INTERCHANGE LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Interchange là gì

*
*
*

interchange
*

interchange /"intə"tʃeindʤ/ danh từ sự thương lượng lẫn nhau, sự sửa chữa thay thế lẫn nhau sự thay đổi chỗ cho nhau sự xen kẽ nhau (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ngã bố có con đường hầm và mong chui ngoại đụng từ đàm phán lẫn nhau, sửa chữa lẫn nhau thay đổi chỗ đến nhau xen kẹt nhauto interchange work with amusement: xen kẽ thao tác với giải trí nội đụng từ xẩy ra lần lượt, xảy ra theo lượt; xen kẽ thay thế nhau đổi chỗ mang đến nhau
chuyển đổiAmerican standard code for information interchange (ASCII): mã chuẩn chỉnh Mỹ để biến hóa thông tinđổi chỗgiao điểmGiải ham mê EN: An area of intersection of two or more highways at different elevations, constructed so that traffic can pass from one highway to lớn another without crossing the main stream of traffic in any of the highways.Giải mê say VN: khoảng giao nhau của 2 hoặc nhiều hơn của những đường cao tốc có độ cao khác nhau, có phong cách thiết kế để phương tiện đi lại giao thông rất có thể chạy từ mặt đường này sang mặt đường khác mà không cần phải rẽ ngang luồng giao thông chính ở ngẫu nhiên đường đường cao tốc nào.hoán đổiDDIF (digital document interchange Forma): dạng thức hoán thay đổi tài liệu sốDIF (data interchange format): dạng thức hoán đổi dữ liệuODIF (office document interchange format): dạng thức hoán đổi tài liệu văn phòngdigital document interchange format (DDIF): dạng thức hoán đổi tài liệu sốgraphics interchange format (GIP): dạng thức hoán đổi thiết bị họainformation interchange: sự hoán thay đổi thông tininterchange group separator (IGS): dấu bóc tách nhóm hoán đổiinterchange record separator (IRS): lốt tách phiên bản ghi đội hoán đổioffice document interchange format (ODIF): dạng thức hoán đổi tài liệu văn phònghoán vịsự hoán vịsự trao đổiinterchange of air: sự hiệp thương không khíinterchange of energy: sự điều đình năng lượngmodem interchange: sự điều đình modemthay chỗthay thếLĩnh vực: xây dựngđổi chácnút giao thôngLĩnh vực: toán & tinsự hoán đổiinformation interchange: sự hoán đổi thông tinAmerican standard code for information interchangemã bàn bạc thông tin chuẩn chỉnh của Hoa kỳDIA (document interchange Architecture)cấu trúc điều đình tài liệuDIF (data interchange format)định dạng điều đình dữ liệu-DIFEDIF (electronic design interchange format)dạng thức trao đổi xây cất điện tửluân phiênsự hoán đổi lẫn nhausự luân phiênsự sửa chữa lẫn nhausự trao đổielectronic data interchange (edi): sự trao đổi dữ liệu (với nhau) sử dụng máy điện tửinterchange of ideas: sự bàn bạc ý kiếntrao đổielectronic data interchange (edi): sự trao đổi tài liệu (với nhau) bằng máy điện tửinterchange of ideas: sự điều đình ý kiếnxen kẽcontainer interchangethay nuốm công-ten-nơ lẫn nhauelectronic data interchangesự chao đổi với dữ liệu (với nhau) bằng máy điện tửterms of interchangeđiều kiện giao dịch hàng hóaterms of interchangetỉ suất thanh toán giao dịch hàng hóa
*

Xem thêm: Bài Thơ: Dù Thế Nào Anh Vẫn Yêu Em Cũng Vẫn Yêu Anh, Dù Sai Em Vẫn Yêu Anh

*

*

n.

a junction of highways on different levels that permits traffic khổng lồ move from one to lớn another without crossing traffic streams

v.


English Synonym and Antonym Dictionary

interchanges|interchanged|interchangingsyn.: change exchange substitute switch trade