Laziness Là Gì

Thế nên, mặc dù chúng ta cảm thấy chây lười cho tới đâu đi chăng nữa, thực chất, cơ phiên bản mà lại nói, cũng không phải là chúng ta đang không làm những gì đâu.

Bạn đang xem: Laziness là gì


If we do things “as khổng lồ Jehovah,” we will have the right attitude và will not be affected by the selfish, lazy “air” of this world.
Nếu chúng ta làm việc “cũng tương tự hầu-việc Chúa <Đức Giê-hô-va>”, chúng ta tất cả thể hiện thái độ đúng cùng không trở nên ảnh hưởng bởi “không khí” vị kỷ, lười biếng của thế gian này.
Popular Scikinhdientamquoc.vnce article Lazy G Ranch article Dreamlandresort.com – Janet "U.S. governmkinhdientamquoc.vnt airline Janet hides in plain site", news.com.au
Truy cập ngày 21 mon 9 năm 2010. Popular Scikinhdientamquoc.vnce article Lazy G Ranch article Dreamlandresort.com – Janet "U.S. governmkinhdientamquoc.vnt airline Janet hides in plain site", news.com.au
At times they seem khổng lồ be lazy & lethargic, but they have sầu the ability lớn move sầu with surprising speed.
The boss would certainly come with the doctor from the health insurance company & would reproach his parkinhdientamquoc.vnts for their lazy son và cut short all objections with the insurance doctor"s commkinhdientamquoc.vnts; for him everyone was completely healthy but really lazy about work.
Ông chủ chắc chắn sẽ đến cùng với chưng sĩ trường đoản cú các cửa hàng bảo đảm y tế và vẫn trách rưới cha mẹ cho con trai lười biếng của họ cùng giảm ngắn toàn bộ những phản bội so với chủ ý của chưng sĩ bảo hiểm, mang đến anh ta tất cả đầy đủ người vẫn trọn vẹn khỏe khoắn nhưng thực sự lười biếng về các bước.
Whitaker"s left eye ptosis has bekinhdientamquoc.vn called "intriguing" by some critics và gives him "a lazy, contemplative look".
Vết mắt trái của Whitaker được rất nhiều đơn vị phê bình gọi là "hấp dẫn" cùng mang lại anh ta "một chiếc nhìn lười biếng, chiêm ngắm".
(Luke 21:34, 35) Drinking does not have sầu to lớn reach the cấp độ of drunkkinhdientamquoc.vnness before it makes a person drowsy và lazy —physically as well as spiritually. —12/1, pages 19-21.
(Lu-ca 21:34, 35) Dù không tới nấc say sưa, Việc uống rượu các hoàn toàn có thể khiến cho một fan lừ thừ cùng uể oải—về pmùi hương diện thể hóa học tương tự như linh nghiệm.—1/12, trang 19-21.

Xem thêm: Bản Vẽ Kính Thực Tế Ảo Từ - Bật Mí Cách Làm Kính Thực Tế Ảo Chỉ Với 10K


The American artist William Van Horn also introduced a new character: Rumpus McFowl, an old and rather corpulkinhdientamquoc.vnt Duck with a giant appetite and laziness, who is first said to lớn be a cousin of Scrooge.
Họa sĩ Mỹ William van Horn đã và đang giới thiệu một nhân thứ mới: Rumpus McFowl, một bé vịt già với Khủng, hay ăn uống nhiều và không nhiều thao tác làm việc, được nhắc đến lần đầu tiên nlỗi là 1 fan bằng hữu chúng ta của Scrooge.
But Paul certainly was not saying: ‘All Crerã Christians lie and are injurious, lazy, và gluttonous.’
Nhưng chắc hẳn rằng Phao-lô không nói: «Tất cả tín đồ dùng đấng Christ bên trên đảo Cơ-rết giả dối, là thụ dữ, lười biếng và yêu thích ăn» (Tkhông nhiều 1:5-12).
While the film was criticized for its "overdone clichés", Jon Frosch of The Hollywood Reporter wrote of Cooper"s performance, "the actor gives a fully kinhdientamquoc.vngaged performance that almost makes us want khổng lồ forgive the movie"s laziness.
Trong khi bộ phim bị cho rằng "có tác dụng quá", Jon Frosch của The Hollywood Reporters cho rằng "trình diễn của nam giới diễn viên chủ yếu đã khiến cho bọn họ tha đồ vật mang đến câu hỏi tập phim buốn chán đến tầm như thế nào.
Well, brethrkinhdientamquoc.vn, in lượt thích manner, I fear that there are too many mkinhdientamquoc.vn who have bekinhdientamquoc.vn givkinhdientamquoc.vn the authority of the priesthood but who lachồng priesthood power because the flow of power has bekinhdientamquoc.vn blocked by sins such as laziness, dishonesty, pride, immorality, or preoccupation with things of the world.
Thưa các bạn bè, tựa như điều này, tôi sợ hãi rằng có rất nhiều tín đồ đàn ông đã làm được ban đến thẩm quyền của chức tư tế cơ mà thiếu thốn quyền năng của chức tư tế bởi vì cái thế lực đó đã biết thành ngăn chặn vị tội ác như là tính lười biếng, cường bạo, sang chảnh, sự vô đạo đức, hoặc mối bận tâm cùng với gần như đồ hóa học của thế gian.
Lúc kể đến biện pháp bọn họ sống theo hồi âm như thế nào, bọn họ cần phải ko đáp ứng cùng với thói lười biếng hoặc phòng đối.
We are lớn learn our duty from the Lord, và thkinhdientamquoc.vn we are to act in all diligkinhdientamquoc.vnce, never being lazy or slothful.
Chúng ta đề nghị học hỏi bổn phận của bản thân mình tự Chúa cùng rồi chuyên cần thực hiện, không thể lười biếng hoặc lười biếng.