Hồ sơ nghiệm thu tiếng anh là gì

Việc biên soạn thảo biên phiên bản nghiệm thu là trong số những nhu cầu cần thiết khi làm việc tại những công ty, nhất là các doanh nghiệp xây dựng. Trong nội dung bài viết hôm nay, kinhdientamquoc.vn đã tổng thông tin về biên bản nghiệm thu trong giờ đồng hồ Anh và cung ứng các chủng loại biên bản nghiệm thu bởi tiếng Anh. Hãy cùng theo dõi để tham khảo và thực hiện nhé!

1. Biên bản nghiệm thu để triển khai gì

Biên bản nghiệm thu trong giờ đồng hồ Anh là Acceptance Certificate (hoặc Minutes of Acceptance).Bạn vẫn xem: hồ sơ nghiệm thu sát hoạch tiếng anh là gì

Nghiệm thu là quy trình thẩm định, thu nhận, kiểm soát dự án sau khi xây dựng và sẵn sàng đi vào hoạt động. Nghiệm thu giúp công ty lớn kiểm tra chất lượng sản phẩm, dự án, dịch vụ trước lúc áp dụng đến khách hàng. Tiến trình kiểm định này được thực hiện thành biên bản, giúp các bên tương quan có cơ sở thao tác làm việc sau này.

Bạn đang xem: Hồ sơ nghiệm thu tiếng anh là gì

1.1. Biên bản nghiệm thu trả thành

Loại biên phiên bản này được lập ra nhằm ghi chép việc nghiệm thu dự án công trình và lấn sân vào hoạt động, nêu rõ các hạng mục, địa điểm, thành phần tham gia và nhận xét dự án nghiệm thu.


*

Independence – Freedom – Happiness

——————————————–

…….. Ngày …… mon ……. Năm 199

NGHIỆM THU PHẦN CÔNG VIỆC (nền , cọc, đài cọc,kết cấu thân,hệ thống kỹ thuật và lắp ráp trang thiết bị, phong cách thiết kế và trả thiện)

CỦA HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH HOẶC TOÀN BỘ CÔNG TRÌNH

TRONG GIAI ĐOẠN XÂY LẮP.

ACCEPTANCE OF WORK (FOUNDATION (footing; pile , pilecap / substructure;

superstructure; technical system installation of equipment; architecture và finishing…)

OF ITEMS OR WHOLE PROJECT DURING THE PERIOD

OF CONSTRUCTION and INSTALLTION

Công trình:………………………………

Project:…………………………

Hạng mục công trình:…………………………

Prpject item:…………………………

Tên phần công việc nghiệm thu:…………………………

Name of work to lớn be accepted:…………………………

Thời gian triển khai nghiệm thu:…………………………

Time of acceptance:…………………………

Bắt đầu:……………h 00 , ngày……………tháng……………năm……………

Commencing:……………at ……………..h 00 , date………month………..year…….

Kết thúc……………h 00 ,……………ngày……………tháng……………năm……………

Ending: at …………….h 00 , date………month………..year……………

Các mặt tham gia nghiệm thu:

Parties taking part in acceptance:

Đại diện công ty đầu tư: Representative of the owner(họ với tên, chức vụ)(full name, position)
Đại diện tổ chức thầu xây dựng: Representative of the contractor(họ và tên, chức vụ)(full name, position)
Đại diện tổ chức tư vấn thiết kế: Representative of the kiến thiết consultanting organization:(họ và tên, chức vụ)(full name, position)
Đại diện tổ chức tính toán kỹ thuật xây dừng và lắp đặt thiết bị: Representative of the consulting organization for supervision of construction và equipment installtion(họ với tên, chức vụ)(full name, position)
Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước về unique công trình xây dựng(theo phân cấp) tận mắt chứng kiến việc nghiệm thu: Representative of the State agency in charge of the management of the unique of construction project (in accordance with delegation of authorisation) witness of the acceptance(họ với tên, chức vụ)(Full name, position)

Các mặt tham gia nghiệm thu sát hoạch đã tiến hành:

Parties who take part in the acceptance of the project have carried out:

1. Bình chọn hiện trường

Checking at site

Tên nguyên tố công việc, phần tử được chất vấn gồm:Works & items of project which have been examined , include:

2. Coi xét các tài liệu , văn bản sau:

Examination of the following documents:

Tiêu chuẩn áp dụng lúc thi công,kiểm tra , nghiệm thuTechnical standards applied to construction, inspectiopn, acceptance;Hồ sơ pháp lýLegal documents;Tài liệu về cai quản chât lượngDocuments on quality management;

3. Dấn xét khối lượng, chất lượng thi công so với xây đắp được thẩm định:

Comments of the quantity & the chất lượng of construction in comparison with the approved design in terms of:

Về thời gian xây đắp (bắt đầu , kết thúc)

Construction time (from commence to lớn completion);Về trọng lượng thực hiệnQuantity perforomed;Về chất lượng thi côngConstruction quality.

4. Kết luận:

Conclusion made:

Chấp thừa nhận (hay không chấp nhận)triển khai những việc tiếp theoAccept (or not }the implementation of next works;Yêu cầu nên sửa chữa hoàn thành các khiểm khuyết mới tiến hành các quá trình tiếp theoRequest a repair of defects before commencing of the next work

Chữ ký và vệt đóng của những bên

Signature và seals of parties lớn the acceptance:

Đại diện công ty đầu tư

Representative of the owner;Đại diện tổ chức thầu xây dựngRepresentative of the contractor;Đại diện tổ chức support thiết kếRepresentative of the consulting organization for supervision of construction & equipment installtionĐại diện tổ chức triển khai tư vấn đo lường và tính toán thi công xuất bản và thêm dặt thiết bịRepresentative of the thiết kế consultanting organization;Đại diện cơ quan cai quản Nhà nước về chất lượng công trình tạo (theo phân cấp) chứng kiến việc nghiệm thuRepresentative of the State agency in charge of the management of the quality of construction project (in accordance with delegation of authorisation) witness of the acceptance

4.2. Chủng loại biên phiên bản nghiệm thu số 2

TÊN CÔNG TY COMPANY NAME LOGOQUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI SẢNASSET MANAGEMENT REGULATIONSMã tài liệu/ Code:Phiên bản/ Version:Ngày ban hành/ Date of issues:

BIÊN BẢN LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU TÀI SẢN

MINUTES OF INSTALLATION and ACCEPTANCE OF ASSETS

Hôm nay, ngày……..tháng………..năm 200……, 2 bên gồm có:

Dated,……………………………………………., two parties include:

Bên A (Bên bàn giao)/ tiệc nhỏ A (Hand-over party):……………………………………………..

Tên doanh nghiệp/ Company Name:……………………………………………..…………………….

Địa chỉ/ Address:………………………………………………………….……………………………………

Điện thoại/ Tel:…………………………………………………………………………………………………..

Tài khoản/ Account:…………………………. đưa ra Nhánh/ Branch:…………………………………..

Do ông bà/ Mr/Mrs:………………………………………………….. Có tác dụng đại diện/ representative.

Xem thêm: Điều trị viêm phổi ở trẻ em đúng cách - Mẹ đã biết chưa?

Bên B (Bên nhận bàn giao)/ buổi tiệc ngọt B (Receiver):……………………………….………………

Tên doanh nghiệp/ Company Name:………………………….…………………………………………

Địa chỉ/Address:………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại/ Tel:…………………………………………………………………………………………………..

Tài khoản/ Account:………………………………… đưa ra Nhánh/ Branch:……………………………

Mã số thuế/ Tax code:…………………………………………………………………………………………

Do ông bà/ Mr/Mrs:……………………………………………….. Làm cho đại diện/ representative.

Hai bên thống nhất ký vào biên phiên bản bàn giao và sát hoạch trang thiết bị, ví dụ như sau: The two parties agreed lớn sign the handover and acceptance minutes of the equipment as follows:

PHẦN I/ LẮP ĐẶT & BÀN GIAO:

PART I / INSTALLATION và HANDOVER:

1. TRANG THIẾT BỊ/ EQUIPMENT:

Bên A chuyển nhượng bàn giao cho bên B những trang vật dụng sau: buổi tiệc ngọt A handed over to các buổi tiệc nhỏ B the following equipment:

STT/NoTên thiết bị/Name of equipmentMô tả thiết bị/ Equipment DescriptionSố lượng/ QuantityHiện trạng thiết bị/ Current equipmentPhụ kiện/ Accessories

Dịch vụ kèm theo/ Attached Service:

Thời gian bảo hành/ Warranty Period:…………………………………………………………………..

Hướng dẫn thực hiện đính kèm/ User manual attached:……………………………………………

Hướng dẫn áp dụng cho/ Manual for: ………………….. Cỗ phận/ Department:………………

(Nêu rõ cách áp dụng vận hành)/ (Explain how khổng lồ use the operation)

PHẦN II/ NGHIỆM THU

PARTII/ ACCEPTANCE:

Thời gian nghiệm thu/ Acceptance time:………………………………………………………………

Ghi chú (về nội dung khám nghiệm khi nghiêm thu….., ý kiến của các bên):…………………….

Notes (for the contents of the inspection when strictly … .., opinions of the parties):….

….……………………………………………………………………………………..………….

Sau khi thực hiện kiểm tra lại tài sản, trang thiết bị vẫn lắp đặt, phía hai bên nhất trí: tài sản, trang thiết bị vận động hoạt rượu cồn tốt

After reviewing the assets & equipment installed, the two sides agreed: assets, equipment và activities are working well.

Đại diện bên A Behalf of buổi tiệc ngọt AĐại diện mặt B Behalf of party BNgười thực hiện Users

Tùy vào tình huống, mục đích sử dụng chúng ta cũng có thể lựa lựa chọn mẫu biên bản nghiệm thu phù hợp để sử dụng. Bạn cũng có thể tự biên soạn thảo biên bạn dạng nghiệm thu dựa trên các từ vựng và mẫu câu nhưng kinhdientamquoc.vn vẫn cung cấp. Hy vọng nội dung bài viết đã đem về thông tin hữu ích. Nếu có bất kì thắc mắc gì đừng ngần ngại để lại comment dưới cho kinhdientamquoc.vn nhé!