâm sâu.

Không bị 15 lắp thêm hoạnh tử

1. Chết vị đói khát khốn khổ, 2. Chết vì chưng bị gông xiềng, nhốt tấn công đập, 3. Chết bởi vì oan gia báo thù, 4. Chết bởi vì mặt trận, 5. Chết vị bị ác thú hổ, sài lang làm hại, 6.Chết vì chưng rắn rết, trườn cạp, 7. Chết trôi, chết cháy, 8. Ckhông còn vày bị thuốc độc, 9. Ckhông còn vày trùng độc làm cho hại, 10. Ckhông còn vì điên loạn mất trí, 11. Chết vị ngã trường đoản cú cây cao hoặc rớt xuống vực thẳm, 12. Chết bởi vì bạn ác trù ếm, 13. Chết vày tà thần, hung thần quỷ ác có tác dụng sợ hãi, 14. Ckhông còn do bệnh nguy kịch bức bách, 15. Ckhông còn vày trầm mình.Dường như, theo khiếp Thiên Nhãn Thiên Tí Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thần Crúc (quyển thượng), trì tụng crúc này 108 đổi mới, toàn bộ pnhân hậu não tội cphía hầu hết được tiêu trừ, thân khẩu ý thanh hao tịnh.Thần crúc Đại Bi được những tông phái Phật giáo trì niệm cực kỳ thông dụng và thịnh hành. Tuy nhiên, thần crúc này được những nhà Phật học dịch khác biệt về tên ghê cũng như chương thơm cú. Đơn cử nhỏng bạn dạng dịch chú Đại Bi của ngài Bồ Đề Lưu Chi tất cả 94 câu, bạn dạng dịch của ngài Kyên ổn Cương Trí tất cả 113 câu, bản dịch của ngài Bất Không có 82 câu…

84 câu crúc đại bi phân chia theo từng câu cho dễ dàng học

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần )Thiên thủ thiên nhãn vô xấu hổ đại bi trọng tâm đà la ni

1. Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da2. Nam Mô A Rị Da3. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da6. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da7. Án8. Tát Bàn Ra Pphân tử Duệ9. Số Đát Na Đát Tỏa10. Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà12. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng15. A Thệ Dựng16. Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) Na Ma Bà Già17. Ma Pphân tử Đạt Đậu18. Đát Điệt Tha19. Án A Bà Lô Hêtrăng tròn. Lô Ca Đế21. Ca Ra Đế22. Di Hê Rị23. Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa24. Tát Bà Tát Bà25. Ma Ra Ma Ra26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông28. Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế29. Ma Ha Phạt Xà Da Đế30. Đà Ra Đà Ra31. Địa Rị Ni32. Thất Phật Ra Da33. Giá Ra Giá Ra34. Mạ Mạ Pphân tử Ma Ra35. Mục Đế Lệ36. Y Hê Y Hê37. Thất Na Thất Na38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi39. Phạt Sa Pphân tử Sâm40. Phật Ra Xá Da41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị43. Ta Ra Ta Ra44. Tất Rị Tất Rị45. Tô Rô Tô Rô46. Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ47. Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ48. Di Đế Rị Dạ49. Na Ra Cẩn Trì50. Địa Rị Sắc Ni Na51. Ba Dạ Ma Na52. Ta Bà Ha53. Tất Đà Dạ54. Ta Bà Ha55. Ma Ha Tất Đà Dạ56. Ta Bà Ha57. Tất Đà Du Nghệ58. Thất Bàn Ra Dạ59. Ta Bà Ha60. Na Ra Cẩn Trì61. Ta Bà Ha62. Ma Ra Na Ra63. Ta Bà Ha64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da65. Ta Bà Ha66. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ67. Ta Bà Ha68. Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ69. Ta Bà Ha70. Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ71. Ta Bà Ha72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ73. Ta Bà Ha74. Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ75. Ta Bà Ha76. Nam Mô Hắc Ra Đát mãng cầu Đa Ra Dạ Da77. Nam Mô A Rị Da78. Bà Lô Yết Đế79. Thước Bàn Ra Dạ80. Ta Bà Ha81. Án Tất Điện Đô82. Mạn Đà Ra83. Bạt Đà Dạ84. Ta Bà Ha(Lặp lại 3 lần trường đoản cú câu Crúc 81 mang lại 84 lúc quý vị trì trở nên cuối cùng)

*

Crúc đại bi giờ Phạn (Sanskrit)

Namo ratnatràyàya.Namo Aryàvalokites’varàya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahàkarunikàya.Om sarva rabhaye sunadhàsya.Namo skirtva imam aryàvalotites’vara ramdhava.Namo narakindhi hrih mahàvadhasvàme.Sarvàrthakhổng lồ submê man ajeyam sarvasata. Namo varga mahàdhàtu.Tadyathà: om avaloki lokate karate.Ehrih mahà bodhisattva sarva sarva mala mala.Mahi hrdayam kuru kuru karman.Dhuru dhuru vijàyate mahàvijayati.Dhara dhara dhirini svaràya.Cala cala mama vimala muktir.Ehi ehi s’ina s’ina àrsam prasari.Basha bassi prasàya hulu hulu mara.Hulu hulu hrih sara sara siri siri suru suru.Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya.Maitreya narakindi dhrish nina.Bhayamana svaha siddhaya svàhà.Maha siddhàya svaha.Siddha yoge s’varaya svaha. Nirakindi svàhà.Mara nara svaha s’ira Simha mukhàya svaha.Sarva maha asiddhaya svaha. Cakràsiddhaya svaha.Padma kastàya svaha.Nirakindi vagalàya svaha.Mavari śankaraya svāhā.Namo ratnatràyàya. Namo aryàvalokites’varaya svaha.Om siddhyantu mantra pàdàya svàhà.

Nguyện mang đến tất cả hành mang trì tụng chú đại bi được Chư Phật, Bồ Tát gia hộ, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ với càng ngày tinc tấn trên tuyến đường tu hành. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.