Kính Mắt Tiếng Anh Là Gì

quý khách tất cả biết, có gần 30 nhiều loại kính mắt thời trang không giống nhau? Cùng coi vào giờ Anh bọn chúng mang tên là gì nhé!  

*
Corrective lens – /kəˈrek.tɪv;lenz/: kính điều chỉnh khúc xạ

Adjustable Focus glasses – /əˈdʒʌst ˈfoʊ.kəs/ /: kính kiểm soát và điều chỉnh tiêu điểm


Bạn đang xem: Kính mắt tiếng anh là gì

Far – sighted glasses – /ˌfɑːˈsaɪ.tɪd ˈɡlæs•əz/: kính dưỡng mục (kính viễn)

Near – sighted glasses – /ˌnɪəˈsaɪ.tɪd ˈɡlæs•əz/: kính cận

Single Vision glasses – /ˈsɪŋ.ɡəl ˈvɪʒ.ən/: kính một tròng.

Bifocals glasses – /ˌbaɪˈfoʊ.kəlz/: kính nhì tròng

Trifocals glasses – /traɪ ˈfoʊ.kəlz/:: kính ba tròng


Progressive glasses – /prəˈɡres.ɪv/: kính hai tròng không mặt đường ráp nối

Safety glasses- /ˈseɪf.ti/: kính bảo hộ

Sunglasses – /ˈsʌnˌɡlæs.ɪz/ : kính râm

3 chiều glasses – /θriː D ˈɡlæs·əz/: kính 3D

Magnification glasses – /ˌmæɡ.nə.fəˈkeɪ.ʃən ˈɡlæs·əz/ : kính pchờ đại


Gaming classes – /ˈɡeɪ.mɪŋ ˈɡlæs·əz/ : kính game thủ

Contact lenses – /ˈkɑːn.tækt ˌlenz/: kính áp tròng

Half – moon glasses – ˌhæf.muːn ˈɡlæs.ɪz/: kính nửa vầng trăng

Lorgnette – /lɔːrˈnjet/: kính thay tay

Monocle – /ˈmɑː.nə.kəl/: kính một mắt


Opera glasses – /ˈɑː.pɚ.ə ˌɡlæs.ɪz/: ống náo quan coi kịch opera

Pince-nez – /ˌpæːnsˈneɪ/: kính gọng mũi

Scissors glasses – /ˈsɪz.ɚz ˈɡlæs·əz/: kính gọng kéo

Thuần Thanh khô tổng hợp


*
Your browser does not tư vấn the đoạn phim tag. Please tăng cấp to laskiểm tra version


*
Your browser does not tư vấn the Clip tag. Please nâng cấp lớn lasdemo version
*
Your browser does not support the video tag. Please upgrade to lasthử nghiệm version
*
Your browser does not tư vấn the video tag. Please upgrade to lớn lastest version
*
Your browser does not tư vấn the đoạn Clip tag. Please nâng cấp khổng lồ laskiểm tra version

Tin quốc tế tiên tiến nhất 15/4: Ngũ Giác Đài xác nhận: Chình ảnh quay rò rỉ về UFO 'hình kyên trường đoản cú tháp' là có thật


Tin nước ngoài mới nhất 14/4: TCPV sẽ cảm nhận gì? Tại sao Bắc Kinh sử dụng nước ngoài giao 'sói chiến'?


Xem thêm: Công Nghệ

Bản tin tối 14/4: 32% tín đồ dân vẫn buộc phải trả 'giá thành thoa trơn' để triển khai sổ đỏ; TQ vẫn làm loạn biển Đông


Tin KT-XH mới nhất 14/4: BKThành Phố Hà Nội - sát ngàn SV đề nghị ngủ học từng năm; Bún riêu miễn phí tổn trả bởi vé số


Tin Biển Đông 14/4: “Chiến tranh dấn thức” của hải quân Mỹ thành công, Hồ Tích Tiến kích đụng đáp trả


Tin thế giới mới nhất 15/4: Ngũ Giác Đài xác nhận: Cảnh tảo thất thoát về UFO 'hình klặng từ bỏ tháp' là gồm thật


Tin nước ngoài mới nhất 14/4: TCPV đã nhận thấy gì? Tại sao Bắc Kinch cần sử dụng nước ngoài giao 'sói chiến'?


Bản tin buổi tối 14/4: 32% bạn dân vẫn yêu cầu trả 'giá tiền trét trơn' để làm sổ đỏ; TQ vẫn làm loạn biển khơi Đông


Tin KT-XH tiên tiến nhất 14/4: BKTP Hà Nội - sát ngàn SV yêu cầu ngủ học tập từng năm; Bún riêu miễn tổn phí trả bằng vé số


Tin Biển Đông 14/4: “Chiến tranh ma dìm thức” của thủy quân Mỹ thành công, Hồ Tích Tiến kích đụng đáp trả


Con fan thời buổi này đã phát âm sai về quan niệm ‘bình đẳng’ của những vị Cha Lập quốc Mỹ?


Nhà văn uống Nguyễn Huy Thiệp: ‘Trong đời sống phải hướng về Chân Thiện nay Nhẫn’


Cựu Chánh văn Phòng: TT Trump từng cực kỳ cuồng nộ lúc biết TS Fauci tài trợ đến Viện Virus Vũ Hán


Gần 2000 thời gian trước, có một thiền sư nức tiếng đất Việt đang truyền Phật Pháp vào Trung Nguyên


Cảm ngộ Thuỷ Hử: Nhiều nhân vật Lương Sơn bị tiêu diệt oan, bởi vì sao Lãng Tử Yến Tkhô hanh hưởng hậu phúc?