Kho tài liệu bồi

... bảng comãng cầu. 43 00 b. 243 16 c. 243 01 d. 18 0 715 e. 30 742 1 g. 999999H: Làm vngơi nghỉ.- 300.000; 40 0.000; 500.000; 600.000; 700.000; 800.000- 350.000; 360.000; 370.000; 380.000; 390.000; 40 0.000Tiết ... x = 90 61 - x – 725 = 8259- x x 2 = 48 26- x : 3 = 15 32- h/s bàn bạc team 4 Một ngày cấp dưỡng đợc số TV là : 6 84 : 4 = 17 0 (chiếc)7 ngày tiếp tế đợc số ti vi là : 17 0 x 7 = 11 90 (chiếc) ... = 1 chục 10 chục = 1 trăm 10 trăm = 1 nghìn 10 nghịn = 1 chục nghìn- HS quan lại sát- HS thêm số lên bảng: 43 25 61 - HS gọi và viết số: 43 25 61 -HS làm miệng - HS: 52 345 3- Lớp đọc số trên.-HS...

Bạn đang xem: Kho tài liệu bồi


*

*

*

... orange jui _ e.3. This _ _ a ruler. 4. Where is Minh from ? - _ _ is from Paris.5. _ esk 6. f _ ower 7. _ m 8. b _ _ k 9. This is my r _ om.10. chi _ kenBài 3: Nối trường đoản cú giờ Anh cùng với nghĩa của ... cam i. ghế đệm j. câu hỏi1……….2……… 3……… .4 …….5……… 6……….7………8………9…… 10………. Bài 4: Nối từ giờ đồng hồ Anh cùng với nghĩa của chính nó 1. friover 2. violin 3. butterfly 4. plane 5. cow6. fish 7. mother 8. ice ... BÀI TẬPhường. TIẾNG ANH Bài 1: Chọn câu vấn đáp đúng1. What …… his name ? a. is b. are c. this d. bye2. May I ……… out ? a. open b. go c. come d. say3. What colour is this ? – It’s………....
*

... Câu 3:Có 2 con đường đi tự A cho B cùng bao gồm 3 tuyến phố đi từ bỏ B mang đến C. Hỏi tất cả từng nào tuyến đường đi trường đoản cú A mang đến C qua B ?Trả lời: con đường.Câu 4:Có tư team soccer thi đấu vòng tròn trong một ... 2:Có 2 tuyến phố đi tự A đến B và tất cả 3 tuyến đường đi tự B mang đến C. Hỏi có bao nhiêu con phố đi từ A mang đến C qua B ?Trả lời: tuyến đường.Câu 3:Số bộ phận của tập đúng theo A = 4; 6; 8; ; 78; 80 là Câu ... có là bội tầm thường của 6 và 21 không ?CóKhông1; 2; 3; 4; 6; 8; 121; 2; 3; 4; 6; 12Câu 2:Số 24 tất cả là bội chung của 3; 4 cùng 5 không ?CóKhông1; 2; 3; 4; 6; 8; 121; 2; 3; 4; 6; 12Câu...

Xem thêm: Giới Thiệu Bản Thân Khi Đi Phỏng Vấn, Cách : Nên Và Không Nên


*

... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIỎI TOÁN TRÊN MẠNGLỚP. 4 - VÒNG 9 Bài 1: Đỉnh núi trí tuệCâu hỏi 1:= 5120Câu hỏi 2:= 55Câu hỏi 3:= 144 Câu hỏi 4: = 1250Câu hỏi 5:= 127Câu hỏi 6:= 14 Câu hỏi ... bình cùng của những số: 34 cùng 126 là 80 Câu 3:11 x 136 – 136 = 1360 Câu 4: 97 x 48 – 86 x 48 = 528 Câu 5: 47 8 x 136 – 47 8 x 36 = 47 800 Câu 6: 48 6 x 48 + 48 6 x 52 = 48 600 Câu 7:Số trung ... hợp vào khu vực nhé ! Câu 1: 89 x 58 – 89 x 47 = 97 9Câu 2:83 x 57 – 83 x 46 = 91 36Câu 3:68 x 23 – 68 x 12 = 748 Câu 4: Số trung bình cộng của các số:21 cùng 59 40 Câu 5:Số vừa đủ cùng...
... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNGLỚP. 6 - VÒNG 4 Bài thi số 1:Câu 1 : Kết trái của phép tính : 45 . 16 1728 45 .15−+= …………………………Câu 2 : Cho cha điểm A, B, C thuộc ở trên một con đường ... còn viết được bên dưới dạng ra làm sao : ……….Câu 5 : Kết quả của phép tính : 168 . 168 168 .58110−= …………………………Câu 6 : Tích của nhị số thoải mái và tự nhiên vẫn biến hóa ra sao giả dụ thêm chữ số 0 vào mặt ... , biết: . Kết trái là Câu 3: Tính: 3200 : 40 . 2 = Câu 4: Chia 1 26 cho một số ta được số dư là 25. Số chia là Câu 5: Tìm , biết: . Kết trái là Câu 6: Tìm , biết: . Kết quả là Câu 7: Tìm ,...
... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚP. 3 - VÒNG 4 Bài thi hàng đầu : Khỉ con thông tháiCâu hỏi 1:Câu hỏi 2:Câu hỏi 3: Câu hỏi 4: Câu hỏi 5:Câu hỏi 6:Câu hỏi ... hỏi 13: Câu hỏi 14: Bài thi số 2 : Vượt chướng ngại vật vậtCâu hỏi 1: 0 Câu hỏi 2: 60Câu hỏi 3: Bài giải: Độ lâu năm đoạn CA là: 249 – ( 94 + 65) = 90 ( cm)Đáp số: 90 cmCâu hỏi 4: Đáp ... Đáp số: 36 Câu hỏi 5: = 192Bài thi số 3 : Đỉnh núi trí tuệCâu hỏi 1: 9 Câu hỏi 2: = 5Câu hỏi 3: = 10; Câu hỏi 4: 3 Câu hỏi 5: 84 Câu hỏi 6: 80Câu hỏi 7: 72Câu hỏi 9: 46 0 ; Câu...
... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚP.. 4 - VÒNG 4 Bài thi hàng đầu : Hoàn thành phxay tính:Câu hỏi 1: Câu hỏi 2: Câu hỏi 3: Câu hỏi 4: Câu hỏi 5: Câu hỏi 6: Câu ... chữ nhật bao gồm chu vi 46 m. Chiều dài hình chữ nhật chính là 15m. Tính diện tích S hình chữ nhật kia.Trả lời:Diện tích hình chữ nhật sẽ là Câu hỏi 3: 3h 24 phút = phút.Câu hỏi 4: 6T 5kilogam = kilogam.Câu ... Đáp số : 9006Câu hỏi 2: Đáp số : 500000Câu hỏi 3: Đáp số : 380Câu hỏi 4: Đáp số : 2750Câu hỏi 5: Đáp số : 10Bài thi số 3 : Hãy điền số thích hợp vào chỗ Câu hỏi 1: Con ngỗng cân nặng...
... 15: 4x + y = 973 1 x + y = 38 84 3 x = 5 8 47 y = 38 84 1 949 649 x 100 + 351 x 100 = 100 x ( 649 + 351 ) = 100 x 10000 = 1000 000a= 975 ; b=8 64 ; c=102 975 +8 64 102 = 173 7( 186 + 14 ) + ( 72 + ... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚPhường 4 - VÒNG 7 Bài thi số 1 : Đỉnh núi trí tuệ:Câu hỏi 1: Câu hỏi 2: Câu hỏi 3:Câu hỏi 4: Câu hỏi 5:Câu hỏi 6: Câu hỏi 8: Câu hỏi 9:Bài thi ... hỏi 4: Câu hỏi 5: Câu hỏi 6:Câu hỏi 7: Câu hỏi 11:TBC = 102Tổng = 102 x 2 = 2 04 Số bự = 102 + 24 = 126Số bé bỏng = 2 04 – 126 = 78 ( 346 – 300 ) : 2 = 24 Câu hỏi 12Câu hỏi 13:Câu hỏi 14: Câu...
... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚPhường 4 - VÒNG 8 Bài thi tiên phong hàng đầu : Sắp xếp theo đồ vật từ bỏ tăng mạnh 69 + 48 58 4 3,639 16
10 794 0
8 2,350 4
27 4,698 11
35 1,340 6