Goatee là gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use tự kinhdientamquoc.vn.Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một phương pháp lạc quan.
Bạn đang xem: Goatee là gì

a small beard (= the hair on the lower part of a man’s face) grown on the middle, but not the sides, of the lower part of the face
Men may style their facial hair into lớn beards, moustaches, goatees or sideburns; others completely shave their facial hair.
It included many accessories, such as goatee và sideburns, which could be glued onkhổng lồ his bald head, creating a variety of looks.
His human size gives him the appearance of a man with a goatee và long blaông chồng hair tied baông xã into lớn a ponytail.
Early pictures show hlặng with a goatee; however, sometimes he combed his straight hair forward và added dark makeup to look somewhat ethnic.
The earlier figures are rare và generally depict a male figure with an emaciated toàn thân & a goatee.
Stylistic differences between beatniks, marked by somber colors, dark shades & goatees, gave sầu way lớn colorful psychedelic clothing và long hair worn by hippies.
Các ý kiến của những ví dụ không thể hiện quan điểm của các chỉnh sửa viên kinhdientamquoc.vn kinhdientamquoc.vn hoặc của kinhdientamquoc.vn University Press tuyệt của các công ty cấp giấy phép.
*Xem thêm: Tuyển Tập Đề Thi Tiếng Anh 10 Học Kì 2 Môn Tiếng Anh 10 Có Đáp Án

An area of lvà or a place that is sun-baked is very dry & obviously receives a lot of sun.

Về Việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các phầm mềm tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập kinhdientamquoc.vn English kinhdientamquoc.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Khu Vực Kinh Tế Quốc Doanh Là Gì, Vai Trò Của Kinh Tế Quốc Doanh

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Hỏi Đáp