đề thi violympic giải toán trên mạng lớp 3 vòng 3

– Posted on January 23, 2021Posted in: Bồi dưỡng HSG và Luyện thi Violympic Toán lớp 3 trên mạng, ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 3 QUA CÁC NĂM, Giải toán lớp 3 bên trên mạng, Hỏi đáp Tân oán học trực tuyến

Tuyển tập các Đề ôn thi Violympic Tân oán lớp 3 Vòng 8 cung cấp Quận/ Huyện năm 20trăng tròn – 2021 (Có giải bỏ ra tiết).

Bạn đang xem: đề thi violympic giải toán trên mạng lớp 3 vòng 3

Nội dung bao hàm có 3 đề, từng đề bao gồm có những mã đề không giống nhau, tổng số câu hỏi khoảng tầm 300 câu ôn thi Violympic Toán thù tiếng Việt lớp 3 cấp Quận/ Huyện.

TUYỂN TẬPhường 300 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚPhường. 3 CẤP HUYỆN NĂM 20trăng tròn – 2021 (3 đề thi – Có giải đưa ra tiết)

TUYỂN TẬP.. 200 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP. 3 CẤP HUYỆN NĂM 20đôi mươi – 2021 (Có giải bỏ ra tiết)

TUYỂN TẬPhường 18 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚPhường 3 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

Liên hệ support tài liệu:

Bài thi số 1: BỨC TRANH BÍ ẨN

MÃ ĐỀ SỐ 1

Giá trị của x biết:

x : 5 + 6408 : 4 = 8972 : 4

x : 5 + 1602 = 2243

x : 5 = 2243 – 1602

x : 5 = 641

x = 641 x 5

x = 3205

Tổng của 3452 cùng số ngay lập tức sau của chính nó là

……

BÀI THI SỐ 2 – ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI

MÃ ĐỀ SỐ 1

Câu 1: Gấp 16 lên 3 lần thì được số a. Vậy số a là: ………16 x 3 = 48….

Điền: 48

Câu 2: 1137 – 137 x 7 = 1137 – 959 = 178

Điền 178

Câu 3: Số dư của phép phân tách 3645 : 8 bởi bao nhiêu?

a/3 b/1 c/7 d/ 5

Hướng dẫn: Ta có: 3645 : 8 = 455 (dư 5)

Chọn d

Câu 4: 2dam = ….dm

Điền 200

Câu 5: Giá trị của biểu thức: 2564 + (4562 – 2456 : 2) là bao nhiêu?

Trả lời: 2564 + (4562 – 1228) = 2564 + 3334 = 5898

Điền 5898

Câu 6: Tìm x: x x 4 + 2003 = 8931

Trả lời: x = …….

Hướng dẫn

x x 4 + 2003 = 8931

x x 4 = 8931 – 2003

x x 4 = 6928

x = 6928 : 4

x = 1732

Điền 1732

Câu 7: Đoạn thằng AB = 2dm, điểm C là trung điểm của đoạn trực tiếp AB. Độ lâu năm đoạn trực tiếp AC = CB với bởi bao nhiêu?

a/ 4dm b/ 1cm c/ 10dm d/ 10cm

Hướng dẫn

Đoạn AC = CB = 2dm : 2 = 1dm = 10cm

Chọn d

Câu 8: 136 : 4 + 24 x 6 – 48 = ……34 + 144 – 48 = 130

Điền 130

Câu 9: Trong một phxay chia bao gồm dư, biết số chia là số chẵn lớn nhất có một chữ số, thương bởi 1045 cùng biết số dư là số dư lớn nhất có thể bao gồm. Tìm số bị phân tách của phnghiền chia đó?

Trả lời: Số bị phân chia của phép phân chia đó là: ….

Hướng dẫn

Số chia là 8.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Loại Quái Vật Trong Minecraft 1, 65 Loại Mobs Trong Minecraft Pc & Pe 1

Số dư lớn số 1 rất có thể là 8 – 1 = 7

Số bị phân chia của phép phân tách đó là: 8 x 1045 + 7 = 8367

Đáp số: 8367

Câu 10: Một nửa của một phần cha của 7080 bằng….7080 : 3 : 2 = 1180

Điền 1180

BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC

Câu 1: Tìm x, biết: 9 x x = 99

Trả lời: x = ……99 : 9 = 11

a/ 11 b/ 12 c/ 108 d/ 90

Câu 2: Tính 48g : 4 = ….12g

a/ 22g b/ 6kilogam c/ 16g d/ 12g

Chọn d

Câu 3: Túi đỗ đầu tiên nặng trĩu 1560g, túi lắp thêm nhì nặng nề gấp hai túi thứ nhất.

Túi sản phẩm tía nặng nề bằng một phần hai túi thứ nhất.

Vậy cả cha túi nặng nề ………..gam

Hướng dẫn

Túi thiết bị hai nặng nề số gam là: 1560 x 2 = 31đôi mươi (g)

Túi máy cha nặng nề số gam là: 1560 : 2 = 780 (g)

Vậy cả bố túi nặng nề là: 1560 + 3120 + 780 = 5460 (g)

Điền 5460

Câu 4: Tính: 9 x 9 = …..

a/ 72 b/ 81 c/ 80 d/ 18

Chọn b

Câu 5: Mỗi phòng khách nên lắp 9 đèn điện, số bóng đèn vào kho đầy đủ để đính 805 phòng cùng còn dư 5 đèn điện. Hỏi nếu mỗi phòng chỉ cần gắn 6 bóng đèn thì số đèn vào kho đủ để đính thêm nhiều nhất bao nhiêu phòng nhỏng thế?

Trả lời: ………..phòng.

Hướng dẫn

Số đèn điện tất cả vào kho là: 805 x 9 + 5 = 7250 (bóng)

Ta có: 7250 : 6 = 1208 (dư 2)

Vậy số bóng đèn trong kho đầy đủ đính các tuyệt nhất 1208 phòng như vậy.

Xem thêm: " Subtraction Là Gì, Nghĩa Của Từ Subtract, Nghĩa Của Từ Subtraction

Điền 1208

Câu 6: Tìm số thoải mái và tự nhiên biết rằng nếu gấp số đó lên 6 lần rồi trừ đi 368 thì được số nhỏ tuổi nhất có 3 chữ số. Trả lời: số nên tìm kiếm là: …………

a/ 268 b/ 78 c/ 468 d/ 100

Hướng dẫn

Số bé dại tốt nhất gồm 3 chữ số là: 100.

Số cần tìm là: (100 + 368) : 6 = 78

Chọn b


Chuyên mục: Tổng hợp