Giấy Báo Có Tiếng Anh Là Gì

Dịch thuật Châu Á xin cung cấp mang lại các bạn bộ trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành kế tân oán sau đây, hy vọng sẻ mang lại lợi ích cho bạn trong quá trình học tập với thao tác làm việc liên quan mang đến chuyên ngành này. Nếu mong muốn dịch thuật một số loại tư liệu này hãy tương tác ngay với công ty chúng tôi và để được tư vấn cùng cung cấp các dịch vụ với unique thuộc Chi tiêu rất tốt.


Bạn đang xem: Giấy báo có tiếng anh là gì

*

Từ vựng 1

1. Break-even point: Điểm hòa vốn

2. Business entity concept: Ngulặng tắc công ty là một trong thực thể

3. Business purchase: Mua lại doanh nghiệp

4. Calls in arrear: Vốn gọi trả sau

5. Capital: Vốn

6. Authorized capital: Vốn điều lệ

7. Called-up capital: Vốn sẽ gọi

8. Capital expenditure: Chi tiêu đầu tư

9. Invested capital: Vốn đầu tư

10. Issued capital: Vốn vạc hành

11. Uncalled capital: Vốn chưa gọi

12. Working capital: Vốn lưu giữ đụng (hoạt động)

13. Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn cổ phần

14. Carriage: Chi tiêu vận chuyển

15. Carriage inwards: túi tiền di chuyển sản phẩm & hàng hóa mua

16. Carriage outwards: túi tiền chuyển vận hàng hóa bán

17. Carrying cost: Ngân sách bảo tồn sản phẩm lưu kho

18. Cash book: Sổ tiền mặt

19. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt

20. Cash flow statement: Bảng phân tích giữ giao dịch chuyển tiền mặt

21. Category method: Phương pháp chủng loại

22. Cheques: Sec (bỏ ra phiếú)

23. Clochồng cards: Thẻ bấm giờ

24. Closing an account: Khóa một tài khoản

25. Closing stock: Tồn kho cuối kỳ

26. Commission errors: Lỗi ghi nhầm tài khoản thanh hao toán

27. Company accounts: Kế tân oán công ty

28. Company Act 1985: Luật công ty năm 1985

29. Compensating errors: Lỗi tự triệt tiêu

Từ vựng 2

30. Concepts of accounting: Các chế độ kế toán

31. Conservatism: Nguyên ổn tắc thận trọng

32. Consistency: Nguyên tắc độc nhất vô nhị quán

33. Control accounts : Tài khoản kiểm tra

34. Conventions: Quy ước

35. Conversion costs: Ngân sách chế biến

36. Cost accumulation: Sự tập vừa lòng đưa ra phí

37. Cost application: Sự phân chia đưa ra phí

38. Cost concept: Ngulặng tắc giá tổn phí lịch sử

39. Cost object: Đối tượng tính giá thành

40. Cost of goods sold: Ngulặng giá sản phẩm bán

41. Credit balance: Số dư có

42. Credit note: Giấy báo có

43. Credit transfer: Lệnh chi

44. Creditor: Chủ nợ

45. Cumulative preference shares: Cổ phần ưu đãi bao gồm tích lũy

46. Current accounts: Tài khoản vãng lai

47. Current assets: Tài sản lưu động

48. Curent liabilities: Nợ nđính thêm hạn

49. Current ratio: Hệ số lưu lại hoạt

50. Debentures: Trái phiếu, giấy nợ

51. Debenture interest: Lãi trái phiếu

52. Debit note: Giấy báo Nợ

53. Debtor: Con nợ

54. Depletion: Sự hao cạn

55. Depreciation: Khấu hao

56. Causes of depreciation: Các lý do tính khấu hao

57. Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín

58. Nature of depreciation: Bản chất của khấu hao

59. Provision for depreciation: Dự phòng khấu hao


*

Từ vựng 3

60. Reducing balance method: Pmùi hương pháp sút dần

61. Straight-line method: Pmùi hương pháp mặt đường thẳng

62. Direct costs: Chi phí trực tiếp

63. Directors: Hội đồng quản trị

64. Directors’ remuneration: Thù kyên member Hội đồng quản trị

65. Discounts: Chiết khấu

66. Discounts allowed: Chiết khấu cung cấp hàng

67. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt

68. Provision for discounts: Dự chống chiết khấu

69. Discounts received: Chiết khấu tải hàng

70. Dishonored cheques: Sec bị tự chối

71. Disposal of fixed assets: Thanh lý gia sản gắng định

72. Dividends: Cổ tức

73. Double entry rules: Các vẻ ngoài bút toán thù kép

74. Dual aspect concept: Nguim tắc ảnh hưởng kép

75. Drawing: Rút ít vốn

76. Equivalent units: Đơn vị tương đương

77. Equivalent unit cost: Giá thành đơn vị chức năng tương đương

78. Errors: Sai sót

79. Expenses prepaid: Ngân sách trả trước

80. Factory overhead expenses: giá cả quản lý phân xưởng

81. FIFO (First In First Out): Phương thơm pháp nhập trước xuất trước

82. Final accounts: Báo cáo quyết toán

83. Finished goods: Thành phẩm

84. First call: Lần gọi sản phẩm công nghệ nhất

85. Fixed assets: Tài sản nạm định

86. Fixed capital: Vốn cố gắng định

88. General ledger: Sổ cái

89. General reserve: Quỹ dự trữ chung

Từ vựng 4

90. Going concerns concept: Nguyên ổn tắc chuyển động thọ dài

91. Goods stolen: Hàng bị đánh cắp

92. Goodwill: Uy tín

93. Gross loss: Lỗ gộp

94. Gross profit: Lãi gộp

95. Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp

96. Historical cost: Giá phí tổn định kỳ sử

97. Horizontal accounts: Báo cáo quyết toán dạng văn bản T

98. Impersonal accounts: Tài khoản chi phí thanh khô toán

99. Imprest systems: Chế độ lâm thời ứng

100. Income tax: Thuế thu nhập

101. Increase in provision: Tăng dự phòng

102. Indirect costs: giá thành loại gián tiếp

103. Installation cost: giá thành lắp ráp, chạy thử

104. Intangible assets: Tài sản vô hình

105. Interpretation of accounts: Phân tích những report quyết toán

106. Investments: Đầu tư

107. Invoice: Hóa đơn

108. Issue of shares: Phát hành cổ phần

109. Issued chia sẻ capital:Vốn cổ phần vạc hành

110. Job-order cost system: Hệ thống hạch toán chi phí cung cấp theo công việc/ loạt sản phẩm

111. Journal: Nhật cam kết chung

112. Journal entries: Bút ít tân oán nhật ký

113. Liabilities: Công nợ

114. LIFO (Last In First Out): Phương pháp nhập sau xuất trước

115. Limited company: chúng tôi trách nhiệm hữu hạn

116. Liquidity: Khả năng thanh toán thù bằng tiền phương diện (tính lỏng/ tính tkhô giòn khoản)

117. Liquidity ratio: Hệ số tài năng thanh hao toán

118. Long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn

119. Loss: Lỗ

Từ vựng 5

120. Gross loss: Lỗ gộp

121. Net loss: Lỗ ròng

122. Machine hour method: Phương pháp giờ đồng hồ máy

123. Manufacturing account: Tài khoản sản xuất

124. Mark-up: Tỷ suất lãi trên giá bán vốn

125. Margin: Tỷ suất lãi trên giá chỉ bán

126. Matching expenses against revenue: Khế đúng theo chi phí cùng với thu nhập

127. Materiality: Tính trọng yếu

128. Materials: Nguyên vật dụng liệu

129. Money mesurement concept: Nguyên tắc thước đo bằng tiền

130. Net assets: Tài sản thuần

131. Net book value: Giá trị thuần

132. Net realizable value: Giá trị thuần triển khai được

133. Nominal accounts: Tài khoản định danh

134. Nominal ledger: Sổ tổng hợp

135. Notes lớn accounts: Ghi chụ của báo cáo quyết toán

136. Objectivity: Tính khách hàng quan

137. Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu

138. Opening entries: Các cây viết toán thù mở màn doanh nghiệp

139. Opening stock: Tồn kho đầu kỳ

140. Operating gains: lợi nhuận trong hoạt động

141. Ordinary shares: Cổ phần thường

142. Original entry, errors : Lỗi tạo ra tự nhật ký

143. Output đầu ra in equivalent units: Lượng sản phẩm tính theo đơn vị chức năng tương đương

144. Overdraft: Nợ thấu chi

145. Overhead application base: Tiêu thức phân chia chi phí làm chủ phân xưởng

146. Overhead application rate: Hệ số phân chia ngân sách làm chủ phân xưởng

147. Oversubscription of shares: Đăng ký cổ phần quá mức

148. Paid-up capital: Vốn sẽ góp

149. Par, issued at: Phát hành theo mệnh giá


Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Bánh Đa Tiếng Anh Là Gì ? Tra Từ Bánh Đa

*

Từ vựng 6

150. Periodic stock: Phương pháp theo dõi tồn kho định kỳ

151. Perpetual stock: Phương pháp quan sát và theo dõi tồn kho liên tục

152. Personal accounts: Tài khoản tkhô cứng toán

153. Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí

154. Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí

155. Physical deteration: Sự hao mòn thứ chất

156. Physical units: Đơn vị (sản phẩm thực tế)

157. Posting: Vào sổ tài khoản

158. Predetermined application rate: Hệ số phân chia chi phí định trước

159. Preference shares: Cổ phần ưu đãi

160. Cummulative sầu preference share: Cổ phần ưu đãi có tích lũy

161. Non-cummulative sầu preference share: Cổ phần ưu đãi ko tích lũy

162. Preliminary expenses: Ngân sách chi tiêu khởi lập

163. Prepaid expenses: giá thành trả trước

164. Private company: Cửa Hàng chúng tôi tứ nhân

165. Profitability: Khả năng sinh lời

166. Prime cost: Giá thành cơ bản

167. Principle, error of: Lỗi định khoản

168. Process cost system: Hệ thống hạch toán thù CPSX theo quá trình công nghệ

169. Product cost: Giá thành sản phẩm

170. Production cost: Ngân sách sản xuất

171. Profits: lợi tức đầu tư, lãi

172. Appropriation of profit: Phân pân hận lợi nhuận

173. Gross profit: Lãi gộp

174. Net profit: Lãi ròng

175. Profit and loss account: Tài khoản kết quả

Từ vựng 7

Accounting entry: —- bút toán

Accrued expenses —- Ngân sách chi tiêu yêu cầu trả –

Accumulated: —- lũy kế

Advance clearing transaction: —- quyết tân oán tạm bợ ứng (???)

Advanced payments to lớn suppliers —- Trả trước ngưòi chào bán –

Advances to lớn employees —- Tạm ứng –

Assets —- Tài sản –

Assets liquidation: —- tkhô nóng lý tài sản

Balance sheet —- Bảng phẳng phiu kế tân oán –

Bookkeeper: —- tín đồ lập báo cáo

Capital construction: —- xây dựng cơ bản

Cash —- Tiền mặt –

Cash at ngân hàng —- Tiền gửi bank –

Cash in hand —- Tiền mặt trên quỹ –

Cash in transit —- Tiền sẽ chuyển –

Cheông chồng and take over: —- nghiệm thu

Construction in progress —- Chi phí phát hành cơ bạn dạng dở dang –

Cost of goods sold —- Giá vốn bán sản phẩm –

Current assets —- Tài sản lưu lại hễ với đầu tư ngắn hạn –

Current portion of long-term liabilities —- Nợ lâu dài đến hạn trả –

Deferred expenses —- túi tiền ngóng kết gửi –

Deferred revenue —- Người cài đưa tiền trước –

Depreciation of fixed assets —- Hao mòn tài sản cố định hữu hình –

Depreciation of intangible fixed assets —- Hoa mòn gia sản cố định vô hình –

Depreciation of leased fixed assets —- Hao mòn tài sản thắt chặt và cố định mướn tài thiết yếu –

Từ vựng 8

Equity & funds —- Vốn và quỹ –

Exchange rate differences —- Chênh lệch tỷ giá –

Expense mandate: —- ủy nghiệm chi

Expenses for financial activities —- Ngân sách chuyển động tài bao gồm –

Extraordinary expenses —- Ngân sách chi tiêu không bình thường –

Extraordinary income —- Thu nhập bất thường –

Extraordinary profit —- Lợi nhuận phi lý –

Figures in: millions VND —- Đơn vị tính: triệu đồng –

Financial ratgame ios —- Chỉ số tài chủ yếu –

Financials —- Tài bao gồm –

Finished goods —- Thành phđộ ẩm tồn kho –

Fixed asmix costs —- Nguyên ổn giá chỉ gia tài cố định hữu hình –

Fixed assets —- Tài sản cố định –

General and administrative expenses —- giá cả thống trị công ty lớn –

Goods in transit for sale —- Hàng gửi đi bán –

Gross profit —- Lợi nhuận tổng –

Gross revenue —- Doanh thu tổng –

Income from financial activities —- Thu nhập vận động tài chính –

Income taxes —- Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp –

Instruments & tools —- Công nỗ lực, nguyên tắc trong kho –

Intangible fixed asmix costs —- Nguyên giá chỉ gia sản cố định vô hình –

Intangible fixed assets —- Tài sản cố định và thắt chặt vô hình dung –

Intra-company payables —- Phải trả các đơn vị chức năng nội cỗ –

Inventory —- Hàng tồn kho –

Investment and development fund —- Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển –

Itemize: —- mlàm việc tiểu khoản


*

Từ vựng 9

Leased fixed asset costs —- Nguyên ổn giá bán gia tài cố định và thắt chặt mướn tài thiết yếu –

Leased fixed assets —- Tài sản cố định và thắt chặt mướn tài bao gồm –

Liabilities —- Nợ bắt buộc trả –

Long-term borrowings —- Vay dài hạn –

Long-term financial assets —- Các khoản đầu tư tài chính lâu dài –

Long-term liabilities —- Nợ dài hạn –

Long-term mortgages, collateral, deposits —- Các khoản thế chấp, ký kết cược, ký kết quỹ lâu dài –

Long-term security investments —- Đầu tư bệnh khân oán dài hạn –

Merchandise inventory —- Hàng hoá tồn kho –

Net profit —- Lợi nhuận thuần –

Net revenue —- Doanh thu thuần –

Non-business expenditure source —- Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp –

Non-business expenditure source, current year —- Nguồn kinh phí sự nghiệp trong năm này –

Non-business expenditure source, last year —- Nguồn kinh phí sự nghiệp thời gian trước –

Non-business expenditures —- Chi sự nghiệp –

Non-current assets —- Tài sản thắt chặt và cố định cùng đầu tư lâu dài –

Từ vựng 10

Operating profit —- Lợi nhuận tự hoạt động SXKD –

Other current assets —- Tài sản lưu rượu cồn không giống –

Other funds —- Nguồn ngân sách đầu tư, quỹ không giống –

Other long-term liabilities —- Nợ lâu dài khác –

Other payables —- Nợ khác –

Other receivables —- Các khoản cần thu khác –

Other short-term investments —- Đầu bốn ngắn hạn khác –

Owners’ equity —- Nguồn vốn nhà sở hữu –

Payables to lớn employees —- Phải trả công nhân viên –

Prepaid expenses —- Ngân sách trả trước –

Profit before taxes —- Lợi nhuận trước thuế –

Profit from financial activities —- Lợi nhuận từ bỏ chuyển động tài thiết yếu –

Provision for devaluation of stocks —- Dự phòng ưu đãi giảm giá sản phẩm tồn kho –

Purchased goods in transit —- Hàng cài sẽ đi trên phố –

Raw materials —- Nguyên vật liệu, vật liệu tồn kho –

Receivables —- Các khoản cần thu –

Receivables from customers —- Phải thu của người tiêu dùng –

Reconciliation: —- đối chiếu

Reserve sầu fund —- Quỹ dự trữ –

Retained earnings —- Lợi nhuận chưa phân păn năn –

Revenue deductions —- Các khoản giảm trừ –

Từ vựng 11

Sales expenses —- Chi phí bán hàng –

Sales rebates —- Giảm giá bán sản phẩm –

Sales returns —- Hàng buôn bán bị trả lại –

Short-term borrowings —- Vay ngắn hạn –

Short-term investments —- Các khoản chi tiêu tài chính ngắn hạn –

Short-term liabilities —- Nợ ngắn hạn –

Short-term mortgages, collateral, deposits —- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ thời gian ngắn –

Short-term security investments —- Đầu bốn triệu chứng khân oán ngắn hạn –

Stockholders’ equity —- Nguồn vốn kinh doanh –

Surplus of assets awaiting resolution —- Tài sản quá chờ cách xử lý –

Tangible fixed assets —- Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình –

Taxes and other payables to the State budget —- Thuế và các khoản nên nộp nhànước –

Total assets —- Tổng cộng gia sản –

Total liabilities and owners’ equity —- Tổng cùng nguồn vốn –

Trade creditors —- Phải trả cho người chào bán –

Treasury stoông chồng —- Cổ phiếu quỹ –

Welfare và reward fund —- Quỹ khen thưởng và phúc lợi an sinh –

Work in progress —- Chi tiêu cung cấp kinh doanh dở dang –


*

Từ vựng 12

Types of Accounts:——– Các các loại tài khoản kế toán

Account Type 1: Short-term assets—–Loại tài khoản 1: Tài sản nthêm hạn

Account Type 2: Long-term assets——Loại tài khoản 2: Tài sản dài hạn

Account Type 3: Liabilities——Loại tài khoản 3: Nợ cần trả

Account Type 4: Equity——-Loại thông tin tài khoản 4: Vốn công ty ssống hữu

Account Type 5: Revenue——Loại thông tin tài khoản 5: Doanh thu

Account Type 6: Production costs, business—–Loại thông tin tài khoản 6: giá cả cấp dưỡng, gớm doanh

Account Type 7: Other income——-Loại thông tin tài khoản 7: Thu nhập khác

Account Type 8: Other expenses—–Loại tài khoản 8: Ngân sách khác

Account Type 9: Determining business results—–Loại thông tin tài khoản 9: Xác định hiệu quả gớm doanh

Account Type 0: Balance sheet accounts——Loại tài khoản 0: Tài khoản bên cạnh bảng

129 – Provision for short-term investments——Dự phòng giảm giá đầu tư chi tiêu nthêm hạn

133 – Deductible VAT—-Thuế GTGT được khấu trừ

136 – Inter—–Phải thu nội bộ

139 – Provision for bad debts——-Dự phòng nên thu nặng nề đòi

217 – Real estate investment——–Bất động sản đầu tư

221 – Investment in subsidiaries——-Đầu bốn vào đơn vị con

243 – Property tax deferred——–Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Từ vựng 13

244 – collateral long-term deposits——–Ký cược ký quỹ dài hạn

343 – Bonds issued——–Trái phiếu phân phát hành

344 – Get escrow, long-term deposits——Nhận ký cược, ký kết quỹ dài hạn

347 – Deferred tax payable——–Thuế thu nhập cá nhân hoãn lại bắt buộc trả

412 – Margin of property revaluation—–Chênh lệch Reviews lại tài sản

413 – exchange rate differences—-Chênh lệch tỷ giá chỉ ân hận đoái

414 – Fund Development——Quỹ chi tiêu phạt triển

415 – Fund financial reserve——Quỹ dự phòng tài chính

466 – Funds that khung of fixed assets—–Nguồn ngân sách đầu tư đã hình thành gia tài ráng định

001 – Leasehold assets—–Tài sản thuê ngoài

002 – Materials, goods kept for processing—–Vật bốn, hàng hóa thừa nhận giữ lại hộ, thừa nhận gia công

003 – Goods deposited deposit, or escrow——Hàng hóa nhấn buôn bán hộ, dấn cam kết gửi, cam kết cược