Mandate là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Mandate là gì

*
*
*

mandate
*

mandate /"mændeit/ danh từ lệnh, trát sự uỷ thác, sự uỷ thác sự uỷ mị thông tư, thử dùng (của bạn bỏ phiếu đối với nghị viên, đến công đoàn tụ so với fan thay mặt đại diện...)
chỉ thịgiấy ủy nhiệmgiấy ủy quyềngiấy ủy thác (tài sản)lệnhdividkết thúc mandate: lệnh trả cổ tứcsự ủy nhiệmaudit mandatecông dụng kiểm toándividkết thúc mandateủy quyền trả cổ tứcmandate of protestgiấy báo trường đoản cú chốimandate of protestgiấy báo không đồng ý (dìm trả) hối hận phiếu
*

Xem thêm: Đường Hầm Thủ Thiêm Được Xây Dựng Như Thế Nào, Toàn Cảnh Quá Trình Xây Dựng Cầu Thủ Thiêm 2 Tp

*

*

mandate

Từ điển Collocation

mandate noun

ADJ. popular | clear | legal | presidential | electoral It is undemocratic to lớn govern an area without an electoral mandate.

VERB + MANDATE have | give sầu sb, issue | seek The party sought a mandate khổng lồ reform the constitution. | get, obtain, receive sầu, win | extend, implement

MANDATE + VERB run The mandate ran until 1947.

PREP. in your ~ He failed in his mandate. | under a/the ~ They ruled the country under a United Nations mandate. | with a/the ~ The các buổi party was elected with a mandate to lớn reduce the kích thước of government. | without a ~ They accused him of acting without a mandate. | ~ for She has received a clear mandate for educational resize. | ~ from a mandate from the United Nations to govern the territory

PHRASES an extension/a renewal of a mandate

Từ điển WordNet


n.

the commission that is given lớn a government and its policies through an electoral victory

v.

assign under a mandate

mandate a colony

make mandatory

the new director of the school board mandated regular tests

assign authority to

English Synonym and Antonym Dictionary

mandates|mandated|mandatingsyn.: command dictate injunction order referendum

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ bỏ | Tra câu