Mô Hình Baumol Trong Quản Trị Tiền Mặt

TCCTTS. NGUYỄN TRUNG TRỰC (Khoa Tài chủ yếu - Ngân hàng, ngôi trường Đại học tập Công nghiệp thành phố hồ chí minh (IUH))

TÓMTẮT:

Cơ cấu đầu tư tài sản bao hàm tài sảnngắn hạn và gia sản dài hạn gồm vai trò ra quyết định đến hiệu quả chuyển động củadoanh nghiệp (DN), bởi lợi nhuận phạt sinh từ các việc sử dụng có hiệu quả tài sảncủa DN. Do vậy, phân tích cơ cấu đầu tư chi tiêu tài sản, tài sản thời gian ngắn bao gồm: tồnkho, khoản phải thu, tiền mặt,… và gia sản dài hạn bao gồm: gia sản cố định,đầu bốn tài sản ngắn hạn khác, có ý nghĩa sâu sắc rất quan tiền trọng, nhằm nâng cao hiệu quảhoạt động, nâng cấp khả năng tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh trên thị phần trong và ko kể nước,nhất là trong xu hướng hội nhập kinh tế tài chính quốc tế hiện tại nay.

Bạn đang xem: Mô hình baumol trong quản trị tiền mặt

Từkhóa: cơ cấu đầu tư, tài sản ngắn hạn, tàisản lâu năm hạn, sinh lời, tác dụng hoạt động.

1.Cơ sở lý thuyết

Có những chỉ tiêu để nhận xét hiệu quảhoạt đụng của DN: EBIT (Earning before interrest & tax); EBT (Earning beforeinterrest tax); NI (Net income), ROE (Return on equity),… nhưng chỉ tiêu tổngquát duy nhất là EBIT. EBIT được tính như sau:

EBIT = doanh thu thuần - túi tiền (Chưacó khấu hao) - khấu hao

Tỷ suất tăng lãi = EBIT/Tổng tài sản

Như vậy, EBIT được ra đời từ quátrình đầu tư chi tiêu và sử dụng tài sản của doanh nghiệp. Vì đó, để cải thiện hiệu quảhoạt hễ của DN, chúng ta phải nâng cao hiệu quả đầu tư và thực hiện tài sản.Tài sản của DN bao hàm tài sản ngắn hạn: sản phẩm tồn kho, chi phí mặt, khoản phảithu..; gia tài dài hạn: gia tài cố định, đầu tư chi tiêu tài sản lâu dài khác,…

1.1. Hiệu quả đầu tư tài sản ngắn hạn

Vừa qua cùng hiện nay, xu hướng chung đểnâng cao hiệu quả đầu tư và sử dụng tài sản ngắn hạn, chúng ta sử dụng tế bào hìnhBAT (The Baumol-Allais-Tobin) xuất xắc EOQ (Economic Order Quantity), vậy thể:

1.1.1.Đối với sản phẩm tồn kho

Mục đích kiếm tìm số lượng đặt đơn hàng mỗi lầnđể có tổng ngân sách trong năm là nhỏ tuổi nhất.

Đầu tiên là phát triển mối quan hệ chứcnăng giữa các biến có tương quan đến mô hình và có giải pháp hiệu quả. Trongtrường vừa lòng này, họ đang quan tâm đến chi phí, theo phương trình:

TC (Total cost): Tổng ngân sách hàng năm.D (Demand annual): nhu yếu hàng năm. C (Cost per unit): Giá tải của một đơn vịsản phẩm. Q (Quantity): Lượng mua hàng tối ưu một lần. F (Fix cost of placingan order): chi tiêu đặt mặt hàng một lần. C: giá thành dự trữ bên trên một đơn vị hàng tồnkho trung bình.

(D/ Q)* F: túi tiền đặt hàng hàng năm.

(Q/ 2)* c: giá thành dự trữhàng bình quân trong năm. Vạc triển quy mô là kiếm tìm số lượng đặt hàng Q mà lại tổngsố ngân sách chi tiêu (TC) là về tối thiểu.

Hình 1.1: giá cả tồn kho sản phẩm năm dựa trên độ to của những lần đặt hàng

Trong Hình 1.1, tổng giá thành là về tối thiểuvào thời điểm mà độ dốc của con đường cong là zero, đem đạo hàm của tổng đưa ra phíliên quan mang lại Q và cho thiết lập này bằng zero.

Lấy đạo hàm của cách làm 1.1, tìm kiếm điểmcực tiểu, chúng ta có:

1.1.2.Đối cùng với tồn quỹ tiền mặt

- kim chỉ nam quản trị chi phí mặt: Mục tiêucủa cai quản trị tiền mặt là buổi tối thiểu hóa lượng chi phí mặt mà doanh nghiệp phải nắmgiữ để bảo trì mọi vận động sản xuất - gớm doanh của công ty một cáchliên tục, với ngân sách chi tiêu thấp, hiệu quả cao.

- Sự quan trọng phải sở hữu tiền mặt:Đảm bảo bảo trì hoạt động tiếp tế - gớm doanh diễn ra bình thường. Phòng ngừamọi bất trắc xẩy ra trong quá trình kinh doanh, gia hạn khả năng thanh toán. Cókhả năng tận dụng, tiến hành được những lợi nỗ lực khi gồm cơ hội đầu tư tốt.

- Những bất lợi khi công ty nắmgiữ chi phí mặt: vạc sinh ngân sách chi tiêu quản lý. Bị tác động của lạm phát kinh tế và cố kỉnh đổitỷ giá. Mất giá thành cơ hội của vốn tiền mặt.

- câu chữ quản trị vốn chi phí mặt: Xácđịnh nấc dự trữ tiền mặt hòa hợp lý. Dự kiến và quản lý các mẫu thu, đưa ra tiền mặt.Lập bảng planer ngân quỹ tiền mặt (cash budget).

- Các quy mô quản trị tiền mặt

Mục tiêu của các quy mô quản trị tiềnmặt là đào bới mức tồn quỹ tối ưu.

Tổng giá cả giữ tiền mặt: giá cả cơ hội làchi giá tiền mất đi do giữ tiền mặt. Ngân sách giao dịch là chi tiêu liên quan tiền đếnchuyển thay đổi từ bệnh khoán ngắn hạn thành tiền mặt.

Mô hình trên, tổng chi tiêu giữ tiền khía cạnh thấp độc nhất khi ngân sách chi tiêu giao dịchbằng ngân sách cơ hội cùng C* chính là lượng tiền khía cạnh dự trữ về tối ưu.

Hình 1.2: quan hệ giữa túi tiền giữ chi phí mặt với tồn quỹ tiền phương diện

- mô hình Baumol (Mô hình EOQ trongquản trị tiền mặt)

Theo quy mô Baumol: lúc vốn bởi tiềnxuống thấp, doanh nghiệp sẽ bán kinh doanh thị trường chứng khoán để thu chi phí về, đề nghị doanh nghiệp sẽtốn túi tiền giao dịch gắng định cho mỗi lần buôn bán chứng khoán. Hoặc nếu doanhnghiệp đi vay mượn thì đang tốn chi phí giao dịch cho từng lần đi vay. Khi tồn quỹ tiềnmặt, công ty lớn sẽ mất giá thành cơ hội.

Mô hình Baumol dựa trên những giảthuyết sau: thực trạng thu, chi tiền định hình và những đặn. Ngoài đến chi phí thutrong kỳ hoạch định. Không tồn tại dự trữ tiền cho mục đích an toàn. Phần trăm bù đắptiền mặt không đổi. T: Tổng lượng tiền quan trọng trong kỳ. F: chi phí cố địnhcho từng lần kêu gọi vốn (bán triệu chứng khoán, vay mượn nợ,…). I: lãi vay tiền gửi(chứng khoán) trong kỳ. C: bài bản tiền khía cạnh dự trữ.

Tổng giá cả giữ tiền mặt:

Muốn xác định lượng chi phí dự trữ buổi tối ưuthì tổng giá thành giữ tiền khía cạnh (TC) bắt buộc thấp nhất, hay đem đạo hàm của côngthức 1.3, tìm kiếm điểm rất tiểu, bọn chúng tacó:

* Lượng tiền phương diện dự trữ tối ưu

+ Đóng góp của quy mô Baulmol

Mô hình Baumol vẫn làm rất nổi bật lên đượcsự tấn công đổi cơ bản giữa các chi phí cố định của câu hỏi bán những chứng khoán với chiphí thời cơ đối với việc nắm giữ tiền mặt.

Hạn chế của mô hình Baumol: mức chitiêu trong thực tế tạm bợ như giả thuyết của tế bào hình. Việc chuyển đổichứng khoán ngắn hạn (hay vay ngắn hạn) trong thực tế không thể tiến hành nhanhchóng như đo lường và thống kê của mô hình.

- quy mô Miller-Orr

Khắc phục hạn chế trước tiên của mô hìnhBaumol: Merton Miller với Daniel Orr đã trở nên tân tiến một mô hình để xử lý nhữngdòng tiền thu, chi biến động thất thường mỗi ngày như sau:

Mô hình giả định những dòng tiền thuầnhàng ngày phân bổ theo phân phối chuẩn. Từng ngày, dòng vốn thuần có thể diễnbiến tới mức giá thành trị cao nhất hoặc phải chăng nhất. Trả định rằng dòng tiền thuần kỳvọng là bằng không (0).

Hình 1.3: mô hình Miller-Orr

Qua hình trên cho thấy vốn bằng tiềnvận động mang lại khi đụng tới số lượng giới hạn trên. Tại điểm này, công ty lớn sẽ dùngtiền mua chứng khoán một lượng bằng (H - Z).

Khi vốn bởi tiền vận động xuống tớimức giới hạn dưới, doanh nghiệp đẩy ra một lượng hội chứng khoán quan trọng là (Z -L) đối chọi vị để đưa số dư vốn bởi tiền lên mức mục tiêu.

Công thức tính khoảng cách giữa giớihạn trên và giới hạn dưới:

Trong đó:

σ: Phương không nên thu bỏ ra ngân quỹ mỗi ngày;

i:Lãi suất bình quân một ngày;

Mức dự trữ vốn bởi tiền phương châm tối ưusẽ là:

L : giới hạn dưới là nút dự trữ vốnbằng tiền tối thiểu.

H : Mức giới hạn trên : H= L + d = 3Z*- 2L

Số dư vốn bằng tiền cân đối bình quântrong mô hình:

Để áp dụng được quy mô này, cần: Thiếtlập số lượng giới hạn dưới cho dòng tiền thuần. Ước lượng độ lệch chuẩn chỉnh của mẫu tiềnthu chi hàng ngày. đưa ra quyết định mức lãi suất để xác định túi tiền giao dịch hàngngày. Ước lượng giá thành giao dịch liên quan đến việc chọn mua bán kinh doanh chứng khoán ngắnhạn.

Dù sử dụng quy mô nào đi nữa thì sựthành công trong quản trị tiền mặt sẽ phụ thuộc rất khủng vào tài năng phán đoáncủa nhà quản trị tiền mặt.

1.2. Tác dụng đầutư tài sản dài hạn

Để xác minh hiệu quả đầu tư tài sản dàihạn, bọn họ sử dụng các chỉ tiêu: NPV, IRR, PI, MIRR, DPP,… phương thức xácđịnh các chỉ tiêu này như sau:

1.2.1.Tiêu chuẩn hiện giá bán thuần - The net present value - NPV

Hiện giá thuần (NPV) được tính như sau:

NPV = giá chỉ trị bây giờ của dòng vốn dựkiến thừa nhận được sau đây - (trừ) đưa ra phíđầu bốn ban đầu.

Xem thêm: Otaku Là Gì? Khác Với Hikikomori Va Neet Nghĩa Là Gì ? Neet Trong Giới Trẻ

Lãi suất ưu tiên được thực hiện đểtính giá bán trị bây giờ của chiếc tiền phù hợp với nấc độ khủng hoảng của dự án.

I : chi tiêu đầu tứ ban đầu

CFt: thuộc dòng tiền thời kỳ t

N : Là đời sống kinh tế tài chính của dự án

Nếu r là lãi suất chiết khấu của dự án:

NPV > 0: đồng ý dự án

NPV 0 thì dự án công trình làm tăng giátrị DN.

+ Ưu nhược điểm của tiêu chuẩn NPV:

Phương pháp hiện giá chỉ thuần NPV là 1 tiêuchuẩn đặc biệt quan trọng trong việc xem xét một dự án. Giả dụ giữa những chỉ tiêu tất cả mâuthuẫn nhau, họ sẽ phụ thuộc vào tiêu chuẩn NPV để chọn dự án.

Tuy nhiên, tiêu chuẩn NPV cũng có nhữngnhược điểm là tất yêu đánh giá đúng chuẩn khi các dự án có thời hạn hoạt độngkhông bằng nhau, hoặc quan yếu xếp vật dụng tự những dự án đầu tư chi tiêu ưu tiên để lựachọn, khi nguồn vốn chi tiêu của doanh nghiệp lớn bị giới hạn.

1.2.2.Tiêu chuẩn chỉnh tỷ suất đẻ lãi nội bộ - The internal rate of return - IRR

Tỷ suất đẻ lãi nội cỗ IRR là lãi suấtsinh lợi của dự án, khi NPV = 0.

Với r là lãi suất thị phần (hoặc chiphí sử dụng vốn, hay lãi vay chiết khấu)

- giả dụ IRR > r: Đầu tư có lãi --> Đầutư có tác dụng

- nếu như IRR Đầu tứ không kết quả

- giả dụ IRR = r: thu nhập từ chi tiêu chỉđủ bù đắp ngân sách đầu tư

Hai tiêu chuẩn chỉnh NPV với IRR là đông đảo chỉtiêu quan trọng đặc biệt trong đánh giá hoạt động đầu tư.

Trường hợp các dự án thải trừ lẫn nhau,nhà chi tiêu sẽ chọn dự án công trình nào có IRR lớn nhất và IRR > r.

+ Ưu, nhược điểm tiêu chuẩn chỉnh IRR: Thôngthường, những DN sử dụng tiêu chuẩn IRR làm cửa hàng quyết định đầu tư chi tiêu dài hạn. Vìchỉ tiêu này cho chúng ta biết được khoảng chênh lệch giữa IRR của một dự ánđầu tứ và lãi vay chiết khấu của doanh nghiệp.

Hình 1.4

1.2.3.Tiêu chuẩn chỉ số mang lại lợi ích - the profitability index - PI

Chỉ số sinh ra lợi nhuận (PI) là tỷ số quý giá hiện tạicủa dòng tiền của dự án chi tiêu so với giá cả đầu tư ban đầu.

PV :Giá trị lúc này của dòng tiền

I: Đầu tư ban đầu

Chỉ số PI tạo nên cứ 1 đồng vốn đầu tưthì sau khoản thời gian tính về cực hiếm hiện tại, doanh nghiệp thu về được bao nhiêu đồng. Chỉ sốsinh lợi PI rất bổ ích khi xem dự án trong điều kiện giá cả đầu bốn bị giớihạn.

PI cùng quyết định gật đầu hoặc từ bỏdự án

Trường hợp những dự án tự do lẫn nhau.Dự án như thế nào có: PI > 1: đồng ý dự án. PI

Bảng 1.2: lãi vay chiết khấu (năm): 12%Đơn vị tính: Triệu

Ta thấy IRR là 23.1% và MIRR là 17.13%đều cao hơn nữa lãi suất chiết của dự án là 12%. Bởi vì đó, dự án này rất có thể được chấpnhận.

Trong những chỉ tiêu thẩm định dự án đầutư nói nghỉ ngơi mục 1.2, nếu giữa những chỉ tiêu gồm xung bỗng nhau, họ sẽ căn cứvào chỉ tiêu NPV để đưa ra quyết định đầu tư.

1.3. Kỳ vọng của mô hình

Sử dụng Stata 13, họ xây dựng môhình sau:

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + εt

Với:

Y: EBIT

X1: DT (Doanh thu)

X2; TSNH (Tài sản ngắn hạn)

X3: TSDH (Tài sản nhiều năm hạn)

2.Phương pháp nghiên cứu

Để vấn đề phân tích tác động cơ cấu đầutư vốn cho hiệu quả hoạt động của Tổng doanh nghiệp cổ phần Sữa việt nam một cáchkhách quan, chân thực và tương xứng với điểm lưu ý của ngành Tài chính, họ sửdụng tài chính lượng, rõ ràng phần mềm Stata 12.

3.Dữ liệu kinh tế tài chính từ quí 1/2006 mang đến quí 4/2016 của công ty cổ phần Sữa việt nam

4.Kết trái và đàm luận

4.1. Hiệu quả thống kê cùng hồi quy

4.2. Thảo luận

Phương trình hồi qui là:

EBITt = - 95554.14 + .2303498 DT - .0011789 TSNH + .2206105 TSDH + εt

- Đối cùng với từng đổi mới DT, TSNH, TSDH, tathấy trị số phường của biến DT và TSDH đều bởi không (=0), do đó ta có thể kết luậnbiến lợi nhuận và gia sản dài hạn có chân thành và ý nghĩa thống kê tại mức 1%. Trong khi đóPTSNH = 0.974 buộc phải TSNH không có tác đụng đáng kể lên EBIT.

- kiểm tra sự cân xứng của mô hình(kiểm định F):

Giả thiết H0: thông số beta của các biếnDT, TSNH, TSDH đồng thời bởi không (đồng nghĩa R2=0)

Giả thiết H1: Một trong số hệ số betacủa các biến DT, TSNH, TSDH khác không (đồng nghĩa R20)

Tính F: Từ công dụng hồi quy ta cóF(3,40)= 222.69

Giá trị cho tới hạn của F0.014(3,40) = 4.13

Do đó, bác bỏ bỏ trả thiết H0, tức là môhình tương xứng tại mức ý nghĩa 1%.

Việc tăng tài sản dài hạn tất cả tác độngđáng kể so với việc tăng doanh thu, tăng EBIT của khách hàng cổ phần Sữa ViệtNam, trong những lúc đó tài sản thời gian ngắn tác động không đáng nói tới EBIT.

5.Kết luận

Với tác dụng Phương trình hồi qui:

EBITt = - 95554.14 + .2303498 DT - .0011789 TSNH + .2206105 TSDH + εt

Chúng ta thấy, EBIT chịu tác động củayếu tố lợi nhuận (0.230)498 và cơ cấu tài sản dài hạn 0.2206105 và tổ chức cơ cấu tàisản thời gian ngắn tác động sút (- .0011789). Điều này tương xứng với lý thuyết về tàichính, khi dn tăng đầu tư tài sản lâu năm hạn vẫn tăng qui mô, áp dụng công nghệmới, hạ giá bán thành, do đó tăng lợi nhuận, trong những lúc tài sản ngắn hạn chỉ tạo thành điềukiện cho chuyển động sản xuất - sale thuận lợi, không tạo thành giá trị mới.Vì vậy, dn nói chung, Tổng công ty cổ phần Sữa vn nói riêng yêu cầu tăng đầutư tài sản dài hạn: Xây dựng nhà máy sản xuất mới, thay đổi công nghệ, đổi mới lũ bòsữa, mở rộng mạng lưới tiêu thụ,… Điều này sẽ làm cho tăng doanh thu, hạ đưa ra phí,tăng EBIT mang lại DN.

TÀILIỆU THAM KHẢO:

1.Nguyen Trung Truc, 2013, CorporateFinance part 2, Published by Economic Publishing House in tp hcm City.

2. Nguyen Trung Truc, 2015, FinancialManagement, Published by Economic Publishing House in hcm City.

3.Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield & Jeffrey Jaffe, 2016. CorporationFinance 11th edition. Published by McGraw-Hill.

IMPACT OF ASSET INVESTMENT STRUCTURE

ON THE PERFORMANCE OF VINAMILK

PhD. NGUYEN TRUNG TRUC

Facultyof Banking and Finance

IndustrialUniversity of Ho đưa ra Minh City

ABSTRACT:

The structure of asset investmentincludes short-term assets & long-term assets play a decisive role in theperformance of the firm due to lớn profit generated by the effective enterpriseasset management. Therefore, research on the structure of investment inshort-term assets including inventories, receivables, cash and long-term assetssuch as fixed assets & other short-term investments, is very important inorder to lớn improve the efficiency of operations, enhance the competitiveness inthe domestic và foreign markets, especially in the trend of internationaleconomic integration today.

Keywords:Structure of investment, short-term assets, long-term assets, profitability,performance.

Xem toàn bộ ấn phẩm Các kết quả nghiên cứu kỹ thuật và ứng dụng technology số 07 mon 06/2017tại đây