Nghiên cứu là gì

Make Your Moment: The Savvy Woman’s Communication Playbook for Getting the Success You Want: The Savvy Woman’s Communication Playbook for Getting the Success You Want Dion Lim


Bạn đang xem: Nghiên cứu là gì

*

*

How I Built This: The Unexpected Paths lớn Success from the World's Most Inspiring Entrepreneurs Guy Raz
*

*

*Xem thêm: "Cái Loa Tiếng Anh Là Gì - Các Loại Loa Trong Tiếng Anh

The Ministry of Comtháng Sense: How to Eliminate Bureaucratic Red Tape, Bad Excuses, and Corporate BS Martin Lindstrom
Bezonomics: How Amazon Is Changing Our Lives và What the World's Best Companies Are Learning from It Brian Dumaine
Loonshots: How lớn Nurture the Crazy Ideas That Win Wars, Cure Diseases, & Transkhung Industries Safi BahGọi
Everybody Has a Podcast (Except You): A How-To Guide from the First Family of Podcasting Justin McElroy
Made in China: A Prisoner, an SOS Letter, & the Hidden Cost of America's Cheap Goods Amelia Pang


Xem thêm: Thế Nào Là Độc Lập Tuyến Tính

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc.********* ***********ĐỀ CƯONG CHI TIẾT MÔN HỌCPHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌCChương 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN1.1. Khoa học1.1.1. Định nghĩa1.1.2. Quy lý lẽ hình thành cùng cải tiến và phát triển khoa học1.1.3. Tiêu chí nhận biết một bộ môn khoa học1.1.4. Phân nhiều loại khoa học1.2. Công nghệ1.2.1. Khái niệm công nghệ1.2.2. Phân biệt giữa khoa học và công nghệ1.3. Nghiên cứu vãn khoa học1.3.1. Chức năng cơ bạn dạng của NCKH:1.3.2. Nhận thức kỹ thuật (tri thức khoa học)1.3.3. Các điểm sáng của NCKH1.3.4. Các loại hình NCKH1.4. Đề tài NCKH:1.4.1. Khái niệm1.4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu1.4.3. Đối tượng cùng phạm vi nghiên cứu1.4.4. Mục tiêu nghiên cứu1.4.5. Đặt tên đề tài1.4.6. Tổ chức đề tàiChương thơm 2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC2.1. Thiết lập sự kiện2.1.1. Khái niệmét vuông.1.2. Phát hiện tại vụ việc nghiên cứu:2.1.3. Ý tưởng nghiên cứu2.2. Xây dựng khái niệm2.2.1. Định nghĩa2.2.2 Cấu trúc của khái niệm:2.2.3. Định nghĩa một có mang.2.2.4. Các thao tác làm việc trên tư tưởng

Chuyên mục: Hỏi Đáp