Mischief là gì

mối bất hoà·mối hại·mối nguy hại·mối phiền luỵ·sự hóm hỉnh·sự láu lỉnh·sự ranh mãnh·trò láu cá·trò quỷ·trò tinh nghịch·việc ác·đồ quỷ quái
Dave de Sylvi of Sputnikmusic noted that Knowles sings: "I could be like a jolly rancher that you get from the corner store" with the same sense of mischief as Christina Aguilera on "Candyman" (2007)."
Dave de Sylvi của Sputnikmusic lưu ý câu mà Knowles hát: "Tôi có thể giống như một chủ trại vui vẻ mà bạn nhận được từ các góc khung cửa" với cùng một cảm giác nghịch ngợm như Christina Aguilera với "Candyman" (2007)."
Con cái thường khi phải bận lo giúp việc trong nhà nên ít có thì giờ làm chuyện dại dột nghiêm trọng.

Bạn đang xem: Mischief là gì


Show it nothing but the lash with like mind of untold mischief towards the Republic... and wonder not why it bears teeth.
Most of the time it doesn"t create any kind of mischief, but it does warrant looking at, so I"m happy we"ve got an opportunity to look at it today, make sure that it"s not growing, it"s not creating any problems.
Phần lớn thời gian nó không tạo ra bất kỳ mối nguy hại nào, nhưng nó cần bảo đảm được xem xét, vì vậy tôi rất vui vì chúng ta có cơ hội để xem xét nó ngày hôm nay, đảm bảo rằng nó không phát triển lên, nó không tạo ra bất cứ vấn đề nào.
Trong các lần xuất hiện trong truyện tranh, Garfield thường làm những trò láu cá trong các chương truyện.
The "trick" refers to a threat, usually idle, to perform mischief on the homeowners or their property if no treat is given.
"Trick" thường là lời đe dọa (thường không sử dụng) để thực hiện hành vi nghịch ngợm đối với chủ nhà hoặc tài sản của họ nếu chủ nhà không đưa treat.

Xem thêm: Chia Sẻ Cách Làm Thế Nào Để Mi Dài Và Cong Tự Nhiên, 5 Cách Làm Lông Mi Dài Cong Tại Nhà Cực Hiệu Quả


1995 , 1999 - The Philippines discovers Chinese constructions on Mischief Reef , an island located in the Spratly Island chain .
1995 , 1999 - Philippine phát hiện Trung Quốc xây dựng trên Đá Vành Khăn , một hòn đảo nằm trong quần đảo Trường Sa .
An additional series Big Tits Loving Grandfather Erotic Mischief for Glory Quest began in April 2008.
Một loạt phim khác Big Tits Loving Grandfather Erotic Mischief của công ty Glory Quest bắt đầu vào tháng 8 năm 2008.
24 And because of their acursing which was upon them they did become an bidle people, full of mischief and subtlety, and did seek in the wilderness for beasts of prey.
24 Và cũng vì sự rủa sả đã giáng xuống họ nên họ trở nên một dân tộc abiếng nhác đầy dẫy sự xấu xa và xảo quyệt, chỉ biết săn thú dữ trong vùng hoang dã.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M