Hive là gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use tự kinhdientamquoc.vn.Học những trường đoản cú bạn cần giao tiếp một biện pháp sáng sủa.
Bạn đang xem: Hive là gì

Last, but by no means least, we have sầu a capathành phố lớn determine the number of hives that are out there.
If this is opened up lớn profit-driven companies in the area of postal services, it will only lead khổng lồ the profitable activities being hived off.
What will happen, therefore, in the case of those individual companies who want khổng lồ carry out hiving off operations?
Where a part of a farm is hived off, a farmer is expected khổng lồ reinvest the resulting capital within a period of a year.
There is no regulation restricting beekeepers from putting sections on hives for the collection of clover honey.
You have given them so much that they stay at trang chủ in the hives instead of coming out khổng lồ fertilize our fruit.
Các ý kiến của các ví dụ không thể hiện cách nhìn của những chỉnh sửa viên kinhdientamquoc.vn kinhdientamquoc.vn hoặc của kinhdientamquoc.vn University Press xuất xắc của các bên trao giấy phép.
*Xem thêm: Thế Nào Là Trung Tâm Kinh Tế Lớn Nhất Cả Nước, Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Bắc Bộ

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp loài chuột Các phầm mềm search kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn kinhdientamquoc.vn English kinhdientamquoc.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Thus Far Là Gì ? Giải Nghĩa Cách Dùng Và Vận Dụng So Far Vs Thus Far

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Hỏi Đáp