Nghiệp Vụ Tiếng Anh Là Gì

English khổng lồ Vietnamese translationsBus/Financial - Business/Commerce (general)
English term or phrase: Chulặng môn cùng nghiệp vụ
Các bác bỏ cho em hỏi nhì từ bỏ bên trên đề nghị dịch như vậy nào? Xin cảm ơn!
vyhieu12

Bạn đang xem: Nghiệp vụ tiếng anh là gì

*

*

5professional knowledge & skillsThis person is a kinhdientamquoc.vn Certified PRO in Vietnamese to EnglishClick the red seal for more information on what it means lớn be a kinhdientamquoc.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Thu Nguyen

*

4 +1speciality vs professionThis person is a kinhdientamquoc.vn Certified PRO in English lớn VietnameseClichồng the red seal for more information on what it means lớn be a kinhdientamquoc.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Hoang Dan

Xem thêm: Dđộ Lệch Chuẩn Là Gì ? Ý Nghĩa Của Độ Lệch Chuẩn

*

5specialization and professionalThis person is a kinhdientamquoc.vn Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to lớn be a kinhdientamquoc.vn Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Doan Quang

*

Explanation:trình độ chuyên môn = speciality nhiệm vụ = profession My suggestionThis person is a kinhdientamquoc.vn Certified PRO in English to lớn VietnameseCliông chồng the red seal for more information on what it means to lớn be a kinhdientamquoc.vn Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Hoang DanVietnamLocal time: 21:42Works in fieldNative sầu speaker of: English, VietnamesePRO pts in category: 31
agree
Vie007: Đối cùng với tôi, tôi sẽ chọn kiến nghị của người sử dụng này, nhưng mà tôi vẫn sửa một chút xíu, chính là "specialty và profession". 4 days

Explanation:my suggestionReference: http://psychology.witê.com/wiki/Professional_specializationPsay đắm Hoa HiepVietnamLocal time: 21:42Specializes in fieldNative speaker of: VietnamesePRO pts in category: 4