MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ LÀ GÌ

Mô hình dữ liệu quan hệ bao bao gồm một hoặc những quan hệ (Relation). Thực thể với thuộc tính trong quy mô ERD phát triển thành quan hệ và thuộc tính của quan liêu hệ. Mối phối hợp sẽ biến chuyển khoá ngoại.

Ví dụ: MON_HOC (MaMon, TenMon, SoTinChi)


Bạn đang xem: Mô hình dữ liệu quan hệ là gì

*

Mô hình dữ liệu quan hệ –Qui ước ký kết hiệu

Quan hệ: dùng những ký từ in hoa Q, R, S.Quan hệ Q bao gồm tập thuộc tính A1,A2,..,An: Q(A1,A2,..,An)

Mô hình dữ liệu quan hệ – quan niệm khoá trên những hệ quản lí trị CSDL

Khoá chính (Primary Key)

X được gọi là khoá thiết yếu của quan hệ nam nữ Q nếu quý hiếm trên X minh bạch giữa những bộ.Mỗi quan hệ chỉ được khai báo một khoá chính

Khoá ngoại (Foreign Key)

Cho 2 quan hệ Q và R. X được gọi là khoá ngoại của R nếu như X là thuộc tính của R với X là khoá thiết yếu của Q.Tên nằm trong tính trên khóa ngoại cùng khóa chính rất có thể khác nhau


*

Quy tắc biến hóa ERD sang mô hình dữ liệu quan hệ

Tập thực thể

Mỗi thực thể gửi thành một quan hệ thuộc tên và danh sách thuộc tính.Thuộc tính khoá trở thành khoá bao gồm của quan hệ tình dục Ví dụ gửi tập thực thể


*

Mối phối kết hợp 1 – 1

Thuộc tính khoá bên này làm khoá ngoại bên đó hoặc ngược lại. Dưới làví dụ gửi mối phối hợp 1 – 1


*

*

Xem thêm: Cờ Caro Tiếng Anh Là Gì ? Cờ Ca Rô Trong Tiếng Anh Là Gì Cờ Caro Tiếng Anh Là Gì

Mối kết hợp N – N

Chuyển thànhquan hệ mới tất cả khoá chính gồm 2 nằm trong tính khoá của 2 quan liêu hệ; ở trong tính mối phối kết hợp (nếu có) thay đổi thuộc tính của quan hệ nam nữ mới.Ví dụ


Mối kết hợp 3 ngôi (Ba thực thể gia nhập vào mọt kết hợp)

Chuyển thành tình dục mới, tất cả khoá chủ yếu gồm 3 nằm trong tính khoá của 3 thực thể tham gia mối kết hợp. Thuộc tính mối kết hợp (nếu có) biến thuộc tính của quan hệ nam nữ mới.Ví dụ


Thuộc tính đa trị (Thuộc tính có tương đối nhiều giá trị cho một thể hiện)

Chuyển thành quan hệ mới gồm khoá thiết yếu gồm nằm trong tính nhiều trị cùng thuộc tính khoá của thực thể. Sau khi gửi thành tình dục mới, nằm trong tính nhiều trị sẽ mất tích khỏi thực thể cũ. Ví dụ


Yêu cầu: Xác định bản số và thực hiện chuyển sang mô hình dữ liệu quan liêu hệ

Tổng kết bài học quy mô dữ liệu quan hệ

Mô hình dữ liệu quan hệ và những thành phần của nó Quy tắc chuyển quy mô thực thể kết hợp sang quy mô dữ liệu quan lại hệ

Tập thực thểMối phối kết hợp 1 – 1Mối phối kết hợp 1 – NMối phối kết hợp N – NMối kết hợp 3 ngôiThuộc tính đa trị

Yêu cầu: gửi ERD sang quy mô dữ liệu quan lại hệ

Bài thực hành thực tế số 2: phụ thuộc vào mẫu hoá đơn bán sản phẩm hãy xây đắp mô hình tài liệu quan hệ


Trong đó:Số hoá đơn khẳng định được ngày chế tạo ra lập;Mã khách hàng hàng xác định được tên khách hàng hàng, địa chỉ;Mã hàng xác minh được tên sản phẩm hoá, đơn vị tính, đối kháng giá số lượng

Bài thực hành thực tế số 3: xây dựng mô hình tài liệu quan hệ nhờ vào mẫu phiếu mượn sách vào thư viện.


Trong đó:Số phiếu xác minh được ngày mượn;Mã sinh viên khẳng định được tên sinh viên, mã lớp;Mã sách khẳng định được thương hiệu sách, nhà xuất bản, ghi chú


Đăng ký kết nhận TÀI LIỆU, KHÓA HỌC hoặc TƯ VẤN từ bỏ ADMIN

Họ với tên (Bắt buộc nhập)

e-mail (Bắt buộc nhập)

Số điện thoại cảm ứng thông minh (Bắt buộc nhập)

các bạn cần hỗ trợ về (Bắt buộc chọn) ---Source code các bài labEbookVề những khóa họcTư vấn về siêng môn, phía nghiệp, việc làm


Đăng ký kết nhận TÀI LIỆU, KHÓA HỌC hoặc TƯ VẤN từ ADMIN

Họ với tên (Bắt buộc nhập)

thư điện tử (Bắt buộc nhập)

Số điện thoại cảm ứng (Bắt buộc nhập)

bạn cần hỗ trợ về (Bắt buộc chọn) ---Source code các bài labEbookVề các khóa họcTư vấn về chăm môn, hướng nghiệp, việc làm