Kinh Sư Là Gì

“Nhà vua liền triệu tập các thượng tế và kinh sư lại ...” (Mt 2,4).

Bạn đang xem: Kinh sư là gì

Kinh sư là mọi nhà trình độ chuyên môn nghiên cứu, khai triển, dạy dỗ và áp dụng những luật Cựu Ước. Khi vận dụng luật lệ, thường cầm giá của lời dạy dỗ được nhìn nhận trọng hơn là cách thức thành văn! thế cho nên mà vào thời Tân Ước, các kinh sư xung tự dưng với Chúa Giêsu Kitô và các tông đồ, vì những ngài khuyên bảo có uy quyền và phán quyết lối giữ đạo bề ngoài các khiếp sư cổ võ.

*

Các khiếp sư được kể tên:

- Ezra (Er 7,1-21; Nkm 8,1-18)

- Nicôđêmô (Ga 3,10).

- Gamaliel (Cv 5,34).

Các kinh sư xung đột với Chúa Giêsu Kitô:

- về việc công bao gồm (Mt 5,20).

- Về quyền hạn (Mt 9,2-8 // Mc 2,5-12 // Lc 5,20-26; x. Mc 3, 2-7; 11,27-33 // Lc 20,1-8).

- Về việc tìm kiếm các dấu chỉ (Mt 12,38-39).

- về sự việc giả hình (Mt 23,2-33 // Mc 12,38-40 // Lc 13,34-35 // Lc 20,46; x. Mt 15,1-8; Mc 7,1-8 Is 29,13).

- Về sự ca tụng của trẻ em (Mt 21,15-16 ;x. Tv 8,2).

- Về việc Chúa Giêsu Kitô đồng hóa với những tội nhân (Mc 2,16-17 // Lc 5,30-32; x. Lc 15,19).

Xem thêm: Vu Khống Là Gì - Nghĩa Của Từ Vu Khống Trong Tiếng Việt

- Về căn tính của Chúa Giêsu Kitô (Mc 12,35-37; x. Tv 110,1).

- Về ngày Sabbath (Lc 6,7-11).

Các khiếp sư search tống khứ Chúa Giêsu Kitô:

- bằng phương pháp cáo gian tín đồ (Lc 23,10; x. Mt 26,27-60 // Mc 14,53-56; Ga 8,3-6).

- Bằng việc đào bới tìm kiếm bắt cùng giết bạn (Mc 11,18 // Lc 19,47; x. Mc 14,1 // Lc 22,2; Mc 14,43; Lc 20,19 // Mc 12,12).

- bằng cách giải bạn đến mang lại quan Philatô xét xử (Mc 15,1; x. Lc 22,16 -23,1).

Các gớm sư cùng với rất nhiều người khác chế nhạo Chúa Giêsu Kitô bị đóng đinh vào thập giá. (Mt 27,41-42 // Mc 15,31-32).

Chúa Giêsu Kitô sẽ báo trước sự việc chống đối của những kinh sư (Mt 16,2// Mc 8,31 // Lc 9,22 x. Mt 20,18-19 // Mc 10,33-34).

Các kinh sư xung bất chợt với những tông đồ gia dụng (Cv 4,5-7 6,12).

Các khiếp sư và cách biểu hiện không đối đầu, như khi được đặt ra những câu hỏi về vị trí Ðấng Cứu nắm hạ sinh (Mt 2,4), khi 1 kinh sư mong theo Chúa Giêsu (Mt 8,19-20; x. Mt 13,52; 1Tm 1,17; Mt 7,28-29; 17,10 // Mc 9,11; Mc 1,22; Cv 23,9).

LM. PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG


Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và tin tức Giáo hội được lan tỏa, tòa soạn sẵn lòng để những tổ chức và cá thể sử dụng lại tin bài xích đã đăng bên trên báo giấy và báo mạng kinhdientamquoc.vn của mình.

quanh đó ra, nếu chia sẻ bài lên social (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường truyền gốc bên trên website của đạo gia tô và Dân tộc.