Liên Thông Quản Trị Văn Phòng

Home/1. Các lớp nghiệp vụ/2. Tuyển sinch CĐ - ĐH/3. Tuyển sinh dạy nghề/4. Tin tức giáo dục/Tuyển sinc lớp liên thông ĐH ngành Quản trị vnạp năng lượng chống - Văn thư lưu trữ; ngành Luật với Lớp đại học tại chức, vừa học tập vừa làm
Tuyển sinch lớp liên thông ĐH ngành Quản trị văn uống chống - Văn thỏng giữ trữ; ngành Luật và Lớp ĐH tại chức, vừa học tập vừa làm
Trung Tâm giáo dục và đào tạo Thông Thái link cùng với các Trường Đại học tập Luật; Đại học tập Trà Vinh; Đại học tập sư phạm nhằm mở các lớpliên thông ĐH ngành Quản trị văn chống - Văn thư giữ trữ; ngành Luật với Lớp đại học trên chức, vừa học tập vừa có tác dụng.Các ngành tuyển chọn sinh gồm:
*

1. Ngành Luật (hệ đại học): Tuyển sinc liên thông; trên chức cùng vừa học vừa làm cho.

Bạn đang xem: Liên thông quản trị văn phòng

- Nếu học viên vẫn tốt nghiệp trung cấp cho bài bản cùng ngành hoặc thuộc đội ngành thì học tập 2 - 2,5 năm.* Danh mục các ngành được liên thông đại học: xem trên phía trên =>https://drive.google.com/file/d/0B2H-BoiKaMQrdU54VEw3aUtlalU/view?usp=sharing- Nếu học viên xuất sắc nghiệp trung học phổ thông thì học tập 4 năm.- Thời gian học: Thđọng 7 với chủ nhật mặt hàng tuần.- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển chọn.2. Ngành dạy dỗ mầm non: (liên thông đại học; tại chức cùng vừa học tập vừa làm cho ngành giáo dục mầm non)- Nếu học tập viên đang tốt nghiệp trung cung cấp bài bản cùng ngành hoặc thuộc nhóm ngành thì học tập 2 - 2,5 năm.* Danh mục những ngành được liên thông đại học: coi tại đây =>https://drive sầu.google.com/file/d/0B2H-BoiKaMQrdU54VEw3aUtlalU/view?usp=sharing- Nếu học tập viên giỏi nghiệp trung học phổ thông thì học 4 năm.3. Ngành kế toán: (liên thông đại học; tại chức với vừa học tập vừa làm ngành kế toán). Có huấn luyện thêm chứng chỉ kế tân oán trưởng.- Nếu học viên đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành hoặc cùng team ngành thì học tập 2 - 2,5 năm.* Danh mục các ngành được liên thông đại học: coi trên trên đây =>https://drive sầu.google.com/file/d/0B2H-BoiKaMQrdU54VEw3aUtlalU/view?usp=sharing- Nếu học viên tốt nghiệp THPT thì học tập 4 năm.4. Quản trị vnạp năng lượng phòng: (liên thông đại học; tại chức cùng vừa học tập vừa làm ngành Quản trị văn phòng-vnạp năng lượng thư giữ trữ).- Nếu học tập viên sẽ tốt nghiệp trung cấp cho bài bản thuộc ngành hoặc thuộc đội ngành thì học 2 - 2,5 năm.* Danh mục các ngành được liên thông đại học: xem tại đây =>https://drive sầu.google.com/file/d/0B2H-BoiKaMQrdU54VEw3aUtlalU/view?usp=sharing- Nếu học tập viên tốt nghiệp trung học phổ thông thì học tập 4 năm.5. Điều dưỡng: (liên thông đại học; học tập tại chức và vừa học vừa làm ngành Điều dưỡng).- Nếu học viên sẽ tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hóa cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành thì học 2 - 2,5 năm.- Nếu học viên tốt nghiệp trung học phổ thông thì học tập 4 năm.* Danh mục các ngành được liên thông đại học: xem trên trên đây =>https://drive sầu.google.com/file/d/0B2H-BoiKaMQrdU54VEw3aUtlalU/view?usp=sharing- Nếu học viên xuất sắc nghiệp THPT thì học tập 4 năm.6. Ngành Trúc y: (liên thông đại học; học tập tại chức; cùng vừa học tập vừa làm cho ngành Thúy Y).

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Mạn Đàm Là Gì ? Nghĩa Của Từ Mạn Đàm Trong Tiếng Việt

- Nếu học viên sẽ xuất sắc nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành hoặc thuộc đội ngành thì học 2 - 2,5 năm.* Danh mục những ngành được liên thông đại học: xem trên trên đây =>https://drive sầu.google.com/file/d/0B2H-BoiKaMQrdU54VEw3aUtlalU/view?usp=sharing- Nếu học tập viên tốt nghiệp THPT thì học 4 năm.7. Ngành technology chuyên môn điện - điện tử. (liên thông đại học; trên chức và vừa học vừa làm ngành công nghệ chuyên môn điện - điện tử)- Nếu học viên vẫn giỏi nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành hoặc cùng đội ngành thì học 2 - 2,5 năm.* Danh mục các ngành được liên thông đại học: xem tại phía trên =>https://drive sầu.google.com/file/d/0B2H-BoiKaMQrdU54VEw3aUtlalU/view?usp=sharing- Nếu học viên xuất sắc nghiệp trung học phổ thông thì học tập 4 năm.8. Ngành công nghệ nghệ thuật công trình xây dựng xây dựng: (liên thông đại học; tại chức và vừa học vừa làm ngành công nghệ chuyên môn công trình xây dựng tạo.- Nếu học viên sẽ xuất sắc nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hóa cùng ngành hoặc thuộc team ngành thì học tập 2 - 2,5 năm.* Danh mục các ngành được liên thông đại học: coi tại trên đây =>https://drive sầu.google.com/file/d/0B2H-BoiKaMQrdU54VEw3aUtlalU/view?usp=sharing- Nếu học tập viên xuất sắc nghiệp trung học phổ thông thì học 4 năm.9. Ngành ngôn ngữ Anh: (liên thông đại học; tại chức cùng vừa học vừa làm ngành ngôn ngữ anh).- Nếu học viên vẫn xuất sắc nghiệp trung cung cấp chuyên nghiệp hóa thuộc ngành hoặc cùng team ngành thì học 2 - 2,5 năm.* Danh mục các ngành được liên thông đại học: xem trên phía trên =>https://drive sầu.google.com/file/d/0B2H-BoiKaMQrdU54VEw3aUtlalU/view?usp=sharing- Nếu học tập viên giỏi nghiệp trung học phổ thông thì học tập 4 năm.
*

*

*

*

Tuyển sinch lớp liên thông ĐH ngành Quản trị vnạp năng lượng phòng - Vnạp năng lượng thỏng lưu giữ trữ; ngành Luật cùng Lớp đại học tại chức, vừa học vừa làm cho.

Tuyển sinch lớp liên thông ĐH ngành Quản trị văn phòng - Văn thỏng lưu lại trữ; ngành Luật cùng Lớp ĐH tại chức, vừa học tập vừa làm
Tuyển sinch lớp liên thông ĐH ngành Quản trị vnạp năng lượng chống - Văn uống tlỗi giữ trữ; ngành Luật với Lớp đại học tại chức, vừa học vừa làm
Tuyển sinc lớp liên thông ĐH ngành Quản trị vnạp năng lượng phòng - Vnạp năng lượng thỏng giữ trữ; ngành Luật với Lớp ĐH trên chức, vừa học tập vừa làm
Tuyển sinc lớp liên thông đại học ngành Quản trị văn phòng - Vnạp năng lượng thư lưu giữ trữ; ngành Luật và Lớp đại học trên chức, vừa học tập vừa làm
Tuyển sinh lớp liên thông ĐH ngành Quản trị vnạp năng lượng phòng - Văn thỏng lưu trữ; ngành Luật cùng Lớp đại học trên chức, vừa học tập vừa làm
Tuyển sinch lớp liên thông đại học ngành Quản trị vnạp năng lượng phòng - Vnạp năng lượng thỏng lưu lại trữ; ngành Luật với Lớp ĐH trên chức, vừa học vừa làm
Tuyển sinch lớp liên thông ĐH ngành Quản trị văn phòng - Vnạp năng lượng thư lưu lại trữ; ngành Luật cùng Lớp ĐH tại chức, vừa học tập vừa làm