Hạch toán thuế nhập khẩu như thế nào

*

*
*

CÁCH HẠCH TOÁN THUẾ XUẤT, NHẬPhường KHẨU – TK 3333

Theo Điều 52 Thông bốn 200/2014/TT-BTC

1. Nguim tắc kế toán

a. Nguim tắc kế tân oán thuế nhập khấu

§ Tài khoản này áp dụng cho những người tất cả nhiệm vụ nộp thuế nhập khẩu theo công cụ của quy định. Trong thanh toán nhập vào ủy thác, tài khoản này chỉ áp dụng cho bên giao ủy thác, ko áp dụng đến bên thừa nhận ủy thác.

§ Các công ty lớn nhập vào sản phẩm hoá, TSCĐ được ghi nhấn số thuế nhập khẩu đề xuất nộp vào giá chỉ gốc sản phẩm download. Trường phù hợp công ty lớn nhập vào mặt hàng hộ mà lại không tồn tại quyền thiết lập hàng hóa, ví dụ thanh toán trợ thì nhập – tái xuất hộ bên trang bị tía thì số thuế nhập vào cần nộp ko được ghi dấn vào giá trị sản phẩm & hàng hóa mà lại được ghi nhận là khoản cần thu khác.

Bạn đang xem: Hạch toán thuế nhập khẩu như thế nào

§ Kế toán thù số thuế nhập khẩu được hoàn, được bớt thực hiện theo nguyên ổn tắc: + Thuế nhập vào vẫn nộp lúc nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa, hình thức dịch vụ, ví như được trả ghi tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá vốn mặt hàng phân phối (nếu như xuất hàng để bán) hoặc Giảm ngay trị hàng hóa (nếu xuất trả lại vày vay mượn, mượn…); + Thuế nhập khẩu vẫn nộp Khi nhập vào TSCĐ, trường hợp được trả ghi giảm chi phí khác (giả dụ buôn bán TSCĐ) hoặc sút nguyên giá TSCĐ (ví như xuất trả lại);

+ Thuế nhập khẩu sẽ nộp Khi nhập vào sản phẩm & hàng hóa, TSCĐ tuy nhiên đơn vị không tồn tại quyền cài đặt, khi được trả ghi giảm khoản nên thu khác (ví dụ hàng trợ thời nhập – tái xuất để triển khai, chế biến…) thì lúc được hoàn ghi giảm khoản cần thu không giống.

b. Nguyên tắc kế toán thuế xuất khẩu

§ Tài khoản này thực hiện cho tất cả những người có nhiệm vụ nộp thuế xuất khẩu theo cách thức của luật pháp. Trong giao dịch xuất khẩu ủy thác, tài khoản này chỉ áp dụng mang lại mặt giao ủy thác, không vận dụng cho bên nhận ủy thác.

§ Thuế xuất khẩu là thuế loại gián thu, không phía bên trong tổ chức cơ cấu doanh thu của người sử dụng. lúc xuất khẩu hàng hóa, kế toán thù phải bóc riêng rẽ số thuế xuất khẩu đề nghị nộp thoát ra khỏi lợi nhuận bán hàng, cung cấp dịch vụ. Trường vừa lòng ko tách bóc tức thì được số thuế xuất khẩu yêu cầu nộp tại thời điểm ghi dìm lệch giá thì được ghi nhấn lệch giá bao hàm cả thuế tuy vậy thời hạn cần ghi giảm doanh thu đối với số thuế xuất khẩu bắt buộc nộp. Trong mọi trường thích hợp, tiêu chí “Doanh thu bán hàng cùng hỗ trợ dịch vụ” với tiêu chuẩn “Các khoản giảm trừ doanh thu” của Báo cáo công dụng vận động kinh doanh hồ hết ko bao gồm số thuế xuất khẩu nên nộp Khi xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ.

§ Thuế xuất khẩu phải nộp Lúc xuất khẩu nhưng kế tiếp được hoàn, được bớt thì kế toán ghi thừa nhận vào thu nhập cá nhân khác.

2. Phương pháp kế toán thù thuế xuất, nhập khẩu

2.1. Phương pháp kế tân oán thuế nhập khẩu

a) lúc nhập vào đồ tứ, hàng hoá, TSCĐ, kế tân oán phản ánh số thuế nhập vào yêu cầu nộp, tổng thể tiền buộc phải trả, hoặc vẫn thanh toán thù cho những người bán và quý hiếm trang bị bốn, mặt hàng hoá, TSCĐ nhập vào (giá bán gồm thuế nhập khẩu), ghi: Nợ những TK 152, 156, 211, 611,… (giá bán gồm thuế nhập khẩu) Có TK 3333 – Thuế xuất, nhập vào (chi tiết thuế nhập khẩu) Có các TK 111, 112, 331,…

Đối với sản phẩm tạm nhập – tái xuất ko ở trong quyền cài đặt của đơn vị chức năng, ví như hàng vượt chình họa được tái xuất ngay lập tức trên kho ngoại quan tiền, lúc nộp thuế nhập vào, ghi: Nợ TK 138 – Phải thu khác  Có TK 3333 – Thuế xuất, nhập vào (cụ thể thuế nhập khẩu).

b) Khi nộp thuế nhập vào vào Chi phí Nhà nước, ghi:  Nợ TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu) Có những TK 111, 112,…

c) Kế toán hoàn thuế nhập khẩu vẫn nộp nghỉ ngơi khâu nhập khẩu

+ Thuế nhập vào vẫn nộp nghỉ ngơi khâu nhập khẩu, được hoàn khi tái xuất hàng hóa, ghi:  Nợ TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu) Có TK 632 – Giá vốn mặt hàng phân phối (nếu xuất hàng nhằm bán) Có những TK 152, 153, 156 – Hàng hóa (nếu xuất sản phẩm trả lại).

+ Thuế nhập vào đang nộp sống khâu nhập khẩu, được trả Lúc tái xuất TSCĐ, ghi: Nợ TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu) Có TK 211 – Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình (trường hợp xuất trả lại TSCĐ) Có TK 811 – giá thành khác (nếu như buôn bán TSCĐ).

+ Thuế nhập vào sẽ nộp ở khâu nhập khẩu nhưng lại hàng hóa ko ở trong quyền thiết lập của đơn vị, được trả Lúc tái xuất (ví dụ thuế nhập vào sẽ nộp khi nhập vào mặt hàng Ship hàng gia công, chế biến), ghi: Nợ TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu) Có TK 138 – Phải thu khác.

+ khi nhận ra tiền từ NSNN, ghi: Nợ TK 112 – Tiền gửi bank Có TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu).

Xem thêm: 【 Hướng Dẫn Cài Bluetooth Cho Win 7 Đơn Giản Với 4 Bước, Cài Thiết Bị Bluetooth Trong Windows 7

d) Trường thích hợp nhập vào ủy thác (áp dụng trên bên giao ủy thác)

+ Lúc nhận ra thông báo về nhiệm vụ nộp thuế nhập vào từ bỏ bên thừa nhận ủy thác, bên giao ủy thác ghi thừa nhận số thuế nhập khẩu bắt buộc nộp, ghi:  Nợ những TK 152, 156, 211, 611,… (giá tất cả thuế nhập khẩu) Có TK 3333 – Thuế xuất, nhập vào (chi tiết thuế nhập khẩu).

+ Khi cảm nhận chứng tự nộp thuế vào NSNN của bên nhấn ủy thác, bên giao ủy thác phản ánh giảm nghĩa vụ cùng với NSNN về thuế nhập khẩu, ghi: Nợ TK 3333 – Thuế xuất, nhập vào (cụ thể thuế nhập khẩu) Có các TK 111, 112 (nếu như trả tiền tức thì cho bên dấn ủy thác) Có TK 3388 – Phải trả không giống (nếu như không tkhô nóng toán thù tức thì tiền thuế nhập khẩu cho mặt dìm ủy thác) Có TK 138 – Phải thu khác (ghi giảm số tiền vẫn ứng mang lại bên dấn ủy thác nhằm nộp thuế nhập khẩu).

+ Bên thừa nhận ủy thác không phản ảnh số thuế nhập khẩu nên nộp nhỏng bên giao ủy thác mà lại chỉ ghi thừa nhận số tiền vẫn nộp thuế hộ bên giao ủy thác, ghi: Nợ TK 138 – Phải thu không giống (đề xuất thu lại số chi phí đã nộp hộ) Nợ TK 3388 – Phải trả không giống (trừ vào số tiền đã nhận được của bên giao ủy thác) Có những TK 111, 112.

2.2. Phương pháp hạch toán thuế xuất khẩu

Kế toán thù thuế xuất khẩu yêu cầu nộp khi bán sản phẩm hoá, cung cấp dịch vụ:

+ Trường hòa hợp bóc tách ngay lập tức được thuế xuất khẩu bắt buộc nộp trên thời điểm giao dịch tạo nên, kế toán thù phản ánh lợi nhuận bán sản phẩm cùng cung cấp các dịch vụ không bao gồm thuế xuất khẩu, ghi: Nợ những TK 111, 112, 131 (tổng giá tkhô giòn toán) Có TK 511 – Doanh thu bán hàng với hỗ trợ các dịch vụ Có TK 3333 – Thuế xuất nhập vào (chi tiết thuế XK).

+ Trường hòa hợp không tách ngay được thuế xuất khẩu nên nộp trên thời gian thanh toán giao dịch gây ra, kế toán phản ánh lệch giá bán hàng với hỗ trợ các dịch vụ bao hàm cả thuế xuất khẩu. Định kỳ lúc khẳng định số thuế xuất khẩu đề xuất nộp, kế tân oán ghi sút doanh thu, ghi: Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng cùng hỗ trợ dịch vụ  Có TK 3333 – Thuế xuất nhập vào (cụ thể thuế XK).

b) Khi nộp tiền thuế xuất khẩu vào NSNN, ghi: Nợ TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế xuất khẩu) Có những TK 111, 112,…

c) Thuế xuất khẩu được trả hoặc được bớt (ví như có), ghi: Nợ các TK 111, 112, 3333 Có TK 711 – Thu nhập không giống.

d) Trường đúng theo xuất khẩu ủy thác (áp dụng tại bên giao ủy thác)

+ Khi bán hàng hoá, hình thức dịch vụ chịu thuế xuất khẩu, kế toán phản ánh doanh thu bán sản phẩm và cung ứng hình thức dịch vụ và số thuế xuất khẩu cần nộp nlỗi trường vừa lòng xuất khẩu thường thì hình thức trên điểm a mục này.

+ Khi cảm nhận hội chứng tự nộp thuế vào NSNN của mặt thừa nhận ủy thác, bên giao ủy thác phản ảnh bớt nhiệm vụ cùng với NSNN về thuế xuất khẩu, ghi: Nợ TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế xuất khẩu) Có những TK 111, 112 (nếu như trả chi phí ngay mang đến bên nhấn ủy thác) Có TK 3388 – Phải trả khác (trường hợp không tkhô nóng toán ngay tiền thuế xuất khẩu đến bên nhận ủy thác) Có TK 138 – Phải thu khác (ghi bớt số tiền sẽ ứng mang lại bên nhận ủy thác nhằm nộp thuế xuất khẩu).

Xem thêm: Làm Quen Với Con Gái Như Thế Nào, Bắt Đầu Cuộc Trò Chuyện Với Một Cô Gái

+Bên dấn ủy thác không phản ánh số thuế xuất khẩu nên nộp nhỏng mặt giao ủy thác nhưng mà chỉ ghi dấn số chi phí vẫn nộp thuế hộ mặt giao ủy thác, ghi: Nợ TK 138 – Phải thu khác (đề xuất thu lại số tiền đang nộp hộ) Nợ TK 3388 – Phải trả không giống (trừ vào số tiền đã nhận của bên giao ủy thác) Có những TK 111, 112.


Chuyên mục: Hỏi Đáp