Neither Là Gì

Nếu nhiều người đang chưa rõ sự khác biệt về ý nghĩa của nhị câu trên cũng giống như cách sử dụng cấu tạo Either…Or và Neither…Nor thì hãy đọc bài viết dưới trên đây nhé.

Bạn đang xem: Neither là gì


A. Either…Or

Either…or có nghĩa là hoặc…hoặc, được dùng làm khẳng định khả năng có thể xảy ra với một trong hai đối tượng người tiêu dùng được nhắc đến, hiểu đơn giản và dễ dàng là hoặc điều này hoặc loại kia.

Either A or B+ V(chia theo B)…

(A và B rất có thể là đại từ, danh từ, tính từ, mệnh đề. Trường hợp A và B là mệnh đề sẽ không có V theo sau)

Vị trí: Either…or rất có thể đứng đầu câu hoặc thân câu.

Ví dụ:

Either I or Hung will pass the exam next week with the highest score.

⟹ Tôi hoặc Hùng sẽ qua bài kiểm tra tuần cho tới với điểm số cao nhất.


*

Neither I nor my best friends didn’t go khổng lồ school yesterday.


I drink neither milk nor tea.

⟹ Tôi ko uống sữa tương tự như không uống trà.

They were neither sad nor disappointed with their exam results.

⟹ bọn họ không bi đát cũng không bế tắc với tác dụng kì thi.

Neither they invited me lớn the party norI want to go there.

⟹ bọn họ không mời tôi đến dự lễ hội mà tôi cũng không thích đến đó.

Câu đảo ngữ với Neither, Nor

Neither/Nor + Trợ rượu cồn từ + S

Neither + Trợ đụng từ + S + V1 + nor + V2

Ví dụ:

Kim didn’t go khổng lồ work. Neither did his sister.

⟹ Kim đang không phải đi làm. Chị gái anh ấy cũng không.

Neither did she clean the house nor fold the clothes.

⟹ Cô ấy không lau bên cũng không gấp quần áo.

Xem thêm: Wscript.Exe Là Gì - Dinh Family Library


C. Một số chú ý khi thực hiện Either…or với Neither…nor

1. Khi phân tách động trường đoản cú với Either…or và Neither…nor thì hễ từ được phân tách theo chủ ngữ thứ hai (chủ ngữ thua cuộc or hoặc nor).

Ví dụ:

Either Jun or his children lượt thích playing football.

Neither my cats nor my dog is black.

2. Biến hóa giữa Either…or cùng Neither…nor

Neither…nor = Not either…or

Ví dụ:

Minh likes neither yellow hat nor red one. Finally, he likes this.

⟹ Minh doesn’t lượt thích either yellow hat or red one. Finally, he likes this.

Ngoài cấu trúc trên, ta rất có thể dùng cấu tạo and…not…either

Ví dụ:

Neither Kien or bầu passed the exam last year.

⟹ Kien didn’t pass the exam last year & Thai did not, either.

3. Lúc Either hoặc Neither đứng một mình

Trường đúng theo này, Either sẽ có nghĩa là 1 trong trong những đối tượng người dùng được đề cập đến, còn Neither mang nghĩa là không đối tượng người tiêu dùng nào.

Either với Neither sẽ tiến hành đặt đầu câu, trước công ty ngữ và động từ sau công ty ngữ sẽ được chia số ít.

Ví dụ:

Either person in this class is under 15.

⟹ Một trong số những fan trong lớp này là dưới 15 tuổi.

Neither teacher goes khổng lồ school on Saturday.

⟹ Không cô giáo nào đến trường vào thiết bị 7.

Bài tập vận dụng

In this game, you _______ win _______ lose. It depends on you._______ Tuan _______ Tu will help you with your homework. They are both busy at the moment.This is my offer. You _______ take it _______ leave it.When I go khổng lồ the restaurant, I eat _______ meat _______ roast chicken. These are my favorite meals.His mother believed _______ his son _______ his friend. She thought that both were lying.I need _______ your help _______ your compassion. I can perfectly handle my problems all alone._______ Hoa _______ Hue will write the report. Just ask one of them._______ you return the money you had stolen _______ I’ll điện thoại tư vấn the police.My mum can _______ read _______ write. She is illiterate.You can use _______ this computer _______ the other one. Someone must fix them first.

Đáp Án

Either …orNeither … norEither … orEither … orNeither … norNeither … norEither … orEither … orNeither … norNeither … nor

Trên phía trên là toàn cục kiến thức về Either…or cùng Neither…nor. Thật thuận tiện dể nắm bắt và vận dụng đúng không nhỉ nào! Hy vọng bài viết thực sự bổ ích dành cho chính mình để nâng cao hơn về vốn ngữ pháp tiếng Anh.