NAVBAR LÀ GÌ

1. Navs là gì?:

Navs tất cả sẵn trong bootstrap, bắt đầu với Class nav. Cần sử dụng để biến hóa kiểu cho menu như giao diện pill tuyệt tabs,.. Phần này mình vẫn nói rõ hơn ví dụ vào video.

Bạn đang xem: Navbar là gì

1.1 Tabs and Pills

ClassDescription
.nav nav-tabsTạo navigation tabs
.nav nav-pillsTạo navigation pills
.nav nav-pills nav-stackedTạo vertical navigation pills
.nav-justifiedLàm cho những navigation tab/bills bằng với phạm vi của lớp cha, khi màn hình rộng hơn 786px, bên trên màn hình nhỏ hơn những navigation tabs/bills được xếp ck lên nhau.
.disabledTừ chối truy cập vào link này.

Ví dụ Tabs:

class="https://kinhdientamquoc.vn/navbar-la-gi/imager_5_37187_700.jpgnav nav-tabs"https://kinhdientamquoc.vn/navbar-la-gi/imager_5_37187_700.jpg> Ví dụ về pills:

class="https://kinhdientamquoc.vn/navbar-la-gi/imager_5_37187_700.jpgnav nav-pills"https://kinhdientamquoc.vn/navbar-la-gi/imager_5_37187_700.jpg> Ví dụ về justified:

class="https://kinhdientamquoc.vn/navbar-la-gi/imager_5_37187_700.jpgnav nav-tabs nav-justified"https://kinhdientamquoc.vn/navbar-la-gi/imager_5_37187_700.jpg> ... Class="https://kinhdientamquoc.vn/navbar-la-gi/imager_5_37187_700.jpgnav nav-pills nav-justified"https://kinhdientamquoc.vn/navbar-la-gi/imager_5_37187_700.jpg> ...Ví dụ về Disable Link

class="https://kinhdientamquoc.vn/navbar-la-gi/imager_5_37187_700.jpgnav nav-pills"https://kinhdientamquoc.vn/navbar-la-gi/imager_5_37187_700.jpg> ... ...

1.2. Thực đơn Dropdowns:

with tab:


Tab with Dropdown Menu

Tutorials
With Pills:


Pill with Dropdown Menu

Tutorials

 2. Navbar là gì?

Navbar được ra đời để đáp ứng nhu cầu các thành bên trong thẻ meta, hoạt động như (tiêu đề trang web) Navigation Header. Hỗ trợ sổ xuống, tắt hoặc, trong giao diện điện thoại hoặc tăng chiều rộng khung người với trang bị lớn.

Một số điều chú ý khi áp dụng với navbar:

 Để Navbar vận động yêu mong cần cung cấp Javascript, nếu không tồn tại javascript đã không mở rộng nvabar và sẽ hiển thị cùng với class .navbar-collapseThat đổi sổ xuống trong di động bởi điểm ngắt 
grid-float-breakpoint

2.1. Brand image ( logo ) vào Bootstrap:

Thay đổi biểu tượng logo cho website của chúng ta bằng class .nav-brand như sau:

class="https://kinhdientamquoc.vn/navbar-la-gi/imager_5_37187_700.jpgnavbar navbar-default"https://kinhdientamquoc.vn/navbar-la-gi/imager_5_37187_700.jpg>
class="https://kinhdientamquoc.vn/navbar-la-gi/imager_5_37187_700.jpgcontainer-fluid"https://kinhdientamquoc.vn/navbar-la-gi/imager_5_37187_700.jpg>
class="https://kinhdientamquoc.vn/navbar-la-gi/imager_5_37187_700.jpgnavbar-header"https://kinhdientamquoc.vn/navbar-la-gi/imager_5_37187_700.jpg> class="https://kinhdientamquoc.vn/navbar-la-gi/imager_5_37187_700.jpgnavbar-brand"https://kinhdientamquoc.vn/navbar-la-gi/imager_5_37187_700.jpg href="https://kinhdientamquoc.vn/navbar-la-gi/imager_5_37187_700.jpg#"https://kinhdientamquoc.vn/navbar-la-gi/imager_5_37187_700.jpg>

*

Mời các bạn đón coi phần tiếp theo..

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài Tập Tình Huống Môn Quản Trị Học Phần Quản Trị Học Đại


Share this:


Like this:


Like Loading...

Related


Category:

Hướng dẫn bootstrap 3

Leave a comment


Tagged with:


Sửa lỗi ko thể cài Plug-in – Fix Error Can’t load Plug-in trên googleChrome

Hướng dẫn download clip youtube tự trình cẩn thận cờ rôm, không cần cài đặtidm.


Leave a Reply Cancel reply


Enter your comment here...

Fill in your details below or click an icon to log in:


*

Email (required) (Address never made public)
Name (required)
Website
*

You are commenting using your kinhdientamquoc.vn.com account.(LogOut/Change)


*

You are commenting using your Twitter account.(LogOut/Change)


*

You are commenting using your Facebook account.(LogOut/Change)


Cancel

Connecting to lớn %s


Notify me of new comments via email.

Notify me of new posts via email.


Δ


Danh mục bài viết
IT (24)Code (10)PHP (7)Phim (6)Tutorials (8)
Recent Posts
Blogroll
Tag Cloud

Blog at kinhdientamquoc.vn.com.