Học ngữ pháp tiếng anh miễn phí

Khóa học tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh tại kinhdientamquoc.vn cung ứng kiến thức ngữ pháp giờ đồng hồ Anh tự cơ phiên bản đến nâng cao, nhằm đáp ứng nhu cầu học ngữ pháp nhằm giao tiếp, luyện thi, và nhiều mục tiêu khác của đông đảo đối tượng người dùng học viên.

Chương trình học ngữ pháp tiếng Anh bao gồm 34 bài xích học.

học tập thử miễn mức giá : Bài 2: Thì hiện tại tiếp diễn

Để được học tập miễn phí các hơn, hãy Đăng kí tham gia xã hội kinhdientamquoc.vn


Bạn đang xem: Học ngữ pháp tiếng anh miễn phí

*

*

*

Xem thêm: Cách Thêm Quản Trị Viên Cho Page Facebook, Cách Thêm Quản Trị Viên Trên Fanpage

*

*

LUYỆN NGHE - NÓI ĐỘC THOẠI LUYỆN NGHE - NÓI HỘI THOẠI Chọn bài xích mẫu |--|--|--Beginner |------|------|------How are you doing? |------|------|------Where are you from? |------|------|------Where vì you parents live? |------|------|------What kind of hobbies do you h |------|------|------Introducing a friend |------|------|------Do you have any children? |------|------|------Do you know the address? |------|------|------Telling the time |------|------|------Arranging the time |------|------|------At the post office |------|------|------At the train station |------|------|------Borrowing money |------|------|------Buying a plane ticket |------|------|------Confirming a plane |------|------|------Taking about the weather |------|------|------What kind of music do you lik |------|------|------Who is that woman? |------|------|------Making a khách sạn reservation |------|------|------Checking out of a khách sạn |------|------|------When are you going on vacatio |------|------|------Buying clothes |------|------|------Ending a conversation |------|------|------Exchanging money |------|------|------Ordering breakfast |------|------|------Ordering food |------|------|------Talking about family |------|------|------Talking abou dreams |------|------|------Where are you going on vacati |------|------|------What bởi you do for a living? |--|--|--Elementary |------|------|------Do you know how lớn get downto |------|------|------At a restaurant |------|------|------At passport control |------|------|------Doctor’s visit |------|------|------At the grocery |------|------|------At the post-office |------|------|------At a shoes siêu thị |------|------|------At the train station |------|------|------Booking a hotel room |------|------|------Check-in a khách sạn |------|------|------Describing people |------|------|------ Ending a conversation |------|------|------Buying a shirt |------|------|------Finding a convenience store |------|------|------Hair salon làm tóc |------|------|------Making a doctor’s appointment |------|------|------I have a cold. |------|------|------Inviting someone lớn the các buổi party |------|------|------Leave a message |------|------|------Making plans |------|------|------Open a ngân hàng account |------|------|------Ordering flowers |------|------|------Car renting |------|------|------Sending a package |------|------|------Taking a xe taxi |------|------|------Talking about the weather |------|------|------What kinds of things bởi you l |------|------|------What's your favorite kind of |------|------|------What's your favorite sport? |------|------|------At the library
Giọng: English UK Male English Popular English US Female English UK Female Tốc độ: Very slow Slow Regular Quick Very quick Độ cao: 0.5 0.8 1 1.2 1.4