Make arrangement là gì

Hãy cùng cô tìm hiểu số đông các trường đoản cú dùng để thu xếp cuộc hứa trong môi trường thiên nhiên giao tiếp các bước các bạn nhé!

Chúng ta cùng nghe bài đối thoại dưới đây và điền từ bỏ vào nơi trống để tìm hiểu hầu hết cụm từ dùng làm bố trí cuộc hứa vào môi trường giao tiếp quá trình nhé! (File 01)

Simon: Sitháng Mellor

Alexa: Hi Simon. It’s Alexa Johnston here

Simon: Oh, hi Alexa. How are you doing?

Alexa: Can’t complain. How are things in Frankfurt?

Simon: Oh, you know what it’s lượt thích. Business as usual! So, what can I do for you, Alexa?

Alexa: Well, I’m going to lớn be in Frankfurt next week, và I ___1_______you might have sầu khổng lồ meet me for an hour or two while I’m in town. It would give us the chance khổng lồ talk about the Allianz project, aước ao other things.

Bạn đang xem: Make arrangement là gì

Simon: Yes, that’s a good idea. Let me just think for a moment...I think that should be possible. I just need khổng lồ kiểm tra my diary. Hang on a sec. Right. When would __2_______ you?

Alexa: Let me think. _____3_____in on Monday morning. I’ll be in a meeting all afternoon & then _______4__ with my client in the evening. I should be miễn phí on Tuesday morning, though. __5_______ ?

Simon: Tuesday’s bad for me, I’m afraid. I’m tied up all day. We could meet in the evening for something to eat, though.

Alexa: sorry, I’m booked up that evening too. Mmilimet, this is getting a bit difficult.

Xem thêm: Phim Dragon Ball

Simon: Well, ______6___ Wednesday morning?

Alexa: yes, that would be good for me.

Xem thêm: Một Bộ Hồ Sơ Cv Là Gì ? 10 Mẫu Cv Xin Việc Mới Nhất Phân Biệt Đơn Xin Việc, Cv Và Hồ Sơ Xin Việc

Simon: Brilliant. ___7______ 10 o’clock in my office?

Key:

1. was wondering if

2. suit

3. I’m flying

4. I’m having dinner

5. Would that be Ok for you

6. how about

7. Shall we say

Dưới dây là những các từ chúng ta dùng để sắp xếp cuộc chạm chán qua điện thoại (Arrange a meeting or an appointment)

1. Suggesting a meeting or an appointment – Yêu cầu gặp mặt khía cạnh

Could we schedule a meeting for next month?

Do you have sầu time to lớn meet tomorrow?

2. Asking about or suggesting a time khổng lồ meet? – Hỏi về thời hạn với nơi chốn gặp

When would suit you?

Would that be OK for you?

We could meet in the evening...

Well, how about Wednesday morning?

Shall we say 10 o’cloông chồng in my office?

What about Thursday?

Where would be the best place lớn meet?

3. Saying if a time is convenient or not – Thảo luận thời gian phù hợp đến cuộc hẹn


Chuyên mục: Hỏi Đáp