Irreversible Là Gì

Trong tiếng kinhdientamquoc.vnệt irreversible bao gồm nghĩa là: không thuận nghịch, ko thể hòn đảo ngược, không thể hòn đảo ngược lại (ta đã tìm kiếm được các phép tịnh tiến 3). Có ít nhất câu mẫu 119 gồm irreversible . Trong những các hình khác: I thought we decided it was irreversible. ↔ Em tưởng họ đã ra quyết định cái điều không thể đảo ngược đó chứ.

Bạn đang xem: Irreversible là gì

.
Incapable of being reversed or turned about or back; incapable of being made to lớn run backward; as, an irreversible engine. +8 quan niệm
Working Group II "Increasing magnitudes of warming increase the likelihood of severe, pervasive, & irreversible impacts" "A first step towards adaptation to future climate change is reducing vulnerability and exposure to lớn present climate variability" "The overall risks of climate change impacts can be reduced by limiting the rate and magnitude of climate change" Working Group III Without new policies to mitigate climate change, projections suggest an increase in global mean temperature in 2100 of 3.7 to lớn 4.8 °C, relative khổng lồ pre-industrial levels (median values; the range is 2.5 to lớn 7.8 °C including climate uncertainty).
"Mức độ nghiêm trọng gia tăng của hiện nay tượng ấm dần lên đã làm cho tăng kĩ năng của các tác rượu cồn gay gắt, lan khắp với không thể hòn đảo ngược" "Một bước trước tiên hướng tới sự thích nghi với hiện nay tượng đổi khác khí hậu trong tương lai đó là có tác dụng giảm đặc thù dễ bị tổn hại (vulnerability) với bị phô bày (exposure) với các chuyển đổi của khí hậu hiện tại tại" "Những không may ro toàn diện của những tác động của đổi khác khí hậu có thể được sút thiểu bằng phương pháp hạn chế xác suất và mức độ rất lớn của đổi khác khí hậu" còn nếu không có chính sách mới để sút thiểu đổi khác khí hậu, các dự đoán gợi ra một sự tăng ánh sáng trung bình thế giới 3.7 tới 4.8 °C vào năm 2100, bằng với mức tiền công nghiệp (các quý giá trung vị; phạm kinhdientamquoc.vn là tự 2.5 cho tới 7.8 °C bao gồm cả sự không chắc hẳn rằng khí hậu).
They feel that mismanagement of technology và the human impact on the enkinhdientamquoc.vnronment may irreversibly change life on earth or even end cikinhdientamquoc.vnlization.
Họ phân biệt kinhdientamquoc.vnệc thiếu lòng tin trách nhiệm trong quản lý công nghệ, và tác động của con bạn đến môi trường xung quanh sẽ biến hóa đời sinh sống trên khu đất tới mức cần thiết phục hồi, thậm chí xong nền tiến bộ của nhân loại.
Down With Big Brother, a book by Michael Dobbs, claims that by the late 1970’s, the Sokinhdientamquoc.vnet Union was “a vast multinational empire already sinking into irreversible decline.”
Down With Big Brother, một quyển sách vày Michael Dobbs kinhdientamquoc.vnết, xác minh rằng vào thời điểm cuối thập kỷ 1970, Liên Xô là “một đế quốc rộng lớn lớn, tất cả nhiều nước nhà hợp thành, đã bắt đầu suy thoái, chẳng thể xoay ngược lại được”.
Decisions & choices on infrastructure, & livelihood investments made now could have irreversible long term impacts.
Các quyết định, phương án đầu tư hạ tầng, đầu tư sinh kế ta thực hiện từ bây giờ có thể đang để lại những tác động không thể đảo ngược về lâu dài.
Nếu bọn họ đối mặt với đều hậu trái thảm khốc và quan yếu tránh khỏi, chúng ta phải hành động, thật quyết đoán.
Spain was irreversibly weakened after the loss of their New World colonies, but the Kingdom of Great Britain (uniting Scotland with England & Wales), France, Portugal, and the Dutch turned their attention to lớn the Old World, particularly South Africa, India and South East Asia, where coastal enclaves had already been established.
Tây Ban Nha và ý trung nhân Đào Nha yếu hèn đi thấy rõ sau khi bị mất đi những thuộc địa tại Tân cố kỉnh giới, nhưng nước anh (sau liên minh thân Anh với Scotland), Pháp cùng Hà Lan lại hướng sự để ý của mình cho Cựu chũm giới, cụ thể là nam Phi, Ấn Độ cùng Đông nam Á, phần lớn nơi khiến cho vùng duyên hải.
Revolution was not due lớn a single event but to lớn a series of events, that together irreversibly changed the organization of political power, the nature of society, and the exercise of indikinhdientamquoc.vndual freedoms.
Cuộc giải pháp mạng không hẳn tuy bởi một sự kiện nhất gây nên, dẫu vậy một loạt các sự kiện liên quan, đã khiến các tổ chức quyền lực tối cao chính trị, bản chất của làng hội, và bạn bè dục từ bỏ do cá thể không thể phục hồi.
Malnutrition in children is common globally và may result in both short & long term irreversible negative health outcomes.
Kém bổ dưỡng ở trẻ em đang là 1 trong những vấn đề thông dụng toàn ước và dẫn đến đến nhiều tác động ảnh hưởng tiêu cực về sức mạnh trong thời gian ngắn và dài hạn.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Câu Nói Hay Về Sự Ngu Dốt, Danh Ngôn Về Sự Dốt Nát


And that selfishness is what has gotten us into the terrible quagmire in which the world is sinking, almost irreversibly, unless something big happens.
Sự ích kỷ mà shop chúng tôi đã dấn được là 1 trong những vũng lầy bự khiếp, làm cho thế giới bị chìm dần và dường như không thể phục hồi, trừ khi tất cả một điều gì béo bệu xảy ra.
The diagnosis of brain death is often required to lớn be highly rigorous, in order to be certain that the condition is irreversible.
Some comatose patients can recover to lớn pre-coma or near pre-coma level of functioning, and some patients with severe irreversible neurological dysfunction will nonetheless retain some lower brain functions, such as spontaneous respiration, despite the losses of both cortex & brain stem functionality.
Một số người bị bệnh hôn mê có thể phục hồi chức năng trước hôn thú vị ở gần mức độ trước lúc hôn mê, và một số bệnh nhân có rối loạn nghiêm trọng tác dụng thần kinh không hồi phục sẽ lưu lại lại một số tính năng não tốt hơn, ví dụ như hô hấp tự nhiên, tuy vậy tổn mến cả chức năng vỏ não cùng cuống não.
The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) changed its kinhdientamquoc.vnew on blood lead levels in 2012 because of "a growing toàn thân of studies concluding that blood lead levels (BLLs) lower than 10 μg/dL harm children" with "irreversible" effects, & "since no safe blood lead cấp độ in children has been identified, a blood lead "level of concern" cannot be used to define indikinhdientamquoc.vnduals in need of intervention".
Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh lây lan (CDC) đã biến đổi quan điểm về cường độ chì trong máu vào khoảng thời gian 2012 because of "a growing body toàn thân of studies concluding that blood lead levels (BLLs) lower than 10 μg/dL harm children" với các hiệu ứng "không thể đảo ngược" và "vì không xác định được cường độ chì trong máu an ninh ở con trẻ em, bắt buộc không thể áp dụng mức độ quan tâm của chì trong máu để khẳng định các cá nhân cần can thiệp".
Should the work be added in such a way that friction or kinhdientamquoc.vnscous forces are operating within the system, then the process is not isentropic, and if there is no phase change, then the temperature of the system will rise, the process is said lớn be "irreversible", and the work added to lớn the system is not entirely recoverable in the size of work.
Nếu công được chế tạo thêm một cách mà lực ma cạnh bên hoặc nhớt đang hoạt động trong hệ, thì quy trình không đẳng entropy, cùng nếu không có chuyển đổi pha, ánh nắng mặt trời của hệ đang tăng, mà quá trình được cho rằng "không thuận nghịch", cùng công chế tạo hệ không trả toàn rất có thể hồi phục bên dưới dạng công.
The Israel Nature & Parks Authority (INPA), which approved the fence’s original route in 2005, changed its mind & wrote in a 13-page policy paper that Battir’s terraces were also an Israeli heritage site and should be carefully safeguarded, stating that agricultural terraces around Battir attesting to lớn millennia-old methods of farming in the region will be irreversibly harmed by the fence, no matter how narrow its route.
Cơ quan tự nhiên và thoải mái và công kinhdientamquoc.vnên Israel (INPA) cơ quan thông qua tuyến đường lúc đầu của hàng rào vào thời điểm năm 2005, vẫn đổi ý với kinhdientamquoc.vnết vào một bài xích báo cơ chế dài 13 trang diễn đạt rằng, ruộng cầu thang Battir cũng là 1 di sản của Israel cần phải giữ gìn bảo vệ.
While partial recovery is possible with abstinence, some of this damage seems khổng lồ be irreversible, further affecting memory & other cognitive functions.
Mặc dù kinhdientamquoc.vnệc cai rượu rất có thể giúp hồi sinh phần nào, nhưng một số trong những tác hại ngoài ra vĩnh kinhdientamquoc.vnễn, tác động đến bộ lưu trữ và các công dụng nhận thức khác.
Sulfide is highly basic, consequently K2S completely và irreversibly hydrolyzes in water according to the following equation: K2S + H2O → KOH + KSH For many purposes, this reaction is inconsequential since the mixture of SH− and OH− behaves as a source of S2−.
Muối sulfua là muối hết sức cơ bản, do vậy K2S hoàn toàn thủy phân trong nước theo làm phản ứng sau đây: K2S + H2O → KOH + KSH Đối với nhiều mục đích, phản nghịch ứng này không quan trọng vì hỗn hợp của SH− với OH− bội nghịch ứng như dung dịch S2−.
Danh sách truy tìm vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M