Lifeguard Là Gì

The new king also added sixteen battalions, five sầu squadrons of hussars, and a squadron of life guards.

Bạn đang xem: Lifeguard là gì


Yoshimoto keeps her personal life guarded & reveals little about her certified rolfing practitioner husbvà, Hiroyoshi Tahata, or son (born in 2003).
Yoshimokhổng lồ duy trì kín đáo về đời tư cá nhân của bản thân, còn chỉ tiết lộ chút ít về bạn ông xã là một trong người có tác dụng trang bị lý điều trị rolfing gồm chứng từ, Tahata Hiroyoshi, hoặc người đàn ông (sinh năm 2003).
The 2nd Life Guards và the King"s Dragoon Guards of the Household Brigade also lost heavily (with Colonel Fuller, commander of the King"s DG, killed).
Trung đoàn Cận vệ Hoàng gia 2 với Đội Long Kỵ binh Cận vệ của Đức Vua trực thuộc Lữ đoàn hộ gia đình cũng phần nhiều tổn định thất nặng trĩu nài (lãnh đạo của Đội Long Kỵ binh là Fuller cũng tử trận).
In 1688 he was promoted to lieutenant colonel in governor Soop"s regiment in Riga; in 1693 he was transferred to lớn young prince Charles"s Life Guards regiment in Stockholm.
Năm 1688 ông được thăng hàm trung tá vào trung đoàn của thống đốc Soop nghỉ ngơi Riga, vào 1693, ông được chuyển cho trung đoàn của hoàng tử Charles tại Stockholm.
Mario Vittone , a writer on maritime safety , tells a story about a former life guard , now a boat captain , who spotted a potentially fatal incident from fifty feet away .
Mario Vittone , một tác giả về bình yên sản phẩm hải , nhắc mẩu chuyện về một cựu nhân viên cấp dưới cứu hộ , hiện thời là một trong những thuyền trưởng , đã phát hiển thị một sự chũm hoàn toàn có thể khiến chết người tự cách xa năm mươi feet .
So in a study done in Tennessee, researchers planted the false memory that when you were a kid, you nearly drowned và had to lớn be rescued by a life guard.
Cũng như trong một thể nghiệm triển khai làm việc Tennessee, các nhà phân tích sẽ gieo tdragon các ký ức không đúng sẽ là lúc chúng ta là 1 trong đứa ttốt, chúng ta gần như là đã bị chết trôi và bạn đã làm được cứu vãn vì chưng một nhân viên cứu vãn hộ.
His grandfather, William Colfax, served in George Washington"s Life Guard during the American Revolution, became a general in the New Jersey militia & married Hester Schuyler, a cousin of General Philip Schuyler.

Xem thêm: Tạo Một Sơ Đồ Tổ Chức Công Ty File Word, Mẫu Sơ Đồ Tổ Chức Công Ty Tnhh


Ông nội của ông, William Colfax, là trưởng cận vệ của George Washington trong cuộc phương pháp mạng Mỹ, trở thành một tướng tá quân trong dân quân New Jersey cùng kết giao cùng với Hester Schuyler, một bạn anh em bọn họ của Tướng Philip Schuyler.
The 1st Brigade, known as the Household Brigade, commanded by Major-General Lord Edward Somermix, consisted of guards regiments: the 1st và 2nd Life Guards, the Royal Horse Guards (the Blues), and the 1st (King"s) Dragoon Guards.
Lữ đoàn 1 (nói một cách khác là Lữ đoàn hộ gia đình, tức Household Brigade) được chỉ đạo vì chưng đại tướng mạo Edward Somermix cùng bao gồm trung đoàn Cận vệ Hoàng gia 1 và 2 (Life Guards), Đội Kỵ binc Cận vệ, với Đội Long Kỵ binc Cận vệ của Đức Vua.
The pair of Kinnara and Kinnari usually is depicted guarding Kalpataru, the tree of life, & sometimes guarding a jar of treasure.
Cặp song Kinnara-Kinnari thường được thể hiện là thiêng vật canh gác cây đời Kalpataru, và thỉnh phảng phất được mô tả là đấng bảo hộ vại châu báu.
Her private life is a closely guarded secret, as she believes that an actress must remain mysterious.
Cuộc sống riêng rẽ bốn của bà được giữ một bí quyết bí mật, vày bà tin tưởng rằng một diễn viên thì bắt buộc khởi sắc bí mật.
We are assured: “The commandment is a lamp, and a light the law is, và the reproofs of discipline are the way of life, to guard you against the bad woman, against the smoothness of the tongue of the foreign woman.”
Chúng ta được bảo đảm: “Điều-răn uống là một cái đèn, luật-pháp là ánh-sáng, cùng sự quở-trách nát khuyên-dạy là con phố sự sống, đặng giữ bé ngoài tín đồ đàn-bà ác-nghiệp, cùng khỏi lưỡi dua-nịnh của dâm-phụ”.
Nếu cô kháng cự, Lúc tôi giảm mẫu tua dây này, thì mấy thương hiệu cận vệ của mình sẽ đem đi mạng sống của cô ý đấy.
If boating , ensure everyone , no matter how good a swimmer or how far they are travelling , or how big the boat , wears a coast guard approved life jacket .
Nếu đi thuyền , đảm bảo tất cả rất nhiều tín đồ bắt buộc khoác áo phao an ninh , bất kể chúng ta tất cả bơi lội tốt chũm nào đi nữa xuất xắc họ chèo thuyền xa xuất xắc ngay sát , hoặc con thuyền khổng lồ tuyệt nhỏ .
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M