Jury Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt quý khách đã xem: Jury là gì

Bạn đang xem: Jury là gì

*

*

*

Xem thêm: Nguyên Lý Hoạt Động Máy Rửa Bát Hoạt Động Thế Nào, Nguyên Lý Hoạt Động Của Máy Rửa Bát

*

jury /"dʤuəri/ danh từ
(pháp lý) ban hội thẩm, ban bồi thẩmto sit (serve) on a jury: tđắm say gia vào ban hội thđộ ẩm, ngồi ghế hội thẩm ban giám khảoLĩnh vực: xây dựngban giám khảojury rignhóm bộ phận của thiết bịjury ruddertnóng lái dự phòngbồi thđộ ẩm đoàngrvà jury: bồi thđộ ẩm đoàn luận tộigrand jury: đại bồi thđộ ẩm đoàninternational gr& jury: đại bồi thẩm đoàn (quảng cáo) quốc tếprúc thẩm đoànjury of executive sầu opinionsự Reviews của bạn điều hànhtrial juryphú thẩm đoàntrial juryvụ thẩm đoàn

Từ điển chuyên ngành Pháp luật

Jury: Bồi thđộ ẩm đoàn, hội đồng xét xử


*

jury

Từ điển Collocation

jury noun

1 in a court of law

ADJ. inquest, trial | unanimous (only after jury) The jury were unanimous in their verdict. | hung A retrial was necessary after the original trial ended with a hung jury.

VERB + JURY serve on, sit on | tell Tell the jury what happened, in your own words. | direct The judge directed the jury lớn return a verdict of not guilty. | swear in The new jury were sworn in.

JURY + VERB hear sth The jury heard how the boy had obtained a carving knife from a friend"s house. | retire | consider its verdict The jury has retired to lớn consider its verdict. | be out The jury is still out (= still deciding). (figurative) The jury is still out on this new policy. | agree (on) a verdict, arrive sầu at/reach a verdict, give sầu its verdict, return a verdict | convict sb, find sb guilty The jury convicted Menzies of assaulting Smith. | acquit sb, clear sb, find sb not guilty | award sb The jury awarded her damages of £30,000.

JURY + NOUN service It was the second time he had been called up for jury service. | trial | foreman, member | system a review of the jury system

PREP. before a ~ The trial will take place before a jury. | on a/the ~ There were only three women on the jury. | ~ of the jury of seven women & five sầu men

PHRASES trial by jury You have a right lớn trial by jury.

2 of a competition

VERB + JURY choose, select The jury is selected from the winners in previous years.

JURY + VERB judge sth | consist of sb The jury consisted of an architect, a photographer & an artist. | award (sb) sth, give sầu sb sth The jury has awarded the prize for best exhibit in the show to lớn Harry Pearson.

PREPhường. on a/the ~ He was on a jury judging a songwriting competition.

Từ điển WordNet

n.