LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHẬN BIẾT HCL VÀ H2SO4


Bạn đang xem: Làm thế nào để nhận biết hcl và h2so4

*
*
*
*
*
*
*
*

Hoà tan không còn 25,2 gam kim loại R trong hỗn hợp axit HCl, sau phản nghịch ứng thu được 10,08 lkhông nhiều H2(đktc). Kyên ổn một số loại R là


Hoà tan trọn vẹn 6,5 gam một sắt kẽm kim loại A chưa rõ hoá trị vào hỗn hợp axit H2SO4, thì thu được 2,24 lkhông nhiều H2(đktc). Kyên ổn nhiều loại A là


Cho các thành phần hỗn hợp X bao gồm Al cùng Ag phản nghịch ứng với dung dịch axit H2SO4chiếm được 5,6 lít H2(đktc). Sau làm phản ứng còn 3 gam một hóa học rắn không rã. Thành phần tỷ lệ theo trọng lượng của Ag vào các thành phần hỗn hợp X ban sơ là


Hòa chảy 50,54 gam tất cả hổn hợp X gồm (Fe, Al) vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được V lkhông nhiều khí H2 (đktc) cùng hỗn hợp A, cô cạn hỗn hợp A thu được 178,22 gam các thành phần hỗn hợp muối. Giá trị của V là


Hòa tung hoàn toàn các thành phần hỗn hợp (Fe, Mg) bởi hỗn hợp HCl 20% (vừa đủ) nhận được hỗn hợp A. Trong dung dịch A mật độ của MgCl2 = 11,787%. Tính C% của FeCl2 vào hỗn hợp A


Cho 69,75 gam tất cả hổn hợp A tất cả CaCO3 và Na2CO3 tính năng đầy đủ cùng với 337,5 gam dung dịch HCl 14,6% nhận được dung dịch X với V lit CO2 (đktc). Giá trị của V là


Cho 50,9 gam các thành phần hỗn hợp rắn A có BaCl2 với BaCO3 tác dụng toàn diện cùng với hỗn hợp H2SO4 thu được V lít CO2 (đktc), 58,25 gam kết tủa cùng dung dịch X. Giá trị của V là


Dung dịch axit loãng H2SO4 khi bội nghịch ứng cùng với chất như thế nào tiếp sau đây nhưng khí H2 ko giải pđợi ra (không được sinch ra)?


Lúc đến sắt kẽm kim loại sắt tính năng với axit H2SO4 quánh, rét, dư ko sinh sản thành sản phẩm làm sao trong số sản phẩm sau đây?


Cho 4,8 gam kim loại magie công dụng trọn vẹn cùng với dung dịch axit clohidric. Thể tích khí Hiđro thu được sinh sống đktc là:


Khi đến 500ml hỗn hợp NaOH 1M tính năng đầy đủ cùng với dung dịch H2SO4 2M tạo ra thành muối hạt hòa hợp. Thể tích dung dịch H2SO4 2M là:


Cho 10,5 gam hỗn hợp nhị sắt kẽm kim loại Zn, Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư, tín đồ ta nhận được 2,24 lít khí (đktc). Thành phần Phần Trăm theo trọng lượng mỗi kim loại vào tất cả hổn hợp ban sơ là:


Xem thêm: Mùa Thu Nước Nga Qua Những Câu Nói Hay Về Nước Nga Như Thế!, 15 Sự Thật Đáng Kinh Ngạc Về Nước Nga

Hòa tung vừa không còn trăng tròn gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 trong 200 ml hỗn hợp HCl 3,5M . Khối hận lượng mỗi oxit vào tất cả hổn hợp là:


Hòa chảy 7,74 gam tất cả hổn hợp 2 sắt kẽm kim loại Mg, Al trong 500ml dung dịch tất cả hổn hợp đựng HCl 1M và H­2SO4 0,38M loãng. Thu được dung dịch A và 8,736 lít khí H2 (đktc). Kăn năn lượng muối hạt bao gồm vào dung dịch A là


Thể tích khí xuất hiện sinh sống đktc Khi cho hỗn hợp tất cả 9 (g) Al cùng 6,5 (g) Zn vào 100 ml hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 1M là:


Cho 8 gam Mg, Fe vào hỗn hợp HCl hoàn toản. Sau phản bội ứng thu được m gam muối. Hỏi m ở trong khoảng nào?


Cho 8,4 gam Mg, Zn vào hỗn hợp H2SO4 trọn vẹn. Sau phản bội ứng nhận được hỗn hợp X, 3,6 (g) chất rắn và 4,48 (l) khí ngơi nghỉ đktc. Phần trăm khối lượng sắt kẽm kim loại Zn gồm trong tất cả hổn hợp là:


Cho 8 gam Mg, Al vào dung dịch (HCl) hoàn toản. Sau phản nghịch ứng chiếm được hỗn hợp X, 2,36 (g) hóa học rắn với 6,272 (l) khí sinh hoạt đktc. Phần trăm trọng lượng mỗi kim loại bao gồm trong các thành phần hỗn hợp theo lần lượt là.


Hòa chảy hoàn toàn các thành phần hỗn hợp gồm 16 gam CuO cùng 4 gam MgO vào hỗn hợp H2SO4 20% toàn diện. Tính khối lượng hỗn hợp H2SO4 đã cần sử dụng.


Hỗn thích hợp X tất cả sắt với Al (với tỉ trọng mol 1 : 1). Hòa rã trọn vẹn m gam X bằng dung dịch HCl dư, sau phản ứng chiếm được 5,6 lít H2 (đktc). Giá trị của m là:


Hòa rã m gam oxit sắt phải 150 ml dd HCl 3M . Mặt khác, khử toàn bộ m gam oxit Fe bởi CO rét, dư chiếm được 8,4 gam Fe. Công thức oxit Fe là


Cho các thành phần hỗn hợp Al và 1 sắt kẽm kim loại hóa trị II rã trong hỗn hợp H2SO4 loãng toàn diện nhận được dung dịch A cùng gồm H2 bay ra. Cho A tính năng cùng với hỗn hợp BaCl2 vừa đủ thấy bóc ra 93,2 gam kết tủa White. Lọc kết tủa rồi cô hết nước lọc nhận được 36,2 gam muối hạt khan. Khối hận lượng sắt kẽm kim loại thuở đầu là


Cho tất cả hổn hợp A gồm sắt với FeS tính năng với hỗn hợp HCl dư chiếm được 2,24 lít các thành phần hỗn hợp khí X ở điều kiện tiêu chuẩn. Hỗn phù hợp khí này còn có tỉ kăn năn đối với hiđro là 9. Thành phần Xác Suất theo khối lượng của hỗn hợp sắt và FeS thuở đầu thứu tự là


Hòa rã hết muối bột cacbonat hòa hợp của kim loại A bằng hỗn hợp H2SO4 trọn vẹn độ đậm đặc 19,6% thì thu được dung dịch chứa muối hạt sunfat độ đậm đặc 26,57%. Xác định kim loại A


Một láo lếu hợp kim nhiều loại bao gồm Al, Cu, sắt . Nếu đến các thành phần hỗn hợp này công dụng với hỗn hợp HCl dư thì nhận được 8,96 lkhông nhiều khí (đktc) và 9 gam chất rắn. Nếu đến các thành phần hỗn hợp này tính năng đầy đủ với hỗn hợp NaOH thì bắt buộc cần sử dụng 100 ml hỗn hợp NaOH 2M. % khối lượng của Fe vào hỗn hợp là


Cho 122,4g tất cả hổn hợp X gồm Cu, Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng nhận được 10,08 lít SO2 (đktc), dung dịch Y cùng còn lại 4,8g sắt kẽm kim loại. Cô cạn hỗn hợp Y chiếm được m gam muối bột khan. Tính m.