Modified là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Modified là gì

*
*
*

modify
*

modify /"mɔdifai/ nước ngoài đụng từ giảm sút, có tác dụng nhẹ, có tác dụng dịuto lớn modify one"s tone: nhẹ giọng, hạ giọng sửa đổi, cụ đổithe revolution modified the whole social structure of the country: giải pháp mạng sẽ làm thay đổi cả cấu trúc làng hội của khu đất nước (ngôn từ học) thay đổi (nguyên âm) bởi hiện tại c lao lực sự hỗn loàn, sự lộn xộn nội cồn từ lao lựcto lớn toil and moil làm cho đổ mồ hôi nước mắt
cải biênchỉnhđiều chỉnhlàm cho đổi mới đổisửa đổimodify a template: sửa đổi khuôn mẫuthay đổiLĩnh vực: toán và tinđổi (dạng)giảm bớtsút nhẹhạ thấpsửa đổigắng đổi
*Xem thêm: Nghĩa Của Từ Erythema Là Gì ? Nghĩa Của Từ Erythematous Trong Tiếng Việt

*

*

modify

Từ điển Collocation

modify verb

ADV. considerably, drastically, greatly, heavily, profoundly, radically, significantly, substantially The original text has been modified so radically that it is barely recognizable. | a little, partially, partly, slightly, somewhat | gradually | constantly | specially | appropriately, suitably | accordingly | chemically, genetically genetically modified organisms

VERB + MODIFY have sầu lớn, need khổng lồ You may need khổng lồ modify your plans a little.

PHRASES highly modified, in a modified khung These ideas are still used today, though in a slightly modified khung. | a modified version using a highly modified version of the program

Từ điển WordNet


v.

make less severe or harsh or extreme

please modify this letter to make it more polite

he modified his views on same-gender marriage
Xem thêm: Wav Và Wave Là File Wav Là Gì, Các Định Dạng File Nhạc Mp3, Wav, Flac, Acc

English Synonym và Antonym Dictionary

modifies|modified|modifyingsyn.: adjust alter change diversify fix qualify vary

Chuyên mục: Hỏi Đáp