Going through the roof nghĩa là gì

»Những đông tự kxay (Phrasal Verbs) thường được sử dụng - Phần 1»Từ vựng giành riêng cho ngày Trung thu»Cách sử dụng THE - A/ANIDIOMS (Thành ngữ) là gần như các trường đoản cú vứt nhưng mà chân thành và ý nghĩa sâu sắc của chính nó – không chỉ là là đối chọi thuần là nghĩa black của những tự ghxay lại – mà lại giỏi cùng với nghĩa láng. Sau trên đây HỌC247 vẫn trình bày một trong những Idioms thường được sử dụng, cả nhà xem thêm nhằm ra thi thì biết chắt lọc nhaaaa.

Bạn đang xem: Going through the roof nghĩa là gì

*

1.CATS AND DOGS: rain heavily--> It"s raining cats & dogs = It"s raining heavily2. CHALK ANDCHEESE: very different from each other--> I don"t have anything in common with my brother. We"re lượt phù hợp chalk & cheese.3. HERE AND THERE: everywhere--> I have sầu been looking here & there for thegift I bought for my girlfriend.4. A HOT POTATO: something that is difficult ordangerous to giảm giá with (vấn đề nan giải, rét hổi)--> The abortion issue is a political hot potatoin the US.5. AT THE DROPhường OF THE HAT: immediately, instantly--> If you need me, just Hotline me. I can come atthe drop of a hat.người tiêu dùng vẫn xem: Going through the roof tức thị gì

6.BACK TO THE DRAWING BOARD: time to lớn start from the beginning ; it is time toplan something over again (lúc đầu lại trường đoản cú đầu)--> My plans tocreate a tiny oto made of glasses were unsuccessful, so I guess it is baông chồng tothe drawing board.7. BEAT ABOUT THEBUSH: avoiding the main topic, not speaking directly about the issue. (nói vòngvo, không vô vụ việc chính)--> Stop beatingabout the bush và answer myquestion.8. BEST THING SINCE SLICED BREAD: a good inventionor innovation; a good idea or plan. (ý tưởng xuất xắc, tốt)--> Portable phones are marketed as the bestthing since sliced bread; people think they are extremely good.9. BURN THE MIDNIGHT OIL: bự stay up working,especially studying late at night (thức khuya làm việc, học tập bài)--> I will have sầu a big exam tomorrow so I"ll beburning the midnight oil tonight.10. CAUGHT BETWEEN TWO STOOLS: when someone findsit difficult to lớn choose between two alternatives (lừng khừng, băn khoăn lựa chọndòng nào, vì chưng bác dự)--> I was caught between two stools when I hadvĩ đại choose which shirt vĩ đại hang out with my girlfriends.Bạn vẫn xem: Going through the roof nghĩa là gì

11.BREAK A LEG = good luck

12. HIT THE BOOKS =khổng lồ study13. LET THE CAT OUTOF THE BAG: bự reveal a secret or a surprise by accident ( nhằm lộ nghèo khó mật)--> It"s asecret. Try not to let the cat out of the bag.14. WHEN PIGS FLY =something will never happen (cthị xã viễn vông, ko tưởng)15. SCRATCH SOMEONE"S BACK: helpsomeone out with the assumption that they will return the favor in the future(góp ai cùng với mong muốn sau đây bạn ta để giúp đỡ đỡ lại mình)--> "You scratch my baông chồng và I will scratchyours," the customer said when we talked about the new sales hệ trọng.Bạn sẽ xem: Going through the roof tức thị gì

16.HIT THE NAIL ON THE HEAD: vì chưng or say something exactly right (đoán, nói trúngphóc)--> Mike hit thenail on the head when he said most people can use a computer without knowinghow it works.


Xem thêm: Làm Thế Nào Để Biết Ai Follow Mình Trên Facebook Bằng Điện Thoại

*

31.THE MORE, THE MERRIER: càng đông, càng vui--> Of courseyou can have sầu a ride with us! The more, the merrier.32. SPICK AND SPAN:Gọn gàng, gọn gàng gàng--> The kitchenwas spiông xã & span as ever, every surface wiped down cùng everything in itsplace.33. EVERY NOW ANDTHEN = sometimes--> Every now& then, I want mập be alone.34. PART AND PARCEL: integral, crucial (đặc thù,thiết yếu)--> Being recognised in the street is all part& parcel of being famous.


*

41.LEAD SOMEBODY BY THE NOSE: lớn control someone & make them vì exactly what youwant them lớn béo vị (nỗ lực đầu, dắt mũi ai)--> They simplydidn"t know what they were doing & they were led by the nose by amanipulative government42. AT THE ELEVENTHHOUR: vào phút chót--> She alwaysturned her term paper in at the eleventh hour.43. FIND FAULTWITH: chỉ trích, tra cứu cthị xã,bắt lỗi--> It is very easy lớn lớn find fault with the workothers.44. OFF AND ON/ ON AND OFF: ko phần đông đặn, thỉnhthoảng--> We don"t often go there- just off với on.45. MAKE BELIEVE: chuyển cỗ, đưa vờ--> I tried to đùng make believe she was happy, butknew deep down it was not true.46. MAKE GOOD TIME: dịch rời nhanh hao, đi nhanh khô.--> We made good time & were at the hotel bylunch time.47. LOOK DAGGERS AT SOMEONE: giận giữ giàng chú ý ai đó--> Their relationship is not không tính tiền và easy butat least he is no longer looking daggers at her.48. BE OUT OF THE QUESTION: yêu cầu được--> You cannot get married until you are 18,it"s out of the question.49. ALL AT ONCE = suddenly: bất thình lình--> All at once, there was a loud banging on thedoor.50. BLOW ONE"S TRUMPET: bốc phét, khoác lác--> Anyone will tell you she"s one of the bestjournanhững mục we"ve sầu sầu got, although she"d never blow her trumpet.