GỌI TRĂNG LÀ GÌ BEAT

Hotline Trăng Là Gì Có tín đồ Điện thoại tư vấn Ông trăng bạn em lại nói Chị Hằng Riêng em em phù hợp Trăng rằm Trăng rằm sáng vào Mẹ ơi trăng tròn rất đẹp quá trăng treo ngọn gàng khế vào sân vườn Trăng trèo lên mọi đông đảo nhà Trăng im cùng cá bên dưới ao Mẹ ơi Trăng tròn rất đẹp vượt nhỏ biết kêu Trăng là gì bé hy vọng gọi Trăng là các bạn bạn Trăng của tuổi thơ Có fan điện thoại tư vấn Ông trăng các bạn em lại nói Chị Hằng Riêng em em ưng ý Trăng rằm Trăng rằm sáng sủa trong Mẹ ơi trăng tròn đẹp vượt trăng treo ngọn gàng khế vào sân vườn Trăng trèo lên mọi hồ hết đơn vị Trăng lặng cùng cá dưới ao Mẹ ơi Trăng tròn đẹp nhất thừa bé biết kêu Trăng là gì con mong Điện thoại tư vấn Trăng là bạn bạn Trăng của tuổi thơ Có bạn Gọi Ông trăng bạn em lại nói Chị Hằng Riêng em em đam mê Trăng rằm Trăng rằm sáng trong Mẹ ơi trăng tròn rất đẹp vượt trăng treo ngọn gàng khế vào sân vườn Trăng leo lên mọi phần lớn bên Trăng yên thuộc cá dưới ao Mẹ ơi Trăng tròn rất đẹp quá nhỏ biết kêu Trăng là gì bé ý muốn call Trăng là các bạn các bạn Trăng của tuổi thơ Có người Gọi Ông trăng các bạn em lại nói Chị Hằng Riêng em em say đắm Trăng rằm Trăng rằm sáng vào Mẹ ơi trăng tròn đẹp nhất thừa trăng treo ngọn khế trong vườn cửa Trăng trèo lên khắp phần đông đơn vị Trăng yên ổn thuộc cá bên dưới ao Mẹ ơi Trăng tròn đẹp nhất thừa nhỏ biết kêu Trăng là gì con ao ước Hotline Trăng là chúng ta các bạn Trăng của tuổi thơ Mẹ ơi trăng tròn đẹp mắt thừa trăng treo ngọn gàng khế vào vườn cửa Trăng trèo lên khắp rất nhiều đơn vị Trăng lặng cùng cá bên dưới ao Mẹ ơi Trăng tròn rất đẹp quá nhỏ biết kêu Trăng là gì con ao ước gọi Trăng là bạn bạn Trăng của tuổi thơ
*
*
*
*
SONG NUMBERSFast play with song numbers..
*
*
*
MP3 KARAOKE
Nhạc Tổng HợpNhạc TrẻNhạc Trữ TìnhNhạc nước ngoài lời ViệtNhạc Hoa lời ViệtNhạc Anh MỹNhạc PhápNhạc Dân caNhạc Tân cổNhạc Thiếu NhiNhạc Tình CaNhạc Truyền Thống