Làm thế nào để đưa một trang web lên mạng

Trong quy trình học code web, sau khi ngừng một thành phầm website nào đó, song khi bạn có nhu cầu đưa nó lên internet để khoe nó với anh em hoặc gửi nó mang lại mọi người góp ý (chứ không người nào văng cả source code rồi biểu họ tự chạy cả