Nghị định 71 quản trị công ty

bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! bởi chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ coi được nằm trong tính của Văn bản. các bạn chưa xem được hiệu lực hiện hành của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký tài khoản tại trên đây
bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! bởi vì chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ coi được trực thuộc tính
của Văn bản. chúng ta chưa coi được hiệu lực thực thi của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời các bạn Đăng ký tài khoản tại đây
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! do chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ xem được nằm trong tính
của Văn bản. các bạn chưa coi được hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời các bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại trên đây
Theo dõi hiệu lực thực thi Văn phiên bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn phiên bản thay núm Văn phiên bản song ngữ
*

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 71/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày thứ 6 tháng 06 năm 2017

NGHỊ ĐỊNH

HƯỚNGDẪN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Căn cứLuật tổ chức chính phủ nước nhà ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ mức sử dụng doanh nghiệp ngày 26tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật đầu tư và chứng khoán ngày 29 mon 6 năm 2006;

Căn cứ nguyên lý sửa đổi, bổ sung cập nhật một sốđiều của Luật đầu tư và chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm2010;

Theo đề nghị của bộ trưởng Bộ Tàichính;

Chính phủ phát hành Nghị định hướngdẫn về quản lí trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Bạn đang xem: Nghị định 71 quản trị công ty

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh và đối tượng người dùng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định, giải đáp cácvấn đề tương quan đến quản trị công ty đối với công ty đại chúng, bao gồm:

a) Đại hội đồng cổ đông;

b) Hội đồng quản lí trị;

c) Ban kiểm soát;

d) giao dịch với người dân có liên quan;

đ) báo cáo và ra mắt thông tin.

2. Đối tượng áp dụng

a) công ty đại chúng;

b) Cổ đông công ty đại chúng và tổ chức,cá nhân là fan có liên quan của cổ đông;

c) thành viên Hội đồng quản ngại trị, Kiểmsoát viên, người quản lý doanh nghiệp của người sử dụng đại bọn chúng và tổ chức, cánhân là người có liên quan của các đối tượng người tiêu dùng này;

d) tổ chức và cá thể có quyền lợiliên quan đến doanh nghiệp đại chúng.

Điều 2. Giảithích thuật ngữ

Trong Nghị định này, những từ ngữ dướiđây được đọc như sau:

1. Quản ngại trị doanh nghiệp là hệ thống cácnguyên tắc, bao gồm:

a) Đảm bảo tổ chức cơ cấu quản trị phù hợp lý;

b) Đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hộiđồng cai quản trị, Ban kiểm soát;

c) Đảm bảo nghĩa vụ và quyền lợi của cổ đông vànhững người dân có liên quan;

d) Đảm bảo đối xử công bằng giữa cáccổ đông;

đ) công khai minh bạch minh bạch hầu như hoạt độngcủa công ty.

2. Doanh nghiệp đại chúng là công ty cổ phầnđược lao lý tại khoản 1 Điều 25 Luật bệnh khoán.

3. Cổ đông phệ là cổ đông được quy địnhtại khoản 9 Điều 6 Luật chứng khoán.

4. Người làm chủ doanh nghiệp đượcquy định trên khoản 18 Điều 4 nguyên lý doanh nghiệp.

5. Người điều hành doanh nghiệp làGiám đốc (Tổng giám đốc), phó tổng giám đốc (Phó Tổng giám đốc), kế toán tài chính trưởng vàngười điều hành khác theo phương pháp của Điều lệ công ty.

6. Member Hội đồng quản ngại trị khôngđiều hành (sau đây gọi là thành viên ko điều hành) là member Hội đồng quảntrị chưa phải là người có quyền lực cao (Tổng giám đốc), phó tổng giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kếtoán trưởng và phần nhiều người điều hành quản lý khác theo lý lẽ của Điều lệ công ty.

7. Thành viên hòa bình Hội đồng quảntrị (sau đây điện thoại tư vấn là member độc lập) là thành viên được điều khoản tại khoản 2 Điều 151 mức sử dụng doanh nghiệp.

8. Fan phụ trách cai quản trị công tylà bạn có trọng trách và quyền lợi và nghĩa vụ được nguyên tắc tại Điều 18 Nghị định này.

9. Bạn có tương quan là cá nhân, tổchức được qui định tại khoản 17 Điều 4 vẻ ngoài doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán.

Điều 3. Nguyên tắcáp dụng luật pháp chuyên ngành

Trường hợp luật pháp chuyên ngành cóquy định về quản ngại trị công ty khác với luật tại Nghị định này thì áp dụngquy định của pháp luật chuyên ngành.

Chương II

CỔĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 4. Quyền vànghĩa vụ của cổ đông

1. Cổ đông có tương đối đầy đủ các quyền vànghĩa vụ theo vẻ ngoài tại Điều 114, Điều 115 của khí cụ doanhnghiệp với Điều lệ công ty, bên cạnh đó cổ đông công ty đại chúng có những quyềnsau đây:

a) Quyền được đối xử công bằng. Từng cổphần của thuộc một loại đều khiến cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợiích ngang nhau. Trường hợp công ty có các loại cp ưu đãi, các quyền vànghĩa vụ nối sát với những loại cổ phần ưu đãi cần được Đại hội đồng cổ đôngthông qua và chào làng đầy đủ mang lại cổ đông;

b) Quyền được tiếp cận vừa đủ thôngtin chu trình và tin tức bất thường do công ty ra mắt theo dụng cụ của phápluật.

2. Cổ đông gồm quyền bảo đảm các quyềnlợi vừa lòng pháp của mình. Ngôi trường hợp ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạmpháp hiện tượng hoặc Điều lệ công ty, ra quyết định của Hội đồng cai quản trị trải qua tráivới lý lẽ của luật pháp hoặc Điều lệ doanh nghiệp gây thiệt hại cho công ty, cổđông gồm quyền đề xuất hủy hoặc đình chỉ đưa ra quyết định đó theo nguyên lý của Luậtdoanh nghiệp.

Điều 5. Nghĩa vụcủa người đóng cổ phần lớn

Cổ đông béo có nhiệm vụ của cổ đôngtheo hình thức của phương tiện doanh nghiệp, ngoài ra phải bảo vệ tuân thủ các nghĩa vụsau:

1. Cổ đông béo không được lợi dụng ưuthế của mình gây ảnh hưởng đến các quyền, ích lợi của công ty và của các cổđông khác theo giải pháp của quy định và Điều lệ công ty;

2. Cổ đông mập có nhiệm vụ công bốthông tin theo mức sử dụng của pháp luật.

Điều 6. Điều lệcông ty

1. Điềulệ công ty được Đại hội đồng cổ đông trải qua và ko được trái cùng với Luậtdoanh nghiệp, Luật chứng khoán, những quy địnhtại Nghị định này cùng văn bạn dạng pháp luật tất cả liên quan.

2. Bộ Tài chínhhướng dẫn Điều lệ chủng loại để công ty đại bọn chúng tham chiếu gây ra Điều lệ công ty.

Điều 7. Quy chế nộibộ về cai quản trị công ty

1. Quy định nội cỗ về quản trị công tyđược Hội đồng quản lí trị xây dựng, trình Đại hội đồng người đóng cổ phần thông qua. Quy chếnội bộ về quản lí trị công ty không được trái với lao lý của điều khoản và Điều lệcông ty.

2. Bộ Tài chínhhướng dẫn mẫu quy chế nội bộ về quản ngại trị công ty để doanh nghiệp đại bọn chúng tham chiếuxây dựng quy định nội cỗ về quản lí trị công ty.

Điều 8. Cuộc họpĐại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thựchiện theo khí cụ của điều khoản doanh nghiệp, dường như phải bảo đảm các quy địnhsau:

1. Công ty đại chúng phải tuân thủ đầyđủ trình tự, giấy tờ thủ tục về tập trung cuộc họp Đại hội đồng người đóng cổ phần theo lý lẽ củapháp luật, Điều lệ công ty và những quy định nội bộ của công ty. Doanh nghiệp đạichúng phải ra mắt thông tin về câu hỏi lập list cổ đông bao gồm quyền tham dự họpĐại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. Công ty đạichúng đề xuất quy định tại quy chế nội cỗ về quản lí trị công ty về thủ tục ủy quyềnvà lập giấy ủy quyền cho các cổ đông;

2. Hội đồng quản lí trị hoặc fan triệutập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sắp xếp chương trình nghị sự, sắp xếp địa điểm,thời gian hợp lý và phải chăng để luận bàn và biểu quyết từng sự việc trong lịch trình họpĐại hội đồng cổ đông theo qui định tại khoản 7 Điều 136 Luậtdoanh nghiệp;

3. Doanh nghiệp đại chúng vẻ ngoài tại Quychế nội bộ về cai quản trị doanh nghiệp về việc vận dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dựvà phạt biểu chủ kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông giỏi nhất, bao hàm hướng dẫncổ đông biểu quyết trải qua họp Đại hội đồng người đóng cổ phần trực tuyến, bỏ thăm điệntử hoặc hiệ tượng điện tử khác theo chế độ tại Điều 140 Luậtdoanh nghiệp cùng Điều lệ công ty;

4. Mặt hàng năm, công ty đại chúng đề nghị tổchức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo chế độ của khí cụ doanh nghiệp.Việc họp Đại hội đồng người đóng cổ phần thường niên không được tổ chức dưới vẻ ngoài lấyý loài kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp report kiểm toán report tài bao gồm nămcủa doanh nghiệp có những khoản quanh đó trọng yếu, doanh nghiệp đại chúng có thể mời đạidiện doanh nghiệp kiểm toán độc lập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 9. Báo cáohoạt động của Hội đồng quản ngại trị tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Báo cáo hoạt động vui chơi của Hội đồng quảntrị trình Đại hội đồng người đóng cổ phần thường niên theo dụng cụ tại điểmc khoản 2 Điều 136 giải pháp doanh nghiệp và Điều lệ công ty, hình như phải đảmbảo có những nội dung sau:

1. Thù lao, ngân sách hoạt động và cáclợi ích khác của Hội đồng cai quản trị với từng member Hội đồng quản trị theoquy định trên khoản 3 Điều 158 phương tiện doanh nghiệp với Điều lệcông ty;

2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồngquản trị và các quyết định của Hội đồng quản ngại trị;

3. Kếtquả review của thành viên chủ quyền Hội đồng cai quản trị về buổi giao lưu của Hộiđồng quản ngại trị (nếu có);

4. Hoạt động vui chơi của Ban kiểm toán nội bộtrực ở trong Hội đồng quản lí trị trong trường hợp doanh nghiệp đại chúng chuyển động theomô hình nguyên tắc tại điểm b khoản 1 Điều 134 giải pháp doanh nghiệp;

5. Hoạt động vui chơi của các tè ban khácthuộc Hội đồng quản trị (nếu có);

6. Tác dụng giám sát đối với Giám đốc(Tổng giám đốc);

7. Kếtquả tính toán đối cùng với người quản lý và điều hành khác;

8. Các kế hoạch vào tương lai.

Điều 10. Báo cáohoạt động của Ban kiểm soát điều hành tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Trường hợp công ty đại bọn chúng hoạt độngtheo mô hình quy định tại điểm a khoản 1Điều 134 chế độ doanh nghiệp, báo cáo hoạt đụng của Ban kiểm soát và điều hành trình Đại hộiđồng người đóng cổ phần thường niên theo nguyên lý tại điểm d5 điểm đ khoản2 Điều 136 cơ chế doanh nghiệp, bên cạnh đó phải bảo đảm có những nội dung sau:

1. Thù lao, ngân sách hoạt hễ và cáclợi ích khác của Ban kiểm soát điều hành và từng điều hành và kiểm soát viên theo phép tắc tại khoản 3 Điều 167 biện pháp doanh nghiệp với Điều lệ công ty;

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểmsoát và các kết luận, đề nghị của Ban kiểm soát;

3. Hiệu quả giám sát tình hình hoạt độngvà tài thiết yếu của công ty;

4. Tác dụng giám sát so với Hội đồngquản trị, chủ tịch (Tổng giám đốc) và những người quản lý điều hành doanh nghiệp khác;

5. Công dụng đánh giá bán sự phối hợp hoạtđộng thân Ban điều hành và kiểm soát với Hội đồng quản ngại trị, người đứng đầu (Tổng giám đốc) và cáccổ đông.

Chương III

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊVÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 11. Ứng cử,đề cử member Hội đồng cai quản trị

a) bọn họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

b) trình độ chuyên môn;

c) quá trình công tác;

d) các thông tin khác (nếu có) theoquy định trên Điều lệ công ty.

Công ty đại chúng phải bảo đảm an toàn cổđông hoàn toàn có thể tiếp cận thông tin về những công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụthành viên Hội đồng quản ngại trị, những chức danh thống trị khác cùng các công dụng có liênquan tới doanh nghiệp của người tìm việc Hội đồngquản trị (nếu có).

2. Người đóng cổ phần hoặc nhóm người đóng cổ phần sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn tiếp tục ít độc nhất vô nhị 06 mon cóquyền đề cử ứng viên Hội đồng quản ngại trị theo lao lý của phương tiện doanh nghiệp vàĐiều lệ công ty.

3. Ngôi trường hợp số lượng ứng viên Hội đồngquản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không được số lượng quan trọng theo quy địnhtại khoản 4 Điều 114 nguyên lý doanh nghiệp, Hội đồng cai quản trịđương nhiệm hoàn toàn có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức triển khai đề cử theo nguyên tắc tạiĐiều lệ doanh nghiệp và quy định nội bộ về quản trị công ty củacông ty. Việc Hội đồng quản lí trị giới thiệu thêm ứng viên cần được chào làng rõràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản ngại trịtheo khí cụ của pháp luật.

Điều 12. Bốn cáchthành viên Hội đồng cai quản trị

1. Thành viên Hội đồng cai quản trị phảiđáp ứng những tiêu chuẩn chỉnh và điều kiện theo mức sử dụng tại khoản 1Điều 151 cơ chế doanh nghiệp với Điều lệ công ty. Thành viên Hội đồng quản lí trịcó thể không phải là người đóng cổ phần của công ty.

2. Quản trị Hội đồng quản ngại trị khôngđược kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đạichúng.

3. Thành viên Hội đồng quản lí trị của01 công ty đại chúng không được đôi khi là member Hội đồng cai quản trị tạiquá 05 công ty khác.

Điều 13. Thànhphần Hội đồng quản ngại trị

1. Con số thành viên Hội đồng quảntrị của bạn đại chúng tối thiểu là 03 fan và những nhất là 11 người. Cơ cấuHội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kỹ năng vàkinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực vận động kinh doanh của công tyvà bao gồm xét nhân tố về giới.

2. Tổ chức cơ cấu Hội đồng quản ngại trị của côngty đại chúng cần bảo đảm an toàn sự phẳng phiu giữa các thành viên quản lý điều hành và những thànhviên không điều hành. Buổi tối thiểu 1/3 tổng số member Hội đồng cai quản trị phảilà thành viên ko điều hành.

3. Doanh nghiệp đại chúng cần hạn chế tốiđa thành viên Hội đồng quản ngại trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của người sử dụng để đảmbảo tính hòa bình của Hội đồng quản ngại trị.

4. Ngôi trường hợp doanh nghiệp đại bọn chúng chưaniêm yết hoạt động theo quy mô quy định trên điểm b khoản 1 Điều134 hình thức doanh nghiệp, tổ chức cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp phảiđảm bảo ít nhất 1/5 tổng số member Hội đồng quản ngại trị là member độc lập.Trường hòa hợp số member Hội đồng quản lí trị của người sử dụng đại chúng có thấp hơn 05người, công ty phải đảm bảo có 01 member Hội đồng quản ngại trị là member độclập.

5. Tổ chức cơ cấu thành viên Hội đồng quản lí trịcủa doanh nghiệp niêm yết phải bảo đảm an toàn tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quảntrị là thành viên độc lập.

Điều 14. Quyềnvà trọng trách của thành viên Hội đồng cai quản trị

1. Thành viên Hội đồng cai quản trị có đầyđủ những quyền theo luật pháp của lao lý doanh nghiệp, luật pháp liên quan với Điều lệcông ty, trong các số đó có quyền được hỗ trợ các thông tin, tư liệu về tình hìnhtài chính, chuyển động kinh doanh của người tiêu dùng và của các đơn vị trong công ty.

2. Thành viên Hội đồng quản trị cótrách nhiệm theo lao lý tại khí cụ doanh nghiệp với Điều lệ công ty, trong khi phảiđảm bảo các trách nhiệm sau:

a) triển khai các nhiệm vụ của mình mộtcách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích tối đa của người đóng cổ phần và của công ty;

b) Tham dự không hề thiếu các cuộc hộp của Hộiđồng quản trị và có ý kiến ví dụ về những vấn đề được đưa ra thảo luận;

c) report kịp thời và rất đầy đủ Hội đồngquản trị các khoản thù lao mà họ nhận được từ các công ty con, doanh nghiệp liên kếtvà các tổ chức khác mà họ là người thay mặt phần vốn góp của công ty;

d) báo cáo Ủy ban thị trường chứng khoán Nhà nước, Sở thanh toán chứng khoán với thực hiện công bố thông tin lúc thực hiệngiao dịch cổ phiếu của khách hàng theo luật pháp của pháp luật.

3. Member Hội đồng quản ngại trị có thểđược công ty mua bảo đảm trách nhiệm sau thời điểm có sự thuận tình của Đại hội đồngcổ đông. Bảo đảm này không bao hàm bảo hiểm đến những nhiệm vụ của thànhviên Hội đồng quản lí trị liên quan đến bài toán vi bất hợp pháp luật cùng Điều lệ công ty.

Điều 15. Tráchnhiệm và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị phải tuân hành đầy đủtrách nhiệm và nhiệm vụ theo hiện tượng của phương pháp doanh nghiệp với Điều lệ công ty,ngoài ra Hội đồng cai quản trị có các trách nhiệm và nhiệm vụ sau:

1. Chịu trách nhiệm trước người đóng cổ phần vềhoạt cồn của công ty;

2. Đối xử bình đẳng đối với cả cổđông cùng tôn trọng tác dụng của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cho công ty;

3. Đảm bảo buổi giao lưu của công ty tuânthủ những quy định của pháp luật, Điều lệ và phương pháp nội bộ của công ty;

4. Xây dựng quy định nội cỗ về quản lí trịcông ty và trình Đại hội đồng cổ đông trải qua theo phương tiện tại Điều 7 Nghị địnhnày;

5. Báo cáo hoạt đụng của Hội đồng quảntrị tại Đại hội đồng cổ đông theo khí cụ tại Điều 9 Nghị định này.

Điều 16. Cuộc họpHội đồng cai quản trị

1. Hội đồng cai quản trị phải tổ chức họpít nhất mỗi quý 01 làn theo trình trường đoản cú được hiện tượng tại Điều lệ công ty và Quychế nội cỗ về cai quản trị công ty của công ty. Việc tổ chức triển khai họp Hội đồng quản trị,chương trình họp và những tài liệu tương quan được thông tin trước cho những thànhviên Hội đồng quản lí trị theo thời hạn nguyên lý của pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Biên phiên bản họp Hội đồng cai quản trị phảiđược lập chi tiết và rõ ràng, công ty tọa buổi họp và bạn ghi biên bản phải kýtên vào biên bản cuộc họp, Biên bạn dạng họp Hội đồng quản trị bắt buộc được lưu giữ giữtheo chính sách của lao lý và Điều lệ công ty.

3. Hàng năm, Hội đồng cai quản trị yêu cầuthành viên độc lập có report đánh giá bán về buổi giao lưu của Hội đồng quản trị vàbáo cáo đánh giá này có thể được công bố tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông thườngniên.

Điều 17. Các tiểuban ở trong Hội đồng quản lí trị của người tiêu dùng niêm yết

1. Hội đồng quản lí trị công ty niêm yếtcó thể thành lập các đái ban hỗ trợ hoạt động vui chơi của Hội đồng cai quản trị là tiểuban nhân sự, đái ban lương thưởng và những tiểu ban khác. Hội đồng quản ngại trị cầnbổ nhiệm 01 thành viên tự do Hội đồng quản trị làm trưởng phòng ban các đái bannhân sự, tiểu ban lương thưởng. Việc thành lập và hoạt động các đái ban phải được sự chấpthuận của Đại hội đồng cổ đông.

2. Ngôi trường hợp, không ra đời các tiểuban nhân sự, tiểu ban lương thưởng, Hội đồng quản lí trị rất có thể phân công thànhviên chủ quyền Hội đồng cai quản trị giúp Hội đồng quản trị vào các chuyển động nhânsự, lương thưởng.

3. Hội đồng quản lí trị giải pháp chi tiếtvề việc ra đời tiểu ban, trách nhiệm của từng tè ban, trách nhiệm củathành viên của tiểu ban hoặc nhiệm vụ của thành viên chủ quyền được cử phụtrách về nhân sự, lương thưởng.

Điều 18. Ngườiphụ trách quản lí trị công ty

1. Hội đồng quản ngại trị của khách hàng niêmyết phải chỉ định ít tốt nhất 01 tín đồ làm các nhiệm vụ của tín đồ phụ trách quản trịcông ty. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký kết công tytheo nguyên lý tại khoản 5 Điều 152 dụng cụ doanh nghiệp.

2. Fan phụ trách quản trị công typhải là người có hiểu biết về pháp luật, ko được đồng thời thao tác cho côngty kiểm toán chủ quyền đang triển khai kiểm toán các báo cáo tài thiết yếu của côngty.

3. Fan phụ trách quản ngại trị công tycó quyền và nghĩa vụ sau:

a) support Hội đồng quản lí trị trong việctổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo cách thức và các công việc liên quan lại giữacông ty và cổ đông;

b) sẵn sàng các buổi họp Hội đồng quảntrị, Ban kiểm soát và điều hành và Đại hội đồng cổ đông theo yêu ước của Hội đồng quản trịhoặc Ban kiểm soát;

c) support về thủ tục của những cuộc họp;

d) tham gia các cuộc họp;

đ) tứ vấn giấy tờ thủ tục lập các nghị quyếtcủa Hội đồng quản ngại trị tương xứng với phương tiện pháp;

e) cung cấp các tin tức tài chính, bảnsao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác mang đến thành viên Hội đồngquản trị và kiểm soát điều hành viên;

g) giám sát và đo lường và report Hội đồng quảntrị về hoạt động ra mắt thông tin của công ty;

h) Bảo mật tin tức theo những quy địnhcủa điều khoản và Điều lệ công ty;

i) những quyền và nghĩa vụ khác theoquy định của điều khoản và Điều lệ công ty.

Chương IV

BAN KIỂM SOÁT VÀKIỂM SOÁT VIÊN

Điều 19. Ứng cử,đề cử kiểm soát viên

1. Trừ trường vừa lòng Điều lệ công ty cóquy định khác, câu hỏi ứng cử, đề cử kiểm soát viên được tiến hành tương trường đoản cú quy địnhtại Điều 11 Nghị định này.

Xem thêm: Gặp Sự Cố, Máy Bay Đáp Xuống Biển Ra Sao? Các Kịch Bản Hạ Cánh Khẩn Cấp Khi Máy Bay Gặp Nạn

2. Trường hợp số lượng các ứng viênBan kiểm soát và điều hành thông qua đề cử với ứng cử ko đủ con số cần thiết, Ban kiểmsoát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức triển khai đề cử theo vẻ ngoài quy định,tại Điều lệ công ty và quy định nội bộ về quản lí trị công ty.

Điều 20. Kiểmsoát viên

1. Số lượng kiểm soát và điều hành viên ít nhất là03 người và các nhất là 05 người. Kiểm soát điều hành viên hoàn toàn có thể không phải là cổ đôngcủa công ty.

2. Kiểm soát và điều hành viên phải đáp ứng nhu cầu các tiêuchuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luậtdoanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc những trường hòa hợp sau:

a) thao tác trong bộ phận kế toán,tài bao gồm của công ty;

b) Là thành viên hay nhân viên cấp dưới củacông ty kiểm toán tự do thực hiện kiểm toán các report tài chủ yếu của công tytrong 03 năm ngay tắp lự trước đó.

3. Đối với công ty niêm yết với côngty đại chúng vì chưng Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, kiểm soát điều hành viên bắt buộc làkiểm toán viên hoặc kế toán tài chính viên.

4. Trưởng Ban kiểm soát điều hành phải là kếtoán viên hoặc truy thuế kiểm toán viên chuyên nghiệp hóa và phải thao tác chuyên trách tạicông ty.

Điều 21. Quyềnvà nhiệm vụ của kiểm soát viên

1. điều hành và kiểm soát viên có các quyền theoquy định của hiện tượng doanh nghiệp, quy định liên quan và Điều lệ công ty, trongđó bao gồm quyền tiếp cận những thông tin cùng tài liệu liên quan đến thực trạng hoạt độngcủa công ty. Member Hội đồng cai quản trị, chủ tịch (Tổng giám đốc) và người điềuhành công ty khác bao gồm trách nhiệm cung ứng các tin tức kịp thời và đầy đủtheo yêu ước của điều hành và kiểm soát viên.

2. Kiểm soát điều hành viên có trọng trách tuânthủ những quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và đạo đức nghề nghiệp và công việc trong thựchiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Công ty đại chúng rất có thể hướng dẫn quy địnhvề hoạt động và thực thi trách nhiệm của kiểm soát và điều hành viên theo hiện tượng của pháp luậtvà Điều lệ công ty.

Điều 22. Quyềnvà nhiệm vụ của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát điều hành có các quyền cùng nghĩa vụtheo lao lý tại Điều 165 hình thức doanh nghiệp với Điều lệcông ty, ngoài ra Ban kiểm soát có những quyền và nghĩa vụ sau:

1. Đề xuất và ý kiến đề nghị Đại hội đồngcổ đông phê chuẩn chỉnh tổ chức kiểm toán hòa bình thực hiện nay kiểm toán báo cáo tàichính của công ty;

2. Phụ trách trước cổ đông vềhoạt động giám sát của mình;

3. đo lường và thống kê tình hình tài chủ yếu côngty, tính vừa lòng pháp trong các buổi giao lưu của thành viên Hội đồng quản ngại trị, Giám đốc(Tổng giám đốc), người cai quản khác, sự phối hợp vận động giữa Ban kiểm soát điều hành vớiHội đồng quản lí trị, chủ tịch (Tổng giám đốc) cùng cổ đông;

4. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạmpháp biện pháp hoặc vi phạm luật Điều lệ công ty của member Hội đồng quản lí trị, Giám đốc(Tổng giám đốc) cùng người điều hành và quản lý doanh nghiệp khác, phải thông báo bằng văn bảnvới Hội đồng quản lí trị trong tầm 48 giờ, yêu thương cầu người có hành vi phạm luật chấmdứt phạm luật và có chiến thuật khắc phục hậu quả;

5. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đôngtheo luật tại Điều 10 Nghị định này.

Điều 23. Cuộc họpcủa Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu 02lần vào một năm, số lượng thành viên tham dự họp tối thiểu là 2/3 số Kiểm soátviên. Biên phiên bản họp Ban kiểm soát điều hành được lập cụ thể và rõ ràng. Thư cam kết và các Kiểmsoát viên tham dự họp yêu cầu ký tên vào những biên phiên bản cuộc họp. Những biên bạn dạng họp củaBan kiểm soát và điều hành phải được cất giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng Kiểm soátviên.

2. Ban kiểm soát điều hành có quyền yêu thương cầuthành viên Hội đồng quản lí trị, người đứng đầu (Tổng giám đốc) và đại diện thay mặt công ty kiểmtoán hòa bình tham dự và trả lời các vấn đề mà các kiểm soát và điều hành viên quan lại tâm.

Chương V

NGĂN NGỪA XUNG ĐỘTLỢI ÍCH

Điều 24. Tráchnhiệm trung thực và tránh giảm các xung đột về quyền lợi của người quản lý doanhnghiệp

1. Member Hội đồng cai quản trị, Kiểmsoát viên, người có quyền lực cao (Tổng giám đốc) với người cai quản khác phải công khai các lợiích tương quan theo khí cụ của cơ chế doanh nghiệp và các văn bạn dạng pháp mức sử dụng liênquan.

2. Thành viên Hội đồng quản lí trị, Kiểmsoát viên, giám đốc (Tổng giám đốc), người thống trị khác và những người có liênquan của các thành viên này không được áp dụng những thông tin đã đạt được nhờ chứcvụ của bản thân mình để tứ lợi cá thể hay để phục vụ tác dụng của tổ chức triển khai hoặc cá nhânkhác.

3. Thành viên Hội đồng cai quản trị, Kiểmsoát viên, người có quyền lực cao (Tổng giám đốc) vàngười quản lý khác bao gồm nghĩa vụ thông tin cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát điều hành vềcác thanh toán giữa công ty, công ty con, công ty do doanh nghiệp đại chúng cụ quyềnkiểm rà soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chủ yếu thành viên kia hoặc cùng với nhữngngười có tương quan của thành viên kia theo dụng cụ của pháp luật. Đối cùng với cácgiao dịch của các đối tượng người sử dụng nêu trên vì chưng Đại hội đồng người đóng cổ phần hoặc Hội đồng quảntrị chấp thuận, công ty đại chúng buộc phải thực hiện công bố thông tin về những nghịquyết này theo quy định của điều khoản chứng khoánvề ra mắt thông tin.

4. Member Hội đồng quản lí trị khôngđược biểu quyết so với giao dịch có lại tiện ích cho thành viên đó hoặc ngườicó liên quan của thành viên kia theo khí cụ của qui định doanh nghiệp cùng Điều lệcông ty.

5. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểmsoát viên, người đứng đầu (Tổng giám đốc), người cai quản khác và những người có liênquan của những thành viên này không được sử dụng những thông tin không được phépcông bố của khách hàng hoặc ngày tiết lộ cho tất cả những người khác để triển khai các thanh toán cóliên quan.

Điều 25. Giao dịchvới người có liên quan

1. Khi thực hiện giao dịch với người cóliên quan, doanh nghiệp đại chúng phải ký phối hợp đồng bằng văn bản theo nguyên tắcbình đẳng, từ bỏ nguyện.

2. Doanh nghiệp đại chúng áp dụng các biệnpháp cần thiết để chống ngừa những người dân có tương quan can thiệp vào hoạt động củacông ty với gây tổn hại cho công dụng của công ty thông qua việc điều hành và kiểm soát cácgiao dịch, tải bán, ngân sách chi tiêu hàng hóa và thương mại & dịch vụ của công ty.

3. Công ty đại chúng áp dụng những biệnpháp quan trọng để ngăn ngừa người đóng cổ phần và những người có liên quan tiến hành cácgiao dịch có tác dụng thất bay vốn, gia tài hoặccác mối cung cấp lực không giống của công ty.

Điều 26. Giao dịchvới cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượngnày

1. Công ty đại chúng không được cungcấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho người đóng cổ phần là cá thể và tín đồ có tương quan của cổđông đó là cá nhân, trừ trường hợp doanh nghiệp đại chúng là tổ chức triển khai tín dụng.

2. Công ty đại bọn chúng không được cungcấp khoản vay mượn hoặc bảo hộ cho cổ đông là tổ chức và fan có liên quan của cổđông sẽ là cá nhân, trừ những trường hòa hợp sau đây:

a) công ty đại chúng là tổ chức tín dụng;

b) người đóng cổ phần là doanh nghiệp con trong trườnghợp công ty con là những công ty không tồn tại cổ phần, phần vốn góp nhà nước vắt giữvà đã triển khai góp vốn, cài đặt cổ phần của người tiêu dùng đại chúng trước thời gian ngày 01 tháng7 năm năm ngoái theo hình thức tại khoản 6 Điều 16 Nghị định số96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm năm ngoái của cơ quan chính phủ quy định chi tiết mộtsố điều của mức sử dụng doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp đại bọn chúng không được cungcấp khoản vay mượn hoặc bảo lãnh cho tất cả những người có liên quan của người đóng cổ phần là tổ chức, trừcác trường hợp sau đây:

a) công ty đại chúng là tổ chức triển khai tín dụng;

b) công ty đại chúng và tổ chức triển khai làngười có tương quan của cổ đông là các công ty trong cùng tập đoàn lớn hoặc các côngty chuyển động theo đội công ty, bao gồm công ty bà mẹ - công ty con, tập đoàn lớn kinhtế và thanh toán giao dịch này đề nghị được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản ngại trị chấpthuận theo công cụ tại Điều lệ công ty;

c) ngôi trường hợp luật pháp có quy địnhkhác.

4. Trừ trường hợp những giao dịch đượcĐại hội đồng người đóng cổ phần chấp thuận, công ty đại bọn chúng không được triển khai giao dịchsau:

a) Cấp những khoản vay mượn hoặc bảo lãnhcho member Hội đồng quản ngại trị, kiểm soát điều hành viên, giám đốc (Tổng giám đốc), cácngười làm chủ khác và hầu như cá nhân, tổ chức có liên quan của những đối tượngnày, trừ ngôi trường hợp doanh nghiệp đại bọn chúng và tổ chức triển khai có liên quan đến cổ đông làcác doanh nghiệp trong cùng tập đoàn lớn hoặc các công ty chuyển động theo đội công ty,bao gồm doanh nghiệp mẹ - công ty con, tập đoàn tài chính và pháp luật chuyên ngành cóquy định khác.

b) thanh toán giao dịch dẫn mang lại tổng giá bán trịgiao dịch có mức giá trị trường đoản cú 35% trở lên trên tổng giá bán trị tài sản ghi trên report tàichính sớm nhất giữa doanh nghiệp đại bọn chúng với 1 trong các đối tượng người dùng sau:

- member Hội đồng quản ngại trị, Kiểmsoát viên, người đứng đầu (Tổng giám đốc), những người cai quản khác và người có liênquan của các đối tượng này;

- Cổ đông, người thay mặt đại diện ủy quyền củacổ đông cài trên 10% tổng kinh phí cổ phần phổ thông của chúng ta và phần lớn ngườicó tương quan của họ;

- doanh nghiệp lớn có tương quan đến những đốitượng khí cụ tại khoản 2 Điều 159 qui định doanh nghiệp.

5. Hội đồng cai quản trị chấp thuận các hợpđồng, giao dịch thanh toán tại điểm b khoản 4 Điều này có giá trị bé dại hơn 35% tổng giá chỉ trịtài sản ghi trên report tài chính gần nhất hoặc một xác suất khác nhỏ dại hơn quy địnhtại Điều lệ công ty.

Điều 27. Đảm bảoquyền vừa lòng pháp của người có quyền lợi liên quan mang lại công ty

1. Doanh nghiệp đại chúng cần thực hiệntrách nhiệm với cộng đồng và người có quyền hạn liên quan liêu đến doanh nghiệp theo quyđịnh của pháp luật hiện hành cùng Điều lệ công ty.

2. Công ty đại chúng đề xuất tuân thủcác quy định quy định về lao động, môi trường thiên nhiên và làng mạc hội.

Chương VI

BÁO CÁO VÀ CÔNGBỐ THÔNG TIN

Điều 28. Nghĩa vụcông bố thông tin

1. Doanh nghiệp đại chúng có nghĩa vụ côngbố đầy đủ, đúng đắn và kịp thời thông tin định kỳ và bất thường về tình hìnhhoạt động cung ứng kinh doanh, tài chủ yếu và tình trạng quản trị công ty cho cổđông và công chúng. Công ty đại bọn chúng phải chào làng đầy đủ, đúng mực và kịp thờicác tin tức khác nếu những thông tin đó tất cả khả năng tác động đến giá kinh doanh chứng khoán và ảnh hưởng đến đưa ra quyết định của người đóng cổ phần vànhà đầu tư. Thông tin và cách thức công bố thông tin được triển khai theo quy địnhcủa pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Việc công bố thông tin được thựchiện bảo đảm cổ đông và công chúng rất có thể tiếp cận công bằng. Ngôn ngữ trongcông bố tin tức cần rõ ràng, dễ hiểu và tránh gây hiểu nhầm cho người đóng cổ phần và nhàđầu tư.

Điều 29. Công bốthông tin về mô hình tổ chức quản lý công ty

1. Công ty đại chúng phải báo cáo Ủyban đầu tư và chứng khoán Nhà nước, Sở thanh toán giao dịch chứngkhoán và công bố thông tin về mô hình tổchức thống trị và vận động công ty theo luật tại Điều 134 Luậtdoanh nghiệp.

2. Trong trường hợp công ty thay đổimô hình hoạt động, doanh nghiệp đại bọn chúng phải báo cáo Ủy ban thị trường chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch thanh toán chứng khoán và chào làng thông tin trong tầm 24 tiếng kểtừ lúc Đại hội đồng cổ đông tất cả quyết định biến đổi mô hình.

Điều 30. Công bốthông tin về quản lí trị công ty

1. Doanh nghiệp đại chúng cần công bốthông tin về tình trạng quản trị công ty tại các kỳ Đại hội đồng người đóng cổ phần thườngniên với trong báo cáo thường niên của người tiêu dùng theo chính sách của quy định chứngkhoán về chào làng thông tin.

2. Doanh nghiệp niêm yết có nhiệm vụ báocáo chu kỳ 06 tháng và ra mắt thông tin về tình hình quản trị công ty theoquy định của điều khoản chứng khoán vềcông tía thông tin.

Điều 31. Công bốthông tin về thu nhập của chủ tịch (Tổng giám đốc)

Tiền lương của chủ tịch (Tổng giám đốc) với người thống trị khác đề nghị đượcthể hiện nay thành mục riêng biệt trong báo cáo tài bao gồm hàng năm của bạn và phảibáo cáo Đại hội đồng người đóng cổ phần tại buổi họp thường niên.

Điều 32. Tráchnhiệm về report và ra mắt thông tin của member Hội đồng quản lí trị, Kiểmsoát viên, giám đốc (Tổng giám đốc)

Ngoài những trách nhiệm theo vẻ ngoài tạiĐiều 24 Nghị định này, thành viên Hội đồng quản lí trị, điều hành và kiểm soát viên, người đứng đầu (Tổng giám đốc) gồm trách nhiệm report Hội đồngquản trị, Ban kiểm soát và điều hành trong những trường hòa hợp sau:

1. Các giao dịch giữa doanh nghiệp vớicông ty trong số đó các member nêu trên là thành viên sáng lập hay những thànhviên Hội đồng quản ngại trị, giám đốc (Tổng giám đốc) trong thời hạn 03 năm ngay gần nhấttrước thời gian giao dịch;

2. Các giao dịch giữa công ty vớicông ty trong các số ấy người gồm liên quan của các thành viên nêu bên trên là thành viên Hộiđồng quản ngại trị, giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc người đóng cổ phần lớn.

Điều 33. Tổ chứccông tía thông tin

1. Công ty đại chúng bắt buộc xây dựng vàban hành quy định về công bố thông tin của khách hàng theo biện pháp tại công cụ chứngkhoán và các văn bạn dạng hướng dẫn.

2. Công ty đại chúng phải bao gồm ít nhấtmột nhân viên chào làng thông tin. Nhân viên ra mắt thông tin của bạn đạichúng có trách nhiệm sau:

a) chào làng các tin tức của công tyvới công chúng đầu tư theo hình thức của quy định và Điều lệ công ty;

b) công khai tên, số điện thoại làmviệc để cổ đông liên hệ.

Chương VII

GIÁM SÁT VÀ XỬLÝ VI PHẠM

Điều 34. Giámsát về quản lí trị công ty

1. Ủy ban kinh doanh chứng khoán Nhà nước thực hiện thống kê giám sát nội dung liênquan đến quản trị công ty của các công ty đại chúng theo quy định của Nghị địnhnày.

2. Công ty đại bọn chúng và những tổ chức,cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai quy định cai quản trị công ty quy địnhtại Nghị định này.

3. Doanh nghiệp đại chúng và các tổ chức,cá nhân có liên quan có nghĩa vụ hỗ trợ kịp thời, chính xác các thông tin,tài liệu, dữ liệu liên quan đến hoạt động quản trị công ty của công ty đạichúng với giải trình các sự việc tương quan theo yêu cầu của Ủy ban thị trường chứng khoán Nhà nước.

4. Trường hợp doanh nghiệp đại chúng vàcác tổ chức, cá thể có tương quan không tuân thủ quy định trên khoản 3 Điều nàybị cách xử trí theo nguyên lý pháp luật.

Điều 35. Xử lývi phạm về quản ngại trị công ty

Các công ty đại chúng và các tổ chức,cá nhân có liên quan vi phạm qui định về quản trị công ty bị xử phân phát theo quy địnhtại Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 mon 9 năm trước đó của cơ quan chính phủ quy địnhxử phạt vi phạm hành thiết yếu trong nghành nghề chứng khoánvà thị trường chứng khoán đối với cáchành vi phạm luật quy định về cai quản trị doanh nghiệp đại chúng, Nghị định số145/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm năm nhâm thìn của cơ quan chỉ đạo của chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm trước đó của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quyđịnh xử phạt vi phạm luật hành thiết yếu trong nghành nghề chứng khoán và thị trường chứng khoánvà luật của điều khoản hiện hành.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 36. Điềukhoản chuyển tiếp

1. Đến thời khắc quy định trên khoản 2Điều 12 Nghị định này còn có hiệu lực, quản trị Hội đồng quản trị hoàn toàn có thể kiêm nhiệmchức danh người đứng đầu (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng.

2. Đến thời gian quy định trên khoản 3Điều 12 Nghị định này có hiệu lực, thành viên Hội đồng quản ngại trị doanh nghiệp đạichúng hoàn toàn có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

Điều 37. Hiệu lựccủa Nghị định

1. Nghị định này còn có hiệu lực thi hànhtừ ngày thứ nhất tháng 8 năm 2017, trừ luật pháp tại khoản 2, khoản 3 Điều này.

2. Qui định tại khoản 2 Điều 12 Nghịđịnh này còn có hiệu lực sau 03 năm tính từ lúc ngày Nghị định này còn có hiệu lực.

3. Luật pháp tại khoản 3 Điều 12 Nghịđịnh này còn có hiệu lực sau 02 năm tính từ lúc ngày Nghị định này có hiệu lực.

4. Thông tứ số 121/2012/TT-BTC ngày26 mon 7 năm 2012 của bộ Tài chủ yếu quy định về quản lí trị công ty vận dụng chocác công ty đại bọn chúng bị bến bãi bỏ tính từ lúc ngày Nghị định này còn có hiệu lực.

Điều 38. Tổ chứcthực hiện

1. Bộ Tài chủ yếu có trách nhiệm hướngdẫn thực hành Nghị định này.

2. Những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang bộ, Thủ trưởng phòng ban thuộc chủ yếu phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

nơi nhận: - Ban túng thư trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng thiết yếu phủ; - các bộ, phòng ban ngang bộ, ban ngành thuộc bao gồm phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, tp trực nằm trong trung ương; - Văn phòng trung ương và những Ban của Đảng; - văn phòng và công sở Tổng túng thiếu thư; - Văn phòng quản trị nước; - văn phòng công sở Quốc hội; - Hội đồng dân tộc bản địa và những Ủy ban của Quốc hội; - tòa án nhân dân nhân dân tối cao; - Viện kiểm tiếp giáp nhân dân về tối cao; - kiểm toán nhà nước; - Ủy ban đo lường tài chính Quốc gia; - Ngân hàng cơ chế xã hội; - Ngân hàng cải cách và phát triển Việt Nam; - Ủy ban trung ương Mặt trận nước nhà Việt Nam; - cơ quan trung ương của những đoàn thể; - VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, đơn vị chức năng trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, KTTH (3).KN