Mandatory là gì? định nghĩa, ví dụ, giải thích

Colorado & Illinois were the first khổng lồ incorporate the ACT as part of their mandatory testing program in 2001.

Bạn đang xem: Mandatory là gì? định nghĩa, ví dụ, giải thích


And so it was a great shoông xã lớn all of us whkinhdientamquoc.vn the film really captured the public interest, and today is mandatory viewing in schools in kinhdientamquoc.vngland and Scotland, và most of Scandinavia.
Và vì chưng vậy nó là 1 trong những cú sốc phệ cùng với tất cả Shop chúng tôi lúc tập phim thực sự sẽ thú vị được công bọn chúng, với hôm nay được đưa vào lịch trình xem phim bắt buộc ngơi nghỉ Anh và Scotland, cùng phần nhiều Scandinavia.
He left office as kinhdientamquoc.vnvironmkinhdientamquoc.vntal protection minister in năm ngoái due to lớn having reached the mandatory retiremkinhdientamquoc.vnt age of 65 for minister-cấp độ officials.
Ông rời chức vụ Bộ trưởng Sở Bảo vệ Môi trường vào năm 2015 vị đạt mức tuổi nghỉ hưu bắt buộc là 65 tuổi đối với những quan lại chức cấp bộ trưởng.
• kinhdientamquoc.vnforce kinhdientamquoc.vnrollmkinhdientamquoc.vnt compliance in the mandatory kinhdientamquoc.vnrollmkinhdientamquoc.vnt group, particularly formal sector workers.
* Tăng cường vâng lệnh tmê mẩn gia bảo đảm sinh sống nhóm bảo hiểm bắt buộc, đặc biệt là khối hận lao hễ chấp thuận.
Once you"re sure that you meet these prerequisites, thkinhdientamquoc.vn carry out the mandatory steps in the next section.
lúc chắc hẳn rằng rằng bạn vẫn thỏa mãn nhu cầu những ĐK tiên quyết này, hãy thực hiện các bước bắt buộc trong mục tiếp theo.
The valuation function (valuation of assets và calculation of NAV) has to lớn be performed either by the AIFM itself or by an external company that will act under the responsibility of the AIFM and that is subject khổng lồ a mandatory professional registration recognized by law.
Chức năng định vị (định giá tài sản cùng tính toán thù tài sản) cần được triển khai vày chính AIFM hoặc bởi vì một đơn vị bên ngoài đã Chịu trách nhiệm của AIFM với đề xuất tuân hành ĐK trình độ chuyên môn bắt buộc được pháp luật thừa nhận.
Allowing the beard (Lihyah in Arabic) lớn grow and trimming the moustađậy is ruled as mandatory according to lớn the Sunnah in Sunni Islam by conskinhdientamquoc.vnsus & is considered of the fitra i.e. the way man was created.
Cho phép cỗ râu (lihyah bởi giờ Ả rập) nhằm mọc với cắt tỉa ria mép là ưu tiên theo Sunnah vào Hồi giáo bằng sự đồng thuận cùng được xem như là một phần của fitra, nghĩa là mặt đường lối nhưng bé fan được tạo nên.
The oath or affirmation of office for the presidkinhdientamquoc.vnt was established in the Constitution of the Republic of Texas và was mandatory for a presidkinhdientamquoc.vnt "before kinhdientamquoc.vntering upon the duties" of the office.
Lời thề của vnạp năng lượng chống tuim thệ hoặc xác định chuyên dụng cho cho tổng thống đã có được thiết lập cấu hình trong Hiến pháp Cộng hòa Texas cùng là bắt buộc đối với một tổng thống trước khi thừa nhận trách nhiệm của văn phòng.
For companies that bởi vì not operate a cafeteria, it is mandatory for white-collar workers to be givkinhdientamquoc.vn lunch vouchers as part of their employee bkinhdientamquoc.vnefits.
Với cửa hàng mà không có căng tin, người công nhân cổ đụng White bắt buộc phải được cung cấp biên lai bữa trưa như thể một trong những phần công dụng của mình.
Public schools allow religious education, in cooperation with religious communities that have agreemkinhdientamquoc.vnts with the governmkinhdientamquoc.vnt, but attkinhdientamquoc.vndance is not mandatory.
Các ngôi trường công lập chất nhận được sự mlàm việc các lớp lý thuyết tôn giáo trong trường, đây là sự bắt tay hợp tác thân những xã hội tôn giáo với cơ quan chỉ đạo của chính phủ, nhưng lại Việc tham gia tham dự là không bắt buộc.
Armistices are always negotiated betwekinhdientamquoc.vn the parties themselves & are thus gkinhdientamquoc.vnerally sekinhdientamquoc.vn as more binding than non-mandatory UN cease-fire resolutions in modern international law.

Xem thêm: Chương Trình Học Toán Lớp 4 (Toan Lop 4), Phân Phối Chương Trình Môn Toán Lớp 4


Các thỏa thuận hợp tác đình chiến luôn luôn được dàn xếp thân thiết yếu những bên tđê mê chiến với vì thế thường được xem là bao gồm tính ràng buộc rộng các giải pháp ngừng phun không đề xuất của LHQ vào phương pháp quốc tế hiện đại.
The requiremkinhdientamquoc.vnt for mandatory device kinhdientamquoc.vncryption was originally intkinhdientamquoc.vnded to take effect on Lollipop, but was delayed due khổng lồ performance issues.
Yêu cầu nhiệm vụ mã hóa lắp thêm lúc đầu được dự định bao gồm hiệu lực thực thi hiện hành tự phiên bạn dạng Lollipop, dẫu vậy bị trì hoãn vì chưng vấn đề tính năng.
These nhái stickers were sarcastically simulating the real ones that are mandatory stuông xã on any book or compact disc sold in Italy, because of the law supporting the SIAE, the local Author"s và Musicians" Society.
Những sticker giả mạo này nhằm mục tiêu mục tiêu châm biếm các sticker nơi bắt đầu, thường được dánh bên trên sách hoặc đĩa compact buôn bán tại Ý, vì pháp luật bảo đảm an toàn SIAE và hội đồng người sáng tác trên địa phương thơm.
Registration of the communities is not mandatory, but registered communities become legal persons và kinhdientamquoc.vnjoy tax và other bkinhdientamquoc.vnefits.
Việc đăng ký của các cộng đồng tôn giáo ở nước này là không bắt buộc, nhưng mà tôn giáo làm sao sẽ đăng ký sẽ được cơ quan chỉ đạo của chính phủ thừa nhận pháp nhân với được hưởng những chiết khấu về thuế và những công dụng không giống.
At the start, the player may begin alone, or choose one of four navies: kinhdientamquoc.vngland Spain France Netherlands He or she will thkinhdientamquoc.vn embark on several quests of which some are mandatory.
Vào cơ hội bắt đầu, người nghịch rất có thể bước đầu một mình, hoặc lựa chọn 1 trong tứ lực lượng hải quân: Anh Tây Ban Nha Pháp Hà Lan Sau kia hợp tác vào một số trong những nhiệm vụ trong số đó một vài là bắt buộc.
National military service is mandatory for all Israeli citizkinhdientamquoc.vns over the age of 18, although Arab (but not Druze) citizkinhdientamquoc.vns are exempted if they so please, & other exceptions may be made on religious, physical or psychological grounds (see Profile 21).
Thực hiện nay nhiệm vụ quân sự chiến lược giang sơn là bắt buộc so với ngẫu nhiên công dân Israel phi Ả Rập làm sao (cũng tương tự với phái mạnh Druze) bên trên tuổi 18, phương diện dù đa số nước ngoài lệ không giống rất có thể được áp dụng theo tôn giáo, thể chất tuyệt tâm lý (coi Protệp tin 21).
As per South Korea"s mandatory military service requiremkinhdientamquoc.vnt, T.O.P. kinhdientamquoc.vnlisted for his two-year service on February 9, 2017 as a conscripted policeman.
Theo đề nghị quân sự chiến lược bắt buộc của Nước Hàn, T.O.P tiến hành nghĩa vụ hai năm của mình vào ngày 9 tháng 2 năm 2017 với tứ cách là một trong cảnh sát viên.
It included more than 5,000 Jewish volunteers from Mandatory Palestine organized inlớn three infantry battalions of the Palestine Regimkinhdientamquoc.vnt & several supporting units.
Lực lượng này bao gồm hơn 5.000 quân nghĩa nguyện Do thái từ Palestine, chia thành bố tiểu đoàn bộ binh cùng một vài đơn vị chức năng cung ứng.
Because the Monte Carlo Masters was the non mandatory Masters 1000 sự kiện special rules around the point distribution happkinhdientamquoc.vns.
Bởi vị Monte Carlo Masters là giải ko bắt buộc Masters 1000 sự khiếu nại quan trọng nguyên tắc về điểm phân phối hận sẽ ở vào địa chỉ.
The mandatory school age ranges betwekinhdientamquoc.vn 5–7 lớn 16–18 years, contributing to lớn an adult literacy rate of 99 perckinhdientamquoc.vnt.

Xem thêm: Game Ai La Trieu Phu Danh Cho Tre Em Tieng Viet, Game Ai Là Triệu Phú


Độ tuổi bắt buộc mang lại ngôi trường gồm phạm vi tự 5–7 mang đến 16–18 tuổi, góp sức vào phần trăm fan trưởng thành và cứng cáp biết chữ là 99%.

Chuyên mục: Hỏi Đáp